Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Вестник "Аз Буки"


Обратно към новините

Над 10 млн. лв. за млади учени

Четвъртък, 09 Август 2018

Рубрики: АКЦЕНТ на брой 32

Крайният срок за изпълнение на проектите по операция „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени – фаза 1“ е удължен до 2019 г.  Решението е на Комитета за наблюдение на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ , като крайната дата на изпълнение се променя от 31.12.2018 г. на 31.12.2019 г. „В резултат на извършени проверки на място и анализ на изпълнението на проектите е констатирано, че продължителността на ...

Прочети още
where bg

epale