Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Вестник "Аз Буки"


Обратно към новините

Бенефициент или бенефициер е получателят на парични средства?

Четвъртък, 14 Септември 2017

Рубрики: Написаното остава

В средствата за масова информация често се натъкваме на термините бенефициент и бенефициер, които придобиват все по-голяма популярност поради актуалните си значения, свързани с предоставянето на финансови средства от органи на ЕС или от други институции. Двата термина произхождат от латинския език и са утвърдени отдавна в българската правна терминология. Те имат противоположни значения, като с бенефициент се означава лицето (юридическо или физическо), което ...

Прочети още


За скъпите цени и студените температури

Петък, 08 Септември 2017

Рубрики: Написаното остава

Да се вгледаме в следните изречения, извлечени от текстове от съвременния периодичен печат: Решението е взето и новите, по-скъпи цени на винетките влизат в сила от 10 декември. Продажбите не вървели въпреки евтините цени на самолетните билети. Горещите температури са заплаха и за възрастните хора. Не трябва да забравяме, че декември е месец на студените температури. Това, което прави впечатление тук, е употребата на определенията скъп/евтин, когато става ...

Прочети още


За хората и троловете

Четвъртък, 31 Август 2017

Рубрики: Написаното остава

Сигурно ви се е случвало да изкажете положителното си отношение към нещо (напр. кауза) или някого (напр. политик) под формата на коментар в интернет пространството.  Какво е интернет тролът? В Речник на думите в българския език четем: „Човек, който публикува противоречиви, провокиращи или извън темата съобщения в онлайн дискусионни форуми, стаи за разговори, с основна цел да предизвика емоционален отговор от другите потребители, да ги провокира или тормози ...

Прочети още


Мотрис, купюр или мотриса, купюра

Четвъртък, 24 Август 2017

Рубрики: Написаното остава

... в мъжкородова форма купюр, срв.: Засега БНБ не е обмисляла вариант да се пуска в обращение купюр с номинал 200 лв. (в. „Стандарт“). Фалшификаторите използвали тези банкноти и някои ги подправяли на френски франкове. Номерът минавал с изрязването на страничната лента на банкнотата, на която е изписано името на централната банка. Така оставал само купюрът на банкнотата. (в. „Преса“). Вероятно причината е, че думата купюра се употребява предимно в множествено ...

Прочети още


Няколко студенти или няколко студента

Четвъртък, 17 Август 2017

Рубрики: Написаното остава

Формите за множествено число на съществителните имена от мъжки род в българския език биват: обикновена (столОВЕ, конЕ, студентИ и др.) и бройна (с окончание -а/-я), която се използва след числителни имена и количествени наречия (два столА, четири конЯ). Обикновена или бройна форма трябва да използваме при съществителните имена от мъжки род, назоваващи лица, когато те са употребени след числително име? Този въпрос поражда колебание, а понякога и спор. Причина ...

Прочети още


За названията на фирми (II част)

Четвъртък, 10 Август 2017

Рубрики: Написаното остава

... неиздържани имена (Еиюи, Декосстрой, Ноерсс, Маусс, Масско-97, Бо. Ст), както и на трудноразгадаеми названия, съставени от буквени съчетания, цифри, математически знаци и изрази (А.С.К.-С, А.А.Т.Д., М-С-72, АГК-2000, А.Т.Е.Е., А.Д.А., Д.А.-Н.А., Д ‒ 4П, ДД-М, Н.К.С., МДВ-97, Ц.П.Н.-БГ, П.А.Д., П. Г. С. – 97, Б.Х.Р.Е-2001, Б-63-Д, ВБА-2003, С.Е.М. 2000, С.А.Г., С 999, Р.Е.Д.-94, Р.Д.И.2001). Фирменото название е представителен атрибут на именуваната фирма. Във ...

Прочети още


За названията на фирми (I част)

Четвъртък, 03 Август 2017

Рубрики: Написаното остава

При образуването на имена на фирми правила и изисквания на практика няма. Водеща роля имат личните предпочитания и езиковият вкус. Все пак трябва да се има предвид, че фирменото название има не само идентифицираща и информативна, но и рекламна функция. Затова е подходящо названието да съчетава рационална информация за областта на дейност на фирмата с определени рекламни внушения, насочени към привличане на вниманието, събуждане на позитивни асоциации, създаване ...

Прочети още


Издателът на букваря

Четвъртък, 27 Юли 2017

Рубрики: Написаното остава

Ако в заглавието откривате грешка, даже не една, а две, сте прави.  Тя е свързана с членуването на имената в мъжки род – но не с пълния или с краткия определителен член, а с техния т.нар. твърд (-а/-ът) и мек вариант (-я/-ят). Мекия вариант на определителния член поставяме при четири типа имена: при съществителните, които завършват на -й: славея(т), завоя(т), героя(т) или на -ар и -яр, но назоваващи лица, а не предмети: аптекаря(т), рибаря(т), млекаря(т), ...

Прочети още


Как пишем в дигиталната среда

Четвъртък, 20 Юли 2017

Рубрики: Написаното остава

Писменото общуване в дигиталната среда се различава от традиционната „хартиена“ комуникация не само поради това, че е опосредствано от компютърни и мобилни устройства, че в много случаи налага ограничения в обема на съобщенията, че включва и визуални изразни средства.  Основна негова особеност е размиването на границите между писмена и устна реч – две форми на комуникация, които доскоро бяха до голяма степен ясно разграничени. Есемесите, мигновените съобщения, ...

Прочети още


Фар, семафор, светофар (Втора част)

Четвъртък, 13 Юли 2017

Рубрики: Написаното остава

Светлинната сигнализация на сушата е значително по-късна.  Първите вагони на релси, теглени от коне, били предвождани от конници. За да се избегнат катастрофи, те регулирали движението с ръчни сигнали, а при лошо време – с байрачета и фенери. Железопътните семафори се появяват за пръв път в средата на ХІХ век в Англия. Съоръжението получило името си от гръцките дума – σήμα (знак) + φορός (носещ), т.е. означавало приблизително ‘знаконосец’. Първоначално ...

Прочети още


Фар, семафор, светофар (Първа част)

Четвъртък, 06 Юли 2017

Рубрики: Написаното остава

В древността корабоплаването е било много рисковано.  Подводните скали и плитчини били едни от главните опасности. Преди изграждането на специални пристанища моряците били насочвани към брега чрез огньове, които палели нависоко, за да се виждат отдалече в морето. Първата сигнална кула била изградена по времето на египетските Птолемеи на остров Фарос до Александрия. Със своите 130 метра височина тя става едно от седемте чудеса на света и образец за по-сетнешните ...

Прочети още


За компютърния сленг

Четвъртък, 29 Юни 2017

Рубрики: Написаното остава

Опитайте се да „разшифровате“ следните автентични примери от писмено общуване между геймъри и чатъри, приведени от Людмила Кирова в книгата  Езикът на BG инфо поколението (2010):  – q kaji software-ka za mp3-rane ot audio? – ae plz zemi op\i deopni Q. – Ще Half-име ли? Тези текстове илюстрират употребата на т.нар. компютърен сленг – едно сравнително ново явление в българския език. За повечето от нас, непосветените, те са (почти) неразбираеми. Познаването ...

Прочети още


Нова-новеничка

Четвъртък, 22 Юни 2017

Рубрики: Написаното остава

Нов-новеничък, гол-голеничък, сам-самичък, щур-пощурял и др. се срещат изписани както полуслято, така и разделно (напр. нова новеничка, само самичко). Особеното при тях е, че всяка от съставните им части има свое формоизменение и ударение (срв. сàм-самùчък, самà-самùчка, самò-самùчко, самù-самùчки). Известно е, че формоизменението в българския език става в края на думата (срв.: новичък, новичка, новичко, новички). Тук обаче това правило е нарушено. Когато ...

Прочети още


Това лято ще реновирам кухнята

Четвъртък, 15 Юни 2017

Рубрики: Написаното остава

Чуждиците будят у мен смесица от чувства, в която има части на харесване, учудване и любопитство, но също така и на неприемане.  Не мисля, че езикът е нещо свято и беззащитно, което чуждите думи ще наранят или изцапат. По-скоро виждам езика като здрав организъм с добра имунна защита, който отхвърля (веднага или постепенно) ненужните му чужди тела. Това не означава, че може безрезервно да приемаме и да използваме в речта си всичко, което по стечение на обстоятелствата ...

Прочети още


Много хубаво, ама бъгаво

Петък, 09 Юни 2017

Рубрики: Написаното остава

Английската дума bug значи ‘буболечка’ в основното си значение.  Тази буболечка хвърчи и каца по компютърните програми, като реализира друго значение, с което е позната в българския език: ‘грешка’, ‘пропуск’. На родна почва буболечката налазва все по-голяма територия – например проникнала е в Корпуса на българския език (http://search.dcl.bas.bg/ ), където са регистрирани 15 употреби на думата бъг със значението ‘грешка’, ‘пропуск’ – и си свива уютно словообразувателно ...

Прочети още


Само кратък определителен член при прозвища и прякори

Петък, 02 Юни 2017

Рубрики: Написаното остава

На правилото за употреба на пълен и кратък член при имената от мъжки род не се подчиняват няколко случая. Тук разглеждаме единия. Сигурно ви се е случвало да се запитате как да напишете – с пълен или с кратък член – име от мъжки род, завършващо на съгласна, което е прозвище или прякор. Има ли грешка в изречения като Тук е роден Апостолът на свободата и Апостола на свободата организира освободителното движение? Отговорът е положителен и, може би изненадващо ...

Прочети още


Чух го от Българското национално радио

Петък, 26 Май 2017

Рубрики: Написаното остава

Откривате ли грешка в изречения като Министерски съвет заседава извънредно утре, В Министерски съвет ще се проведе работна среща, Министерство на образованието и науката ще подари на всички български училища книги, Българско национално радио обявява конкурс, Българска национална телевизия излъчва всички мачове, Експерти от Институт по земеделие дават пресконференция, Национален дворец на културата кани на фестивал, които срещаме в медиите или в интернет (особено ...

Прочети още


Дунав, Дунава или Дунавът?

Четвъртък, 18 Май 2017

Рубрики: Написаното остава

Използвате ли местоимението чий и правите ли разлика между него и  местоимението кой?   Питали ли сте се дали се членуват географските имена, които са от мъжки род? Дали например названията Дунав, Искър, Вит, Осъм се членуват и ако – да, с пълен или кратък член? Те може да се употребят нечленувани (на Дунав, по Искър, край Осъм), но може и да бъдат членувани, като напълно се подчиняват на граматичната норма за членуване на имената от мъжки род. Ако в изречението ...

Прочети още


Чий интерес и чии интереси

Четвъртък, 11 Май 2017

Рубрики: Написаното остава

Използвате ли местоимението чий и правите ли разлика между него и  местоимението кой?   И двете са въпросителни, само че с второто питаме на кого принадлежи нещо. Не е все едно да кажем Кой джиесем е по-хубав? и Чий джиесем е по-хубав? В първото изречение въпросът е относно марката на телефона, а във второто – за притежателя на телефона. Вижда се, че смисълът на изреченията е различен. Нерядко обаче в речта местоимението кой замества (или даже измества) ...

Прочети още


Тони срещу Антоне, Антон и Антоането, Антоанета (II)

Четвъртък, 04 Май 2017

Рубрики: Написаното остава

Като „контрапункт“ на изконните обръщения в езика ни от типа Стефане и Дарино, които се чуват все по-рядко, не отскоро и под чуждо влияние се появиха съкратени звателни форми със завършек -и: Мери, Цвети, Тони, Вики, Краси, повечето от които се отнасят както за мъже, така и за жени.  . Това са умалително-гальовни форми от различни изходни имена: с името Боби например се обръщаме към Борис, Борислав, Боян, Божидар, както и към Борислава, Боянка, Божидара. ...

Прочети още
TUbg

where bg

Erih bg

epale