Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Вестник "Аз Буки"


Обратно към новините

Издателът на букваря

Четвъртък, 27 Юли 2017

Рубрики: Написаното остава

Ако в заглавието откривате грешка, даже не една, а две, сте прави.  Тя е свързана с членуването на имената в мъжки род – но не с пълния или с краткия определителен член, а с техния т.нар. твърд (-а/-ът) и мек вариант (-я/-ят). Мекия вариант на определителния член поставяме при четири типа имена: при съществителните, които завършват на -й: славея(т), завоя(т), героя(т) или на -ар и -яр, но назоваващи лица, а не предмети: аптекаря(т), рибаря(т), млекаря(т), ...

Прочети още


Как пишем в дигиталната среда

Четвъртък, 20 Юли 2017

Рубрики: Написаното остава

Писменото общуване в дигиталната среда се различава от традиционната „хартиена“ комуникация не само поради това, че е опосредствано от компютърни и мобилни устройства, че в много случаи налага ограничения в обема на съобщенията, че включва и визуални изразни средства.  Основна негова особеност е размиването на границите между писмена и устна реч – две форми на комуникация, които доскоро бяха до голяма степен ясно разграничени. Есемесите, мигновените съобщения, ...

Прочети още


Фар, семафор, светофар (Втора част)

Четвъртък, 13 Юли 2017

Рубрики: Написаното остава

Светлинната сигнализация на сушата е значително по-късна.  Първите вагони на релси, теглени от коне, били предвождани от конници. За да се избегнат катастрофи, те регулирали движението с ръчни сигнали, а при лошо време – с байрачета и фенери. Железопътните семафори се появяват за пръв път в средата на ХІХ век в Англия. Съоръжението получило името си от гръцките дума – σήμα (знак) + φορός (носещ), т.е. означавало приблизително ‘знаконосец’. Първоначално ...

Прочети още


Фар, семафор, светофар (Първа част)

Четвъртък, 06 Юли 2017

Рубрики: Написаното остава

В древността корабоплаването е било много рисковано.  Подводните скали и плитчини били едни от главните опасности. Преди изграждането на специални пристанища моряците били насочвани към брега чрез огньове, които палели нависоко, за да се виждат отдалече в морето. Първата сигнална кула била изградена по времето на египетските Птолемеи на остров Фарос до Александрия. Със своите 130 метра височина тя става едно от седемте чудеса на света и образец за по-сетнешните ...

Прочети още


За компютърния сленг

Четвъртък, 29 Юни 2017

Рубрики: Написаното остава

Опитайте се да „разшифровате“ следните автентични примери от писмено общуване между геймъри и чатъри, приведени от Людмила Кирова в книгата  Езикът на BG инфо поколението (2010):  – q kaji software-ka za mp3-rane ot audio? – ae plz zemi op\i deopni Q. – Ще Half-име ли? Тези текстове илюстрират употребата на т.нар. компютърен сленг – едно сравнително ново явление в българския език. За повечето от нас, непосветените, те са (почти) неразбираеми. Познаването ...

Прочети още


Нова-новеничка

Четвъртък, 22 Юни 2017

Рубрики: Написаното остава

Нов-новеничък, гол-голеничък, сам-самичък, щур-пощурял и др. се срещат изписани както полуслято, така и разделно (напр. нова новеничка, само самичко). Особеното при тях е, че всяка от съставните им части има свое формоизменение и ударение (срв. сàм-самùчък, самà-самùчка, самò-самùчко, самù-самùчки). Известно е, че формоизменението в българския език става в края на думата (срв.: новичък, новичка, новичко, новички). Тук обаче това правило е нарушено. Когато ...

Прочети още


Това лято ще реновирам кухнята

Четвъртък, 15 Юни 2017

Рубрики: Написаното остава

Чуждиците будят у мен смесица от чувства, в която има части на харесване, учудване и любопитство, но също така и на неприемане.  Не мисля, че езикът е нещо свято и беззащитно, което чуждите думи ще наранят или изцапат. По-скоро виждам езика като здрав организъм с добра имунна защита, който отхвърля (веднага или постепенно) ненужните му чужди тела. Това не означава, че може безрезервно да приемаме и да използваме в речта си всичко, което по стечение на обстоятелствата ...

Прочети още


Много хубаво, ама бъгаво

Петък, 09 Юни 2017

Рубрики: Написаното остава

Английската дума bug значи ‘буболечка’ в основното си значение.  Тази буболечка хвърчи и каца по компютърните програми, като реализира друго значение, с което е позната в българския език: ‘грешка’, ‘пропуск’. На родна почва буболечката налазва все по-голяма територия – например проникнала е в Корпуса на българския език (http://search.dcl.bas.bg/ ), където са регистрирани 15 употреби на думата бъг със значението ‘грешка’, ‘пропуск’ – и си свива уютно словообразувателно ...

Прочети още


Само кратък определителен член при прозвища и прякори

Петък, 02 Юни 2017

Рубрики: Написаното остава

На правилото за употреба на пълен и кратък член при имената от мъжки род не се подчиняват няколко случая. Тук разглеждаме единия. Сигурно ви се е случвало да се запитате как да напишете – с пълен или с кратък член – име от мъжки род, завършващо на съгласна, което е прозвище или прякор. Има ли грешка в изречения като Тук е роден Апостолът на свободата и Апостола на свободата организира освободителното движение? Отговорът е положителен и, може би изненадващо ...

Прочети още


Чух го от Българското национално радио

Петък, 26 Май 2017

Рубрики: Написаното остава

Откривате ли грешка в изречения като Министерски съвет заседава извънредно утре, В Министерски съвет ще се проведе работна среща, Министерство на образованието и науката ще подари на всички български училища книги, Българско национално радио обявява конкурс, Българска национална телевизия излъчва всички мачове, Експерти от Институт по земеделие дават пресконференция, Национален дворец на културата кани на фестивал, които срещаме в медиите или в интернет (особено ...

Прочети още


Дунав, Дунава или Дунавът?

Четвъртък, 18 Май 2017

Рубрики: Написаното остава

Използвате ли местоимението чий и правите ли разлика между него и  местоимението кой?   Питали ли сте се дали се членуват географските имена, които са от мъжки род? Дали например названията Дунав, Искър, Вит, Осъм се членуват и ако – да, с пълен или кратък член? Те може да се употребят нечленувани (на Дунав, по Искър, край Осъм), но може и да бъдат членувани, като напълно се подчиняват на граматичната норма за членуване на имената от мъжки род. Ако в изречението ...

Прочети още


Чий интерес и чии интереси

Четвъртък, 11 Май 2017

Рубрики: Написаното остава

Използвате ли местоимението чий и правите ли разлика между него и  местоимението кой?   И двете са въпросителни, само че с второто питаме на кого принадлежи нещо. Не е все едно да кажем Кой джиесем е по-хубав? и Чий джиесем е по-хубав? В първото изречение въпросът е относно марката на телефона, а във второто – за притежателя на телефона. Вижда се, че смисълът на изреченията е различен. Нерядко обаче в речта местоимението кой замества (или даже измества) ...

Прочети още


Тони срещу Антоне, Антон и Антоането, Антоанета (II)

Четвъртък, 04 Май 2017

Рубрики: Написаното остава

Като „контрапункт“ на изконните обръщения в езика ни от типа Стефане и Дарино, които се чуват все по-рядко, не отскоро и под чуждо влияние се появиха съкратени звателни форми със завършек -и: Мери, Цвети, Тони, Вики, Краси, повечето от които се отнасят както за мъже, така и за жени.  . Това са умалително-гальовни форми от различни изходни имена: с името Боби например се обръщаме към Борис, Борислав, Боян, Божидар, както и към Борислава, Боянка, Божидара. ...

Прочети още


Тони срещу Антоне, Антон и Антоането, Антоанета (I част)

Четвъртък, 27 Април 2017

Рубрики: Написаното остава

Как се обръщат по име към вас хората?  Със сигурност при някои не по един и същи начин. Това идва от наличието на различни форми, едни от които са остатъци от съществувалия в езика ни звателен падеж. Имената за лицата от мъжки пол завършват, в по-голямата си част, на съгласен звук, поради което при обръщение добавяме окончанието -е: Калояне, Стояне, Тодоре, Марине. Да припомня и припева на популярната песен: Иване, Иване! Спасение няма, щом си с пръстен ...

Прочети още


Географията – история на властта

Четвъртък, 20 Април 2017

Рубрики: Написаното остава

Много думи, обозначаващи географски територии, са свързани с идеята за власт и завоевания.  Формата на думата област е прозрачна: об- и власт. С нея на старобългарски е превеждан гръцкият термин епархия – област, управлявана от епарх (epi ‘над’ и arkhon ‘първенец, началник’). Латинският термин регион произлиза от глагола regere ‘направлявам, управлявам’, а начело на комитатите в Първата българска държава е стоял комит, буквално спътник или съратник на вожда ...

Прочети още


Това е една интересна работа, която… буди интерес

Четвъртък, 13 Април 2017

Рубрики: Написаното остава

Случва се често, когато учим чужд език – на въпроса какво ще кажем за някой град, филм, роман и т.н., ние отговаряме „много е интересен“.  Това е добре, защото упражняваме конструкция на чужд език, но с напредването ни в езика става недостатъчно. Какво значи прилагателното интересен? Според многотомния „Речник на българския език“ значенията са две: 1. Който е с качества, които предизвикват, възбуждат интерес; интригуващ, любопитен; занимателен; 2. Който ...

Прочети още


Харесва ли ви новата министър?

Четвъртък, 06 Април 2017

Рубрики: Написаното остава

Ако мислите, че в заглавието има техническа грешка, не сте прави.  В интернет можете да откриете не само това, но и други подобни словосъчетания (засега, слава богу, единични), които се появиха през последните години: тази министър; тази прокурор; някаква (тази) новата съдия. От контекста става ясно, че примерите се отнасят за жени. Само че съществителните са от м.р., докато прилагателното или местоимението към тях е в ж.р. Това нарушава традиционното съгласуване ...

Прочети още


Да видим кой кого

Четвъртък, 30 Март 2017

Рубрики: Написаното остава

Знаете ли, че в миналото българският език е имал падежна система?  Днес от нея има само следи, главно при отделни съществителни и наречия. При местоименията се пазят повече падежни форми, които все още се употребяват. Не от всеки обаче. Спирам вниманието ви върху такива форми при въпросителните и производните от тях местоимения. Със загубването на падежната система на езика ни у говорещите изчезва и чувството за падеж, поради което днес може да се чуят ...

Прочети още


Правила при официална кореспонденция. II част.

Четвъртък, 23 Март 2017

Рубрики: Написаното остава

При писането на официална кореспонденция в началото стои обръщението, например Скъпи колеги,…  Това обръщение винаги се отделя със запетая от останалия текст, който може да бъде на същия или на нов ред. Когато следващата част от текста е на нов ред, новият ред започва с главна буква: Уважаема г-жо Петрова, Радваме се да Ви съобщим, че… Част от обръщението може да бъде титла или звание, както и думите „господин“, „госпожа“ – те се пишат с малка буква, а ...

Прочети още


Правила при официална кореспонденция. I част.

Четвъртък, 16 Март 2017

Рубрики: Написаното остава

При официална кореспонденция често се обръщаме към лицето, заемащо съответната длъжност, без да пишем личното му име: До Директора на…, Уважаеми г-н Председател и т.н. В тези случаи, когато длъжностите не са придружени от собствено име, те се пишат с главна буква (но: Иван Петров, министър на културата). Официалното писмено общуване изисква и използването на учтива форма. При нейната употреба местоименията Вие, Вас, Ви, Ваш се пишат с главна буква, независимо ...

Прочети още
TUbg

epale

where bg

Erih bg