Ministry of Education and Science

 

Az Buki National Publishing House for Education and Science


 

Новини 2017

Дават 2,8 млн. лв. за още уроци

Средствата се предоставят от МОН за обща и допълнителна подкрепа. 

Read more...

Музикантите ни са съвършени

В това е категоричен Найден Тодоров – директор на Софийската филхармония. 

Read more...

Знанието е ценност, а оценката – следствие

Изменения и допълнения на Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците, на Наредба № 8 за информацията и документацията за системата на предучилищното и училищното образование, и на Наредба № 10 за организацията на дейностите в училищното образование (и трите приети през 2016 г. – б.а.) предлага Министерството на образованието и науката. 

Read more...

„Музейно училище“ в Габрово

Националният музей на образованието и Регионалното управление на образованието – Габрово, започват партньорска инициатива за създаване на Национална платформа и център „Музейно училище“ в НМО – Габрово, ориентирани към добрите музейно-педагогически практики.

Read more...

От 15 септември в над 330 неделни училища по света ще звучи българска реч

18 нови български неделни училища в чужбина ще отворят врати през новата учебна година. 

Read more...

Обществата ни са свързани повече отвсякога

 Н. Пр. Том ван Орсхот посланик на Кралство Нидерландия сподели "Страните ни са силни партньори в НАТО и ЕС" в интервю за вестника.

Read more...

На „училище“ в света на Хигс бозона

За десети път български преподаватели заминават за обучение в ЦЕРН. 

Read more...

МОН с проект за приобщаващото образование

Намаляваме административната тежест, обясни зам.-министър Деница Сачева. 

Read more...

Няколко студенти или няколко студента

Формите за множествено число на съществителните имена от мъжки род в българския език биват: обикновена (столОВЕ, конЕ, студентИ и др.) и бройна (с окончание -а/-я), която се използва след числителни имена и количествени наречия (два столА, четири конЯ).

Read more...

За по-грамотни поколения

15 000 деца с подкрепа за образователна интеграция в детските градини. 

Read more...TUen

where en

Erih bg

epale