Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 44, 2015

В царството на буквите

Орнаментите върху всяка най-често изобразяват символи, които започват с нея – „К” – камбана, „С” – слънце, „З” – земя, и т. н. Високите над 2 м букви са изработени в Армения от 12 местни скулптори, ръководени от народния майстор Рубен Налбандян. Естественият керемиден цвят на пясъчника туф, от който са направени те, излъчва топлота. Шест от буквите изписват името на първата българска столица Плиска. Останалите са разположени свободно върху затревената площ, без да следват азбучния ред. В единия край на двора зад високия каменен зид е поставен огромен 12-метров кръст. На него е окачен герб със стара българска розета, обрамчена от името на Плиска и завета на Аспарух "Тук ще бъде България!". Отпред са статуите на светите братя Кирил и Методий. В другия край на двора е скулптурата на Цар Борис I на трон. И трите монументални фигури са дело на шуменския скулптор Бехчет Данаджъ. Културно-историческият паметник е открит на 2 май 2015 г., когато се чества 1150-годишнината от Покръстването на българите в източноправославната християнска вяра. Инициатор за създаването на този своеобразен паметник на кирилските букви е Карен Алексaнян - арменец, женен за българка, който живее у нас повече от 20 години и проявява силен интерес към историята. Според него от сведения, достигнали до нас от "Житието на св. Климент Охридски" от Теофилакт Охридски, става ясно, че след смъртта на св. Методий в Европа започват мъченията над неговите и на св. Кирил ученици. По-младите от тях са отвлечени в робство, а по-възрастните – изгонени. Климент, Наум и Ангеларий стигат до Белград, който по онова време е българска гранична крепост. Там ги посрещат с радост и ги изпращат в Плиска при цар Борис. След пристигането им в столицата (около 866 г.) Борис настанява Климент и Наум в дома на боила Есхач, а Ангеларий – при другия си доверен боил Чеслав. Известно време царят пази в тайна пребиваването им в Плиска.

Четете повече в бр. 44, 29 октомври – 4 ноември 2015 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.

 where bg

TUbg

Erih bg

epale