Ministry of Education and Science

 

Az Buki National Publishing House for Education and Science


 

Az Buki Weekly

УЧИТЕЛСКИТЕ ЗАПЛАТИ ВЪРВЯТ НАГОРЕ

14-09-2017

Отласловият съвет одобри четвъртия анекс към Колективния трудов договор.

Read more...

Без компромис за неизвинените отсъствия

14-09-2017

Едва 0,2% са отпадналите ученици от столични училища през 2016/2017 г. 

Read more...

Първите две години на "Хоризонт 2020"

14-09-2017

ЕК направи анализ на резултатите за периода 2014/2015 г. 

Read more...

Необразоваността - голямата заплаха за националната ни сигурност

14-09-2017

Високообразованите българи бягат пред настъпващата неграмотност. 

Read more...

Зад всеки напуснал училище стои човешка съдба

14-09-2017

Това споделя за "Аз-буки" кметът на община Враца Калин Каменов. 

Read more...

От ваканция към учене

14-09-2017

Децата имат нужда от време, за да свикнат със смяната на ритъма. 

Read more...

Битката е за всяко дете

14-09-2017

Агенцията по заетостта да проверява наемането на малолетни и непълнолетни....

Read more...

"Моето училище" посреща гости на 15 септември

14-09-2017

И за децата на с. Селановци,  Оряховско, започва учебната година. 

Read more...

Бенефициент или бенефициер е получателят на парични средства?

14-09-2017

В средствата за масова информация често се натъкваме на термините...

Read more...

Правна консултация

Рубриката води д-р по право Елен Петров, адвокат

 

 TUen

where en

Erih bg

epale