Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Новини 2017

1 млрд. лв. за наука

Националната пътна карта за научни инфраструктури 2017 – 2023 г. на финала. 

Прочети още

Звезден поглед към старините

Спътниковите снимки помагат за проучване на историческото наследство. 

Прочети още

Нова-новеничка

Нов-новеничък, гол-голеничък, сам-самичък, щур-пощурял и др. се срещат изписани както полуслято, така и разделно (напр. нова новеничка, само самичко).

Прочети още

Научният фонд се отчете

За да изпълнява функциите си, той се нуждае от увеличаване на експертния си капацитет.

Прочети още

Да влезеш в образа на своя герой

Пишете и езикът ще ви намери, съветва писателят Георги Господинов, главен асистент в Института по литература при БАН

Прочети още

Космосът е на една ръка разстояние

Образователна инициатива „Космическо училище“ организира Институтът за космически изследвания и технологии при Българската академия на науките заедно с Българското астронавтско дружество и представителството у нас на Society for Conservation GIS.

Прочети още

По-високи резултати на изпитите в IV и в VII клас

След „репетицията“ на поправителната септемврийска сесия на държавните зрелостни изпити през 2016 г. тази година матурите са с нова организация и оценяване. 

Прочети още

Куражът да променяш системата

Как едно малко училище може да е иновативно, разказва директорката на 202. ОУ „Христо Ботев“ – с. Долни Пасарел, Даниела Иванова. 

Прочети още

Всяко дете – в клас

Около това се обединяват участниците в кръгла маса за пълния обхват в училище. 

Прочети още

От учителя – с любов

62-ма директори на детски градини, училища и центрове за личностно развитие, учители и педагогически специалисти получиха награди за представянето си в националния конкурс за специалисти, работещи с деца и ученици с изявени дарби „От учителя – с любов!“. 

Прочети ощеTUbg

where bg

Erih bg

epale