Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Вестник "Аз Буки"


Обратно към новините

Край на конвейера за професори

Четвъртък, 28 Юни 2018

Рубрики: АКЦЕНТ на брой 26

Правителството прие минималните изисквания за научни степени и академични длъжности.  Оценяването на дисертационен труд и на кандидатите за академични длъжности вече ще се извършва от научни журита само за онези лица, които отговарят на минималните национални изисквания и на предвидени допълнителни изисквания в правилниците на висшите училища и научните организации. Освен това до конкурс ще се допускат само кандидати, за които не е доказано по законоустановения ...

Прочети още
where bg

epale