Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Новини 2017

Деца на слънцето

Преходът на Германия към нисковъглеродно, екологосъобразно, надеждно и достъпно енергоснабдяване, или т. нар. енергийна революция, разчита в голяма степен на възобновяемата енергия (вятър, слънчева и водна електроенергия) и енергийната ефективност. 

Прочети още

Повече от 1600 първокурсници избраха Русе

Повече от 1600 са първокурсниците, които започват обучение в 52 бакалавърски програми на Русенския университет „Ангел Кънчев“.  

Прочети още

Необичаино, но факт

Вече имахме възможност да коментираме случващите се напоследък странни „историй“ с нови „трамвай“, иначе казано – погрешното изписване на окончанието за множествено число -и като -й при някои съществителни от мъжки и женски род.

Прочети още

УЧИТЕЛСКИТЕ ЗАПЛАТИ ВЪРВЯТ НАГОРЕ

Отласловият съвет одобри четвъртия анекс към Колективния трудов договор.

Прочети още

Необразоваността - голямата заплаха за националната ни сигурност

Високообразованите българи бягат пред настъпващата неграмотност. 

Прочети още

Битката е за всяко дете

Агенцията по заетостта да проверява наемането на малолетни и непълнолетни. Това предлагат педагози от Старозагорска област. 

Прочети още

Без компромис за неизвинените отсъствия

Едва 0,2% са отпадналите ученици от столични училища през 2016/2017 г. 

Прочети още

"Моето училище" посреща гости на 15 септември

И за децата на с. Селановци,  Оряховско, започва учебната година. 

Прочети още

Зад всеки напуснал училище стои човешка съдба

Това споделя за "Аз-буки" кметът на община Враца Калин Каменов. 

Прочети още

Първите две години на "Хоризонт 2020"

ЕК направи анализ на резултатите за периода 2014/2015 г. 

Прочети ощеTUbg

where bg

Erih bg

epale