Login
 

Ministry of Education and Science

 

Az Buki National Publishing House for Education and Science


 

Новини 2017

Всяко дете в клас - задача на задачите за държавата

През юли ще е факт междуинституционален механизъм за взаимодействие. 

Read more...

Отговорности, ясни като алгоритъм

Зам.-министър Таня Михайлова обсъди с педагози промени в стандартите.

Read more...

Младите преподаватели са приоритет

Заплащането във висшите училища варира много, сочи синдикален доклад. 

Read more...

В Белене имат отговор на въпроса що е то иновация

Основно училище "Васил Левски" със свой прочит на новия закон. 

Read more...

Заедно помагаме на съседите по пътя им към ЕС

Това казва за "Аз-буки" Н.Пр. Лйерка Алайбег, посланик на Хърватия у нас. 

Read more...

Нови възможности за квалификация

Пловдивският университет ще обучава и учителите в неделните школа.

Read more...

1 млрд. лв. за наука

Националната пътна карта за научни инфраструктури 2017 – 2023 г. на финала. 

Read more...

Звезден поглед към старините

Спътниковите снимки помагат за проучване на историческото наследство. 

Read more...

Нова-новеничка

Нов-новеничък, гол-голеничък, сам-самичък, щур-пощурял и др. се срещат изписани както полуслято, така и разделно (напр. нова новеничка, само самичко).

Read more...

Научният фонд се отчете

За да изпълнява функциите си, той се нуждае от увеличаване на експертния си капацитет.

Read more...TUen

epale

where en

Erih bg