Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Вестник "Аз Буки"


Обратно към новините

Знанието е ценност, а оценката – следствие

Петък, 03 Август 2018

Рубрики: Реформи

Изменения и допълнения на Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците, на Наредба № 8 за информацията и документацията за системата на предучилищното и училищното образование, и на Наредба № 10 за организацията на дейностите в училищното образование (и трите приети през 2016 г. – б.а.) предлага Министерството на образованието и науката.  Проектите на документите са качени на страницата на МОН за обсъждане както от специалисти, учители, ...

Прочети още


Необразоваността - голямата заплаха за националната ни сигурност

Четвъртък, 14 Септември 2017

Рубрики: Реформи

Високообразованите българи бягат пред настъпващата неграмотност.  За това алармират учени и политици. Миграцията на високообразовани българи и възпроизводството на нискообразовани наши сънародници - това е заплахата, пред която е изправена страната ни. Преди да говорим за демографска криза, трябва да говорим за криза на духа и културата. Около това се обединиха участниците в кръглата маса "Демография и образование". Организатори са учени от БАН и Софийския ...

Прочети още


Битката е за всяко дете

Четвъртък, 14 Септември 2017

Рубрики: Реформи

Агенцията по заетостта да проверява наемането на малолетни и непълнолетни. Това предлагат педагози от Старозагорска област.  "С всичките си институции и инструменти на политиките държавата трябва да осигури обхващането и ефективното включване на всички деца и ученици в образователната система. Този механизъм за обхват и задържане ще проработи само при продължителни целенасочени усилия за всяко дете." Това коментира министърът на образованието и науката ...

Прочети още


Спасяването на 206 378 деца

Петък, 08 Септември 2017

Рубрики: Реформи

„За да бъде една държава силна и ефективна, много често е въпрос на мяра къде и с какво държавата присъства.  Усилията да я направим силна и ефективна, минават пред това къде тя трябва да се оттегли и къде трябва да влезе с всичките си сили. Сфера, където държавата трябва да се оттегли, до голяма степен са администрациите. Сфера, в която държавата трябва да влезе с всичките си сили, с всичките си ресурси и служби, е образованието.“ Това каза вицепремиерът ...

Прочети още


Спортът е основен инструмент срещу насилието и агресията в училище

Четвъртък, 31 Август 2017

Рубрики: Реформи

Предстои разработването на нова стратегия за младежта, казва в интервю за вестника Ваня Колева –  заместник-министър на младежта и спорта.  Тя подчертава, че Европейската комисия извежда като приоритет ролята на младите хора в изграждането на мирни и сигурни общества, което ще бъде и водеща тема в младежкия сектор по време на Българското председателство на Съвета на ЕС. Министерството на младежта и спорта за пръв път изготвя, приема и активно изпълнява ...

Прочети още


Който учи, той ще сполучи

Четвъртък, 24 Август 2017

Рубрики: Реформи

В това са убедени в пловдивското ОУ „Панайот Волов“.  Учебната година продължава и през летните месеци. Педагогът Ирена Павлова дава старт на сутрешното занимание с деца от подготвителните групи в Шекер махала. Това е единственото училище в квартала. А лятото е времето да се поработи допълнително с децата, които имат обучителни затруднения. В противен случай наесен ще им бъде изключително трудно, дори невъзможно, защото в 90% от семействата българският ...

Прочети още


МОН с проект за приобщаващото образование

Четвъртък, 17 Август 2017

Рубрики: Реформи

Намаляваме административната тежест, обясни зам.-министър Деница Сачева.  По думите й е намарен и баланс по отношение на мерките както за децата със СОП, така и за тези с таланти. До 8 септември т.г. проектът на наредбата ще бъде на разположение на интернет страницата на МОН за мнения и становища от учители, директори на учебни заведения, родители, експерти, представители на гражданското общество. Предвижда се децата и учениците с изявени дарби и таланти ...

Прочети още


По-високи минимални заплати от 1 септември

Четвъртък, 10 Август 2017

Рубрики: Реформи

С 15.5% се увеличават от 1 септември минималните работни заплати на педагогическия персонал в българското училище и детска градина спрямо тези отпреди 1 януари 2017 г.  Това предвиждат промените в Наредба №4 от тази година за нормиране и заплащане на труда. Директорската заплата от 825 лв. (която е в сила от 1 януари т.г.) се вдига на 950 лв. Минималната заплата на заместник-директора се увеличава от 770 лв. на 887 лв. Педагогическите специалисти ще бъдат ...

Прочети още


Задължителна детска градина за 4-годишните – гаранция за успешен старт в училище

Четвъртък, 10 Август 2017

Рубрики: Реформи

Отново на дневен ред е дискусията в обществото ни за задължителната детска градина от 4-годишна възраст.   Експерти и специалисти за пореден път показват и доказват, че колкото по-дълго време детето посещава редовно детска градина, толкова по-добри резултати показва след това в училище, по-лесно усвоява учебния материал. Това е една от причините за обмисляната от МОН промяна на възрастта за задължително обхващане от детска градина. Министър Красимир Вълчев ...

Прочети още


Уча и работя в България

Петък, 04 Август 2017

Рубрики: Реформи

... зад граница, които биха решили да се върнат в България. Всяка година около 25 фирми се срещат с по 150 – 200 българи. От тях около 60% биха искали да се върнат у нас. Мисля, че това е работеща политика и може да бъде приложена и в други наши диаспори, освен в Лондон и Франкфурт“, каза акад. Попов.   Четете повече в бр. 31, 3 – 9 август 2017 г. Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“  ви предоставяме възможност да закупите неговите ...

Прочети още


Държавна и местна власт - заедно за образованието на децата

Четвъртък, 27 Юли 2017

Рубрики: Реформи

В края на месеца изтича първият срок, определен в Междуинституционалния механизъм за обхващане и задържане на децата в училище, който беше приет от Министерския съвет на 5 юли.  Първият етап, фиксиран в документа, е свързан с определяне на районите по места, които ще бъдат покрити от екипи, в които влизат експерти от всички заинтересовани и отговорни институции, в чиито задължения е обхващането и задържането на децата от рискови групи в учебно заведение. ...

Прочети още


Всяко дете в риск – с електронен профил

Четвъртък, 20 Юли 2017

Рубрики: Реформи

Всяко дете в риск за отпадане от училище ще има електронен профил.  Той ще съдържа лична информация, статус, предприети мерки за обхват или задържане и проблеми. Това е заложено в електронната платформа за обхват на всички деца между 5 и 16 години, които подлежат на задължително образование. Пилотната реализация започва в общините на Пловдивска област в рамките на националния проект „Посещаемо и безопасно училище“. Това стана ясно на работна среща между ...

Прочети още


Обществен съвет? Та то било нещо много полезно

Четвъртък, 13 Юли 2017

Рубрики: Реформи

Една учебна година във взаимно полезен диалог в столичното 18. СУ „Уилям Гладстон“ работят Обществен съвет и педагогически екип.  Четири заседания и 4 електронни процедури по съгласуване е записал в работната си програма ОС. Членовете му активно участват в обсъждането на проект на стратегия за развитие на училището. Съветът е одобрил разпределението на бюджета по дейности и контролира изпълнението му. С новата институция в българското училище са съгласувани ...

Прочети още


Кабинетът с мерки срещу отпадането

Четвъртък, 06 Юли 2017

Рубрики: Реформи

Правителството прие механизъм за обхващане и задържане на децата в училище. Съвместни екипи от представители на различни институции ще идентифицират деца и ученици, които са отпаднали или са в риск от отпадане от образователната система, и ще прилагат комплекс от мерки за тяхната реинтеграция в нея. Това предвижда Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна ...

Прочети още


Повече пари и за образование, и за заплати

Четвъртък, 06 Юли 2017

Рубрики: Реформи

Обсъждат се пътищата за усъвършенстване на делегираните бюджети.  Повишаване на възнагражденията на учителите – натам ще бъдат насочени основно средствата за образование. Те ще нарастват с всяка година, а с тях и заплатите на хората, които подготвят бъдещето на страната. Това стана ясно на кръглата маса, организирана от Националното сдружение на общините и от Съюза на работодателите в системата на народната просвета. На нея бе поставено началото на „ремонта“ ...

Прочети още


Образованието започва на 3 години

Четвъртък, 29 Юни 2017

Рубрики: Реформи

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие представя първото международно изследване за ранното детско развитие, което осигурява основата за бъдещото образование и развитие на  когнитивните и некогнитивните умения, необходими на всяко дете за неговата успешна реализация.  В доклада на ОИСР се прави преглед на системите за ранно детско развитие, както и на информацията за основните тенденции в страните от ОИСР. Обсъжданите въпроси включват достъп ...

Прочети още


Отговорности, ясни като алгоритъм

Четвъртък, 22 Юни 2017

Рубрики: Реформи

Зам.-министър Таня Михайлова обсъди с педагози промени в стандартите. По думите й държавните образователни стандарти, приети миналата година, имат своето значение и то е да се разпишат съвсем ясно отговорностите на всеки участник в системата на образование. "Системата на образованието е всеобхватна, отговорностите на учителите трябва да са точно формулирани и да не дават поводи за тълкувания. Те трябва да бъдат ясни като алгоритъм", заяви тя пред директори ...

Прочети още


Младите преподаватели са приоритет

Четвъртък, 22 Юни 2017

Рубрики: Реформи

Заплащането във висшите училища варира много, сочи синдикален доклад.  Той бе представен на националната конференция "Предизвикателства пред държавните висши училища за успешна реформа: Уроци от миналото и с поглед към бъдещето". Организатор е националният браншов синдикат "Висше образование и наука" към КНСБ (ВОН-КНСБ). "Много ми се иска висшите училища да инвестират повече и да имат политики по отношение на младите преподаватели", коментира министърът ...

Прочети още


По-високи резултати на изпитите в IV и в VII клас

Четвъртък, 15 Юни 2017

Рубрики: Реформи

След „репетицията“ на поправителната септемврийска сесия на държавните зрелостни изпити през 2016 г. тази година матурите са с нова организация и оценяване.  Това стана ясно на поредното заседание на Отрасловия съвет, ръководено от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и от заместника му Таня Михайлова. За първи път изпитните варианти бяха разделени на модули, за решаването на които имаше времево ограничение. За първи път по всички учебни ...

Прочети още


Куражът да променяш системата

Четвъртък, 15 Юни 2017

Рубрики: Реформи

Как едно малко училище може да е иновативно, разказва директорката на 202. ОУ „Христо Ботев“ – с. Долни Пасарел, Даниела Иванова.  В края на миналата година започва „Лидерска академия – квалификация за успешни директори на училища“. Първият по рода си проект е насочен към по-ефективното управление на учебните заведения и към подобряването на контактите между училищата и бизнеса. Директорите се запознават с техники за стратегическо планиране, менторство, ...

Прочети още




TUbg

where bg

Erih bg

epale