Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Вестник "Аз Буки"


Обратно към новините

Кой ще оценява научните проекти

Четвъртък, 13 Декември 2018

Рубрики: АКЦЕНТ на брой 50

До 4 януари 2019 г. продължава обсъждането на публикувания проект за правилник на Фонд „Научни изследвания“.  С документа се цели да се избегнат недостатъчно обосновани оценки на комисиите, като се въведат промени, свързани с процедурите и сроковете по оценката на постъпилите проектни предложения по обявените конкурси. Засилва се контролът върху компетентността на оценителите. Въвеждат се санкции за оценителите, които доказано не са изпълнили дейностите ...

Прочети още


Математиката не е трудна в начален етап

Четвъртък, 14 Декември 2017

Рубрики: АКЦЕНТ на брой 50

Международното изследване на уменията по математика и природни науки TIMSS 2015 сe провежда от Международната асоциация за оценяване на постиженията в образованието (IEA) и е сред най-авторитетните проучвания в света.  От 1995 г. TIMSS се прави на всеки четири години, като обхваща учениците от четвъртата и осмата година на училищното образование, най-често учениците от IV и VIII клас, коментира за „Аз-буки“ Неда Кристанова – директор на Центъра за оценяване ...

Прочети още
where bg

epale