Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Вестник "Аз Буки"


Обратно към новините

Научните изследвания са новият капитал

Четвъртък, 21 Март 2019

Рубрики: АКЦЕНТ на брой 12

Това заявява в интервю за вестника Карина Ангелиева, заместник-министър на образованието и науката.  Ако не опазим изследователския си потенциал, рискуваме сигурността на държавата, категорична е тя. Равносметката към момента от участието на България в програма „Хоризонт 2020“ е, че 234 български организации участват в 504 проекти и консорциуми по Рамковата програма. Привлечените средства са малко над 76 млн. евро. „Сухите числа показват едно спокойно ...

Прочети още


Подкрепа за българистите зад граница

Четвъртък, 14 Март 2019

Рубрики: АКЦЕНТ на брой 11

Преподаватели по български език и литература в чуждестранните университети ще бъдат командировани от държавните висши училища, които имат акредитация в професионални направления от област „Хуманитарни науки“ и сключено споразумение за командироване на преподаватели с Министерството на образованието и науката.  Това реши правителството на редовното си заседание. Кабинетът одобри общите условия, на които да отговарят кандидатите. Срокът за командироване е ...

Прочети още


Цигара или наргиле – това не е алтернатива

Четвъртък, 07 Март 2019

Рубрики: АКЦЕНТ на брой 10

Освен алкохолни напитки и тютюневи изделия на децата няма да се предлагат в магазини и заведения и изделия за водна лула, несъдържащи тютюн. Това предвиждат промени в два закона – за здравето и за закрила на детето, внесени от Валери Симеонов и група народни представители. Комисията по образованието и науката прие на първо четене предлаганите промени. Но изрично препоръча затягане на контрола върху изпълнението на законите. Потребителите на водна лула, ...

Прочети още


ЕК обяви 335 конкурса

Петък, 04 Януари 2019

Рубрики: АКЦЕНТ на брой 1

20 млрд. евро се отпускат за проекти за научни изследвания по "Хоризонт 2020".  Българските научноизследователски организации, университети, малки, средни и големи предприятия могат да подават проектни предложения и да кандидатстват за финансиране на изследванията си. Те могат да се възползват да потърсят партньори и да получат консултации чрез националната контактна мрежа към Министерството на образованието и науката. Информация за нея може да се намери ...

Прочети още


Допълнителни средства за достъп до образование

Четвъртък, 10 Май 2018

Рубрики: АКЦЕНТ на брой 19

Близо 22,5 млн. лв. за реализиране на по-ефективни мерки за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на риска от отпадане от системата на предучилищното и училищното образование отпусна по бюджетите на общините Министерският съвет.  Средствата са предвидени в бюджета на МОН за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата. Още 1 366 384 лв. се отпускат за кариерно ориентиране и консултиране на ученици. Парите отиват ...

Прочети още


Добрият опит става политика

Четвъртък, 03 Май 2018

Рубрики: АКЦЕНТ на брой 18

Интегрират мерките срещу отпадане от образователната система.  Въвеждането на задължително предучилищно образование за децата от 4-годишна възраст, което до края на 2020 г. да обхване 90%, е сред новостите в приетия от Министерския съвет план за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система. Всяка година ще се предоставят и по 11 500 000 лв. за еднократна помощ за деца, записани в I клас, като мярка за ...

Прочети още


„Коперник“ прогнозира наводнения и свлачища

Четвъртък, 26 Април 2018

Рубрики: АКЦЕНТ на брой 17

Наскоро Европейската комисия представи ползите от „Коперник“ – европейската програма,  за България, Балканите и Черноморския район. Това стана на регионалния семинар „Услуги, базирани на космически данни, за развитие на регионални стратегии в цифровата икономика: Балкански и Черноморски перспективи“. Това е първото по рода си събитие, което се провежда у нас в резултат на съвместната работа на Европейската космическа агенция (ЕКА) и Министерството на икономиката. ...

Прочети още


По нелекия път на доверието

Четвъртък, 19 Април 2018

Рубрики: АКЦЕНТ на брой 16

Децата са основен медиатор във взаимодействието на семействата и училищата. Отсъства редовната връзка между родители и учители. Не се търси професионалната намеса на училищните психолози. Тази картина обрисуват данните от национално представително проучване на тема „Степента на отчужденост на родителите от училищния живот“. То е дело на изследователски център „Тренд“ и е проведено през февруари тази година. Резултатите бяха представени на форума „Да върнем ...

Прочети още


Механизмът за обхват става постоянно действащ

Четвъртък, 12 Април 2018

Рубрики: АКЦЕНТ на брой 15

До 08.05.2018 включително могат да се подават предложения и мнения към публикувания на сайта на МОН проект на Постановление на Министерския съвет за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. С превръщането на Механизма в постоянно действащ страната залага като приоритет намаляване на отпадналите и преждевременно ...

Прочети още


Учебниците до VII клас и в електронен вид

Четвъртък, 05 Април 2018

Рубрики: АКЦЕНТ на брой 14

Те ще са достъпни до месец, прогнозира министър Красимир Вълчев.  Министерският съвет отпусна допълнителни средства, за да се осигури достъп до електронно четими учебници за всички ученици от I до VII клас. Те ще имат напълно идентично съдържание с отпечатаните на хартиен носител одобрени учебници. Решението е част от мерките за намаляване тежестта на ученическите раници, за по-голяма ефективност на образователния процес и повишаване качеството на обучението. ...

Прочети още


Деца говорят с депутати

Четвъртък, 29 Март 2018

Рубрики: АКЦЕНТ на брой 13

Ученици от четири столични училища, дипломанти на Детска лидерска академия се срещнаха с парламентарната Комисия по образованието и науката, за да изложат вижданията си за това какво образование искат и да дадат възможни решения на проблемите.  Три основни проблемни полета дефинираха 12-13-годишните лидери. Първият – учителите с техните методи на преподаване и взаимоотношение с учениците. Скучни и безинтересни, без връзка с живота определиха децата уроците. ...

Прочети още


Международни показатели остойностяват научния продукт

Четвъртък, 22 Март 2018

Рубрики: АКЦЕНТ на брой 12

Въвеждане на международни показатели за оценка на научноизследователската работа с цел подобряване на качеството на научните изследвания у нас – това предвижда проектът на Правилник за наблюдение и оценка на научните изследвания, извършвани във висшите училища и научните организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания“. Документът е публикуван за обсъждане на страницата на МОН. Бележки, становища и предложения по него могат да бъдат изпращани ...

Прочети още


Разширява се подкрепата за образованието

Четвъртък, 15 Март 2018

Рубрики: АКЦЕНТ на брой 11

... на проекти на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти са предвидени 1,7 млн. лева. А държавни и общински училища ще получат съфинансиране от общо 2,9 млн. лв. за закупуването на шкафчета за 200 000 ученици от I до VII клас включително с цел олекотяване на раниците. По същата програма продължава финансирането и по модула „Модернизиране на системата на професионалното образование“, чрез който се осигуряват допълнителни средства за подобряване на условията ...

Прочети още


Управлението на качеството – постоянен процес

Четвъртък, 08 Март 2018

Рубрики: АКЦЕНТ на брой 10

МС прие правилник за работата на Националния инспекторат по образование (НИО).  С него се уреждат устройството и функциите на Инспектората, чието създаване е разписано в Закона за предучилищното и училищното образование и предвижда акцент върху управлението на качеството на образованието като непрекъснат процес, оценяване и внасяне на подобрения в работата на детските градини и училищата. Инспекторатът ще извършва цялостна независима експертна оценка на ...

Прочети още


Хиляди възможности за стаж

Четвъртък, 04 Януари 2018

Рубрики: АКЦЕНТ на брой 1

Близо 300 училища са регистрирани в проекта "Ученически практики - Фаза 1".  Ден преди крайния срок - 5 януари 2018 г., са заявили участие около 31 000 ученици. Записалите се работодатели са почти 1100, като от тях близо 400 са публикували обяви за общо над 3300 места за стажуване. До 5 януари 2018 г. директорите на всички професионални гимназии и училища с професионални паралелки могат да подадат заявка за участие в Проекта. В него могат да се включат ...

Прочети още
where bg

epale