Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Научните списания, издавани от „Аз-буки” – в ERIH PLUS

 

Потвърждението за включването на осем от изданията на МОН в Европейския реферативен индекс идва
след продължила половин година проверка и оценка на тяхната научна стойност


Престижните научни списания, издавани от издателството на Министерство на образованието и науката – „Аз-буки”, са одобрени и вече са включени в Европейския реферативен индекс за хуманитарни и социални науки – ERIH PLUS.


Списанията са „Български език и литература“, „Педагогика”, „Стратегии на образователната и научната политика”, „Чуждоезиково обучение”, „История”, „Математика и информатика”, „Професионално образование”,„Философия”. Главни редактори на четири от изданията са преподавателите от Софийския университет „Св. Климент Охридски” проф. Емилия Василева, проф. Ирина Колева, проф. Димитър Веселинов и проф. Пламен Митев. Eкипите на останалите четири се водят от проф. Маргарита Георгиева - Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“, проф. Сава Гроздев – БАН, доц. Тоня Георгиева – Аграрен университет – Пловдив, и доц. Георги Апостолов – Югозападен университет „Неофит Рилски”.


Цел на Европейския реферативен индекс ERIH PLUS за хуманитарни и социални науки е да направи видими висококачествени изследвания, чиито резултати са обявени в академични издания. Одобрението за седемте български списания идва след продължила близо половин година процедура на проверка. Оценявани са по различни критерии, сред които редакционна колегия с участието на известни български и чуждестанни учени, използване на система за анонимно рецензиране (peer review), задължителни резюмета на английски език за всички публикувани статии, наличие на онлайн версия.


Списанията се разпространяват не само в страната. Само зад граница научната периодика на МОН има над 470 абонамента и достигат до Америка, Европа, Азия и Австралия.


Изданията, някои от които са с над 70-годишна история, презентират и млади изследователи пред света на науката. Българските научни списания са и платформа за обмен на опит и добри практики сред образователни експерти от България и техни колеги от цял свят.


Научната периодика на „Аз-буки”, се реферира, индексира и листва също от:

– SCOPUS

– The Philosopher’s Index

– SOCIOLOGICAL ABSTRACTS

– SOCIAL SERVICES ABSTRACTS

– WORLDWIDE POLITICAL SCIENCE ABSTRACTS

– PAIS INTERNATIONAL AND LINGUISTIC AND LANGUAGE BEHAVIOR ABSTRACTS

– EBSCO

– ИНИОН – РАНwhere bg

epale