Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Вестник "Аз Буки"


Обратно към новините

Държавна и местна власт - заедно за образованието на децата

Четвъртък, 27 Юли 2017

Рубрики: Реформи

В края на месеца изтича първият срок, определен в Междуинституционалния механизъм за обхващане и задържане на децата в училище, който беше приет от Министерския съвет на 5 юли.  Първият етап, фиксиран в документа, е свързан с определяне на районите по места, които ще бъдат покрити от екипи, в които влизат експерти от всички заинтересовани и отговорни институции, в чиито задължения е обхващането и задържането на децата от рискови групи в учебно заведение. ...

Прочети още


Всяко дете в риск – с електронен профил

Четвъртък, 20 Юли 2017

Рубрики: Реформи

Всяко дете в риск за отпадане от училище ще има електронен профил.  Той ще съдържа лична информация, статус, предприети мерки за обхват или задържане и проблеми. Това е заложено в електронната платформа за обхват на всички деца между 5 и 16 години, които подлежат на задължително образование. Пилотната реализация започва в общините на Пловдивска област в рамките на националния проект „Посещаемо и безопасно училище“. Това стана ясно на работна среща между ...

Прочети още


Обществен съвет? Та то било нещо много полезно

Четвъртък, 13 Юли 2017

Рубрики: Реформи

Една учебна година във взаимно полезен диалог в столичното 18. СУ „Уилям Гладстон“ работят Обществен съвет и педагогически екип.  Четири заседания и 4 електронни процедури по съгласуване е записал в работната си програма ОС. Членовете му активно участват в обсъждането на проект на стратегия за развитие на училището. Съветът е одобрил разпределението на бюджета по дейности и контролира изпълнението му. С новата институция в българското училище са съгласувани ...

Прочети още


Кабинетът с мерки срещу отпадането

Четвъртък, 06 Юли 2017

Рубрики: Реформи

Правителството прие механизъм за обхващане и задържане на децата в училище. Съвместни екипи от представители на различни институции ще идентифицират деца и ученици, които са отпаднали или са в риск от отпадане от образователната система, и ще прилагат комплекс от мерки за тяхната реинтеграция в нея. Това предвижда Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна ...

Прочети още


Повече пари и за образование, и за заплати

Четвъртък, 06 Юли 2017

Рубрики: Реформи

Обсъждат се пътищата за усъвършенстване на делегираните бюджети.  Повишаване на възнагражденията на учителите – натам ще бъдат насочени основно средствата за образование. Те ще нарастват с всяка година, а с тях и заплатите на хората, които подготвят бъдещето на страната. Това стана ясно на кръглата маса, организирана от Националното сдружение на общините и от Съюза на работодателите в системата на народната просвета. На нея бе поставено началото на „ремонта“ ...

Прочети още


Образованието започва на 3 години

Четвъртък, 29 Юни 2017

Рубрики: Реформи

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие представя първото международно изследване за ранното детско развитие, което осигурява основата за бъдещото образование и развитие на  когнитивните и некогнитивните умения, необходими на всяко дете за неговата успешна реализация.  В доклада на ОИСР се прави преглед на системите за ранно детско развитие, както и на информацията за основните тенденции в страните от ОИСР. Обсъжданите въпроси включват достъп ...

Прочети още


Отговорности, ясни като алгоритъм

Четвъртък, 22 Юни 2017

Рубрики: Реформи

Зам.-министър Таня Михайлова обсъди с педагози промени в стандартите. По думите й държавните образователни стандарти, приети миналата година, имат своето значение и то е да се разпишат съвсем ясно отговорностите на всеки участник в системата на образование. "Системата на образованието е всеобхватна, отговорностите на учителите трябва да са точно формулирани и да не дават поводи за тълкувания. Те трябва да бъдат ясни като алгоритъм", заяви тя пред директори ...

Прочети още


Младите преподаватели са приоритет

Четвъртък, 22 Юни 2017

Рубрики: Реформи

Заплащането във висшите училища варира много, сочи синдикален доклад.  Той бе представен на националната конференция "Предизвикателства пред държавните висши училища за успешна реформа: Уроци от миналото и с поглед към бъдещето". Организатор е националният браншов синдикат "Висше образование и наука" към КНСБ (ВОН-КНСБ). "Много ми се иска висшите училища да инвестират повече и да имат политики по отношение на младите преподаватели", коментира министърът ...

Прочети още


По-високи резултати на изпитите в IV и в VII клас

Четвъртък, 15 Юни 2017

Рубрики: Реформи

След „репетицията“ на поправителната септемврийска сесия на държавните зрелостни изпити през 2016 г. тази година матурите са с нова организация и оценяване.  Това стана ясно на поредното заседание на Отрасловия съвет, ръководено от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и от заместника му Таня Михайлова. За първи път изпитните варианти бяха разделени на модули, за решаването на които имаше времево ограничение. За първи път по всички учебни ...

Прочети още


Куражът да променяш системата

Четвъртък, 15 Юни 2017

Рубрики: Реформи

Как едно малко училище може да е иновативно, разказва директорката на 202. ОУ „Христо Ботев“ – с. Долни Пасарел, Даниела Иванова.  В края на миналата година започва „Лидерска академия – квалификация за успешни директори на училища“. Първият по рода си проект е насочен към по-ефективното управление на учебните заведения и към подобряването на контактите между училищата и бизнеса. Директорите се запознават с техники за стратегическо планиране, менторство, ...

Прочети още


Всяко дете – в клас

Четвъртък, 15 Юни 2017

Рубрики: Реформи

Около това се обединяват участниците в кръгла маса за пълния обхват в училище.  Но затова са необходими спешни действия и устойчиви политически решения за постигането на пълен обхват в предучилищна и училищна възраст. Това са основните теми, дискутирани по време на кръглата маса „Пълният обхват в училище: какво ни е необходимо, за да го постигнем?“, проведена във Велико Търново. Във форума взеха участие вицепрезидентът Илияна Йотова, заместник-министърът ...

Прочети още


Видеокамерите не създават доверие

Четвъртък, 08 Юни 2017

Рубрики: Реформи

МОН, синдикати и родители се обединиха срещу насилието в училище.   По-добро партньорство между учители и родители дискутираха участниците в кръгла маса с министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, зам.-министър Деница Сачева и представители на 14 синдикални, работодателски и неправителствени организации. Те се обединиха около тезата, че в образователната система е необходимо по-голямо доверие между деца, родители и учители, както и активни мерки ...

Прочети още


МОН предлага 185 иновативни училища

Четвъртък, 08 Юни 2017

Рубрики: Реформи

Предстои списъкът с получилите такъв статут да бъде гласуван от Министерски съвет.  Школата са избрани от 207 проекта на 202 училища. Те са преминали през комисията за иновативните училища. В нея участват психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната област, личности с доказан опит при създаване и приложение на иновации в областта на образованието, науката и технологиите. От одобрените 185 учебни заведения 9 са начални училища, ...

Прочети още


Учениците не са чували за Рейтинговата система

Четвъртък, 01 Юни 2017

Рубрики: Реформи

Липсват надеждни системи за проследяване на миграцията на завършилите висше образование, алармира Сметната палата.   Цели 70 на сто от анкетираните по време на одит на Сметната палата 9095 ученици от XI и XII клас не са запознати със съществуването на Рейтинговата система на висшите училища в страната. Едва 13 на сто са посочили, че са я използвали, за да направят по-информиран избор за бъдещата си реализация. МОН, регионалните управления на образованието ...

Прочети още


Да споделиш работното си място

Четвъртък, 01 Юни 2017

Рубрики: Реформи

„Голяма роля при избора ми на професия оказа моята учителка по български език и литература в гимназията – Йорданка Филева.  Осъзнавам това сега, когато се връщам назад във времето. Бях много впечатлена от начина й на преподаване, от комуникацията й с учениците, от задачите, които ни поставяше, за да се вгледаме по-дълбоко в художествените произведения.“ Това споделя младият учител по български език и литература Симона Панова от 2. СУ „Проф. Никола Маринов“ ...

Прочети още


Пари срещу резултати

Петък, 26 Май 2017

Рубрики: Реформи

Нарушеното доверие между учители и родители обсъждат на обществен форум.  Наболели проблеми на образованието - в това число и зачестилите случаи на агресия, събират в първите дни на юни родителски и работодателски организации, учителски синдикати и представители на МОН. Това решиха членовете на Отрасловия съвет към министъра на образованието и науката. Начело на Съвета е заместник-министър Таня Михайлова. Министърът на образованието и науката Красимир ...

Прочети още


Мястото на детето е в училище

Четвъртък, 18 Май 2017

Рубрики: Реформи

Учителските заплати - над средната, заявява министър Красимир Вълчев. Обхващането и задържането в училище и образоването на всяко дете и ученик с цел ликвидиране на неграмотността е основният приоритет, по който ще работи новият ръководен екип на Министерството на образованието и науката. Министър Красимир Вълчев представи основните задачи и членовете на политическия кабинет. Сред приоритетите са привличане на мотивирани и с добра подготовка млади хора ...

Прочети още


С грижа за най-малките

Четвъртък, 18 Май 2017

Рубрики: Реформи

За първи път се създават средищни и защитени детски градини. Възможността те да получат подобен статут, е разписана в проекти на постановления на Министерския съвет за определяне на критерии за включване в списъците на средищните и на защитените детски градини и училища. "Все още нямаме представа колко детски градини ще кандидатстват за такъв статут, тъй като това зависи от местните общински съвети, които тепърва ще обсъждат това и ще гласуват - пояснява ...

Прочети още


Обсъждат се новите изисквания за хабилитиране

Четвъртък, 11 Май 2017

Рубрики: Реформи

Обобщение на предложенията от академичната общност за минимални критерии за придобиване на академични степени и длъжности публикува Министерството на образованието и науката.  Критериите са различни за всяко от 9-те научни направления и отразяват неговата специфика. Разписани са конкретни наукометрични показатели за всяка от научните степени и академични длъжности – доктор, доктор на науките, главен асистент, доцент и професор. Концепцията за въвеждане ...

Прочети още


Екипът на МОН предава щафетата

Четвъртък, 04 Май 2017

Рубрики: Реформи

Служебният министър проф. Денков отчете тримесечната работа на своя екип. „Предаваме щафетата на следващото ръководство с надеждата, че то ще продължи в посоката, която следвахме и на която поставихме основите“, каза той.  Изпълнени са и четирите приоритета, заявени от екипа още при встъпването му в длъжност. Един от тях е подготовката и провеждането на държавните зрелостни изпити, както и на Националното външно оценяване и приема след основно образование. ...

Прочети още
TUbg

epale

where bg

Erih bg