Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Вестник "Аз Буки"


Обратно към новините

Това ще ви усмихне

Четвъртък, 23 Ноември 2017

Рубрики: Написаното остава

Напоследък все по-често срещаме изрази (най-вече в заглавия) като Блогът, който усмихва хората; Тагни приятел, който те усмихва; За нещата, които ни усмихват в понеделник.  А всички знаем, че глаголът е усмихвам се. В изречението този глагол не може да има пряко допълнение. Защо тогава се появяват такива употреби? Това не са грешки, изразите са нарочно използвани, защото привличат вниманието. А привличат вниманието, понеже са необичайни, тоест понеже са ...

Прочети още


За слоганите и езиковата мода

Четвъртък, 16 Ноември 2017

Рубрики: Написаното остава

Заемането на чужди думи е обосновано, когато чрез тях в езика ни се внася нещо ново – нова семантика, нова образност или експресия.   Дали е така обаче при упорито пробиващата си път от 90-те години на миналия век насам английска заемка слоган? Първоначално тя се срещаше само като термин в областта на теорията на рекламата и маркетинга, впоследствие обаче (както и много други съвременни заимствания от английски) удобно се намести и в медийните текстове: ...

Прочети още


Върти ли столът? А вратата?

Четвъртък, 09 Ноември 2017

Рубрики: Написаното остава

Не се чудете на заглавието.  Словосъчетанията въртящ стол и въртяща врата би трябвало да означават, че и столът, и вратата въртят! Защото формите на сегашното деятелно причастие, каквато тук е формата въртящ, посочват признак на предмет, извършван от самия предмет. Ясно е, че не е така – че не столът и не вратата въртят, а че те (могат да) се въртят, т.е. че са въртящи се. Грешката е в изпускането на частицата се. Днес може да се срещнат не само тези, ...

Прочети още


Банкова сметка в лева

Четвъртък, 02 Ноември 2017

Рубрики: Написаното остава

В банкови документи и в специализирани издания получиха разпространение изразите банкова сметка в лева, разплащане в лева, например: Възможно ли е прехвърлянето на пари в евро по сметка в лева? Избирате най-подходящия за Вас начин на разплащане в лева по банков път. Особеното в тези случаи е употребата на бройна форма на съществителното лев. Коректна ли е тази употреба? Нека припомним правилото. Бройна форма за множествено число имат съществителните ...

Прочети още


Вие заета ли сте / заети ли сте довечера?

Четвъртък, 26 Октомври 2017

Рубрики: Написаното остава

Съгласуването по число в учтиво изказване, с което се обръщаме към някого чрез местоимението Вие, поражда редица затруднения и грешки в говорната практика.   Най-рядко се греши при съгласуването по число между местоимението и прилагателно име в състава на сказуемото. Вероятно малцина биха направили комплимент с израза Госпожо, Вие сте прекрасни вместо правилното Госпожо, Вие сте прекрасна! В този случай правилото за съгласуване изисква прилагателното да ...

Прочети още


Под ръка и подръка, но само на път

Четвъртък, 19 Октомври 2017

Рубрики: Написаното остава

Много често в писмената практика се натъкваме на случаи, когато предложното съчетание на път е написано слято.  В популярно списание за изкуство и култура например срещаме коментар за книга със заглавие „Напът към Друан“. В текстове от други издания откриваме изречения като: Не ми допада да живея вечно напът. Той самият обича да е напът. Камен е напът да се пребори с хепатита. Протестите на работещите бяха напът да разклатят правителството. Дори в синодалното ...

Прочети още


Два дена или два дни?

Четвъртък, 12 Октомври 2017

Рубрики: Написаното остава

Как е правилно да се каже: два дена или два дни?  Ако проверите думата ден в Официалния правописен речник на българския език, ще разберете, че и двете словосъчетания са правилни. Едното словосъчетание съдържа формата за множествено число дни, а другото – бройната форма дена. Съществителните имена от мъжки род, които не означават лица, имат бройна форма и тя се използва след числителни бройни имена и след думи като колко, няколко, толкова – например два ...

Прочети още


101 желания

Четвъртък, 05 Октомври 2017

Рубрики: Написаното остава

Харесвате ли „Приказки от 1001 нощ“ и „101 далматинци“?  А откривате ли нещо общо в двете заглавия? Сходствата са две: и двете заглавия съдържат числително – бройно и завършващо на едно, и в двете заглавия има граматична грешка. Първото заглавие сте срещали и като „Приказки от 1001 нощи“ – с правилната форма на съществителното нощ в разглежданото словосъчетание, а именно формата за множествено (а не за единствено) число, тъй като не става дума за една ...

Прочети още


Отпадни води или отпадъчни води

Четвъртък, 28 Септември 2017

Рубрики: Написаното остава

Четох текст, в който се редуваше употребата на словосъчетанията отпадни води и отпадъчни води.  Реших да проверя кое е правилното. Популярна е проверката чрез „Гугъл“. Там съчетанието отпадни води дава 297 000 резултата, а отпадъчни води – 457 000. Тази проверка обаче не е сериозен аргумент какво да се предпочете. Затова искам да споделя къде можем да намерим сериозни аргументи сами. Онлайн, на свободен достъп, Институтът за български език на БАН е публикувал ...

Прочети още


Необичаино, но факт

Четвъртък, 21 Септември 2017

Рубрики: Написаното остава

Вече имахме възможност да коментираме случващите се напоследък странни „историй“ с нови „трамвай“, иначе казано – погрешното изписване на окончанието за множествено число -и като -й при някои съществителни от мъжки и женски род. Но правописните неволи с участието на буквите и и й далеч не свършват с това. В писмената практика може да се натъкнем също така на немотивирано заместване на й с и. Например думи като наречията случайно, обичайно, обстойно и съществителните ...

Прочети още


Бенефициент или бенефициер е получателят на парични средства?

Четвъртък, 14 Септември 2017

Рубрики: Написаното остава

В средствата за масова информация често се натъкваме на термините бенефициент и бенефициер, които придобиват все по-голяма популярност поради актуалните си значения, свързани с предоставянето на финансови средства от органи на ЕС или от други институции. Двата термина произхождат от латинския език и са утвърдени отдавна в българската правна терминология. Те имат противоположни значения, като с бенефициент се означава лицето (юридическо или физическо), което ...

Прочети още


За скъпите цени и студените температури

Петък, 08 Септември 2017

Рубрики: Написаното остава

Да се вгледаме в следните изречения, извлечени от текстове от съвременния периодичен печат: Решението е взето и новите, по-скъпи цени на винетките влизат в сила от 10 декември. Продажбите не вървели въпреки евтините цени на самолетните билети. Горещите температури са заплаха и за възрастните хора. Не трябва да забравяме, че декември е месец на студените температури. Това, което прави впечатление тук, е употребата на определенията скъп/евтин, когато става ...

Прочети още


За хората и троловете

Четвъртък, 31 Август 2017

Рубрики: Написаното остава

Сигурно ви се е случвало да изкажете положителното си отношение към нещо (напр. кауза) или някого (напр. политик) под формата на коментар в интернет пространството.  Какво е интернет тролът? В Речник на думите в българския език четем: „Човек, който публикува противоречиви, провокиращи или извън темата съобщения в онлайн дискусионни форуми, стаи за разговори, с основна цел да предизвика емоционален отговор от другите потребители, да ги провокира или тормози ...

Прочети още


Мотрис, купюр или мотриса, купюра

Четвъртък, 24 Август 2017

Рубрики: Написаното остава

... в мъжкородова форма купюр, срв.: Засега БНБ не е обмисляла вариант да се пуска в обращение купюр с номинал 200 лв. (в. „Стандарт“). Фалшификаторите използвали тези банкноти и някои ги подправяли на френски франкове. Номерът минавал с изрязването на страничната лента на банкнотата, на която е изписано името на централната банка. Така оставал само купюрът на банкнотата. (в. „Преса“). Вероятно причината е, че думата купюра се употребява предимно в множествено ...

Прочети още


Няколко студенти или няколко студента

Четвъртък, 17 Август 2017

Рубрики: Написаното остава

Формите за множествено число на съществителните имена от мъжки род в българския език биват: обикновена (столОВЕ, конЕ, студентИ и др.) и бройна (с окончание -а/-я), която се използва след числителни имена и количествени наречия (два столА, четири конЯ). Обикновена или бройна форма трябва да използваме при съществителните имена от мъжки род, назоваващи лица, когато те са употребени след числително име? Този въпрос поражда колебание, а понякога и спор. Причина ...

Прочети още


За названията на фирми (II част)

Четвъртък, 10 Август 2017

Рубрики: Написаното остава

... неиздържани имена (Еиюи, Декосстрой, Ноерсс, Маусс, Масско-97, Бо. Ст), както и на трудноразгадаеми названия, съставени от буквени съчетания, цифри, математически знаци и изрази (А.С.К.-С, А.А.Т.Д., М-С-72, АГК-2000, А.Т.Е.Е., А.Д.А., Д.А.-Н.А., Д ‒ 4П, ДД-М, Н.К.С., МДВ-97, Ц.П.Н.-БГ, П.А.Д., П. Г. С. – 97, Б.Х.Р.Е-2001, Б-63-Д, ВБА-2003, С.Е.М. 2000, С.А.Г., С 999, Р.Е.Д.-94, Р.Д.И.2001). Фирменото название е представителен атрибут на именуваната фирма. Във ...

Прочети още


За названията на фирми (I част)

Четвъртък, 03 Август 2017

Рубрики: Написаното остава

При образуването на имена на фирми правила и изисквания на практика няма. Водеща роля имат личните предпочитания и езиковият вкус. Все пак трябва да се има предвид, че фирменото название има не само идентифицираща и информативна, но и рекламна функция. Затова е подходящо названието да съчетава рационална информация за областта на дейност на фирмата с определени рекламни внушения, насочени към привличане на вниманието, събуждане на позитивни асоциации, създаване ...

Прочети още


Издателът на букваря

Четвъртък, 27 Юли 2017

Рубрики: Написаното остава

Ако в заглавието откривате грешка, даже не една, а две, сте прави.  Тя е свързана с членуването на имената в мъжки род – но не с пълния или с краткия определителен член, а с техния т.нар. твърд (-а/-ът) и мек вариант (-я/-ят). Мекия вариант на определителния член поставяме при четири типа имена: при съществителните, които завършват на -й: славея(т), завоя(т), героя(т) или на -ар и -яр, но назоваващи лица, а не предмети: аптекаря(т), рибаря(т), млекаря(т), ...

Прочети още


Как пишем в дигиталната среда

Четвъртък, 20 Юли 2017

Рубрики: Написаното остава

Писменото общуване в дигиталната среда се различава от традиционната „хартиена“ комуникация не само поради това, че е опосредствано от компютърни и мобилни устройства, че в много случаи налага ограничения в обема на съобщенията, че включва и визуални изразни средства.  Основна негова особеност е размиването на границите между писмена и устна реч – две форми на комуникация, които доскоро бяха до голяма степен ясно разграничени. Есемесите, мигновените съобщения, ...

Прочети още


Фар, семафор, светофар (Втора част)

Четвъртък, 13 Юли 2017

Рубрики: Написаното остава

Светлинната сигнализация на сушата е значително по-късна.  Първите вагони на релси, теглени от коне, били предвождани от конници. За да се избегнат катастрофи, те регулирали движението с ръчни сигнали, а при лошо време – с байрачета и фенери. Железопътните семафори се появяват за пръв път в средата на ХІХ век в Англия. Съоръжението получило името си от гръцките дума – σήμα (знак) + φορός (носещ), т.е. означавало приблизително ‘знаконосец’. Първоначално ...

Прочети още
TUbg

where bg

Erih bg

epale