Ministry of Education and Science

 

Az Buki National Publishing House for Education and Science


 

Az Buki Weekly

Екипната работа – умение на XXI век

23-11-2017

PISA не измерва знания, а уменията придобитите знания да се използват и 15 –...

Read more...

Да подкрепяш родното школо

23-11-2017

„Проф. Никола Касабов е завършил нашето училище и сигурно и бил в много...

Read more...

Информатици в борбата с рака

23-11-2017

Създаване на иновативен интелигентен метод за извличане на in silico знания...

Read more...

Съвместни усилия връщат децата в училище

23-11-2017

24 екипа в шестте общини на област Перник работят по Механизма за съвместна...

Read more...

Важно е знанието. Пътят до него е различен

23-11-2017

Стараем се и чрез личен пример да показваме добрите страни на учителската...

Read more...

Програмирането привлича интереса на поколение XXI век.

23-11-2017

930 ученици от X клас са издържалите входния тест за участие в националната...

Read more...

Бъдещето принадлежи на ценностните системи

23-11-2017

„Образователната система в България като подготвящ фактор за пазара на...

Read more...

Да затваряме университети? Добре! С кой да започнем?

23-11-2017

Този въпрос задава проф. Велизара Пенчева – ректор на Русенски университет...

Read more...

Това ще ви усмихне

23-11-2017

Напоследък все по-често срещаме изрази (най-вече в заглавия) като Блогът,...

Read more...

Правна консултация

Рубриката води д-р по право Елен Петров, адвокат

 

 TUen

where en

Erih bg

epale