Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Вестник "Аз Буки"


Обратно към новините

За чуждите думи и чуждиците в езика

Четвъртък, 14 Февруари 2019

Рубрики: Написаното остава

Когато говорим за чужди думи, първото нещо, което ни идва наум, е думата чуждици.  Но чужди думи равно ли е на чуждици? За повечето от носителите на българския език отговорът е еднозначен – ДА! Но така ли е в действителност, или неправилно използваме чужди думи и чуждици като синоними? Чуждите думи са тези думи, които са навлезли или навлизат в българския език от други езици, например чадър, палачинка, математика, кастинг, кайт, лонгборд. Чадър, палачинка ...

Прочети още


Трябва да пишем правилно, затова говорим за това

Четвъртък, 07 Февруари 2019

Рубрики: Написаното остава

Как се пише – затова или за това?   Отговорът е, че и двете са възможни, но зависи от функцията и значението им в изречението. Затова е дума, която може да функционира като наречие или съюз със значение ‘по тази причина’: – Защо не остана? – Болеше ме глава, затова. (или Имах главоболие, затова си тръгнах.). За това представлява съчетание от предлог и показателно местоимение: Минавам през развод и говоря често за това; Ще си платим за това, че унищожаваме ...

Прочети още


Не се заблуждавай, (че) запетайката има значение

Четвъртък, 31 Януари 2019

Рубрики: Написаното остава

Наскоро пресата ни информира, че актьорът Джордж Клуни и неговата съпруга Амал вече са показали близнаците си.  Това е новина, защото досега на фотографите не е било разрешено да ги снимат. Няколко месеца по-рано обаче забраната е била нарушена от френски фотографи. В нашите медии думите на актьора по този повод са предадени така: „Нека не се заблуждават, че ние ще предприемем законови мерки...“. Според Речника на българския език (http://ibl.bas.bg/rbe/) ...

Прочети още


Валчер за магазина на бул. "Джеймс Балчер"

Четвъртък, 24 Януари 2019

Рубрики: Написаното остава

Понякога е трудно да се избере подарък за рожден ден и напоследък става модерно да се подаряват валчери за различни магазини, за да може рожденикът сам да избере какво да си купи.  Правилното изписване обаче не е валчер, а ваучер. Хората, които не говорят английски или не знаят произхода на думата, може погрешно да възприемат този изговор за правилен, защото при чуждите думи у в съчетание с предхождаща гласна а често може слухово да се обърка с л. Думата ...

Прочети още


100 хора

Четвъртък, 17 Януари 2019

Рубрики: Написаното остава

... хиляди млади хора (по-рядко) 13 млади човека, 200 възрастни хора, 10 възрастни човека, няколко бедни хора. При други съчетания като хора с увреждания преобладава употребата на души след бройни числителни: 120 хиляди души с увреждания, (по-рядко) сто човека с увреждания или сто хиляди хора с увреждания. (Примерите са от заявки за търсене в интернет.) Трябва да отбележим, че според Официалния правописен речник на българския език (изд. „Просвета“, София, 2012) ...

Прочети още


За Авгиевите и за авгиевите обори

Четвъртък, 10 Януари 2019

Рубрики: Написаното остава

Притежателните прилагателни, образувани от лични собствени имена, като напр. Вазово (стихотворение), Бетховенов (концерт), Брьогелова (картина), Маринина (приятелка), Иванов (компютър), се пишат с главна буква и само в определени случаи – с малка буква.  Когато прилагателни, образувани главно от имена на герои от митологията или на библейски персонажи, се отнасят за конкретните лица, тези прилагателни се пишат според правилото с главна буква, напр. Херакъл ...

Прочети още


Щурмувахме връх Мусала от хижа „Мусала“, или за употребата на кавички при приложенията

Петък, 04 Януари 2019

Рубрики: Написаното остава

Както е известно, приложенията са съществителни имена, които поясняват друго съществително име.  Те обикновено се „лепят“ за съществителното име, като стесняват неговия обем и съдържание, напр. град Варна, чичо Петьо, булевард „България“. Въпросът, който ще разгледаме тук, е в кои случаи собствените имена, употребени като приложения в съставни собствени имена или в словосъчетания, се пишат в кавички и в кои случаи са без кавички. Според последния нормативен ...

Прочети още


ОЩЕ ли сте любопитни към езика, или ВЕЧЕ загубихте интерес?

Четвъртък, 20 Декември 2018

Рубрики: Написаното остава

Рядко възникват проблеми с употребата на наречията още и вече.   Въз основа на примери ще разгледаме какво значение имат двете думи в момента на говорене по отношение на триадата „минало – настояще – бъдеще“. Ще посоча две ситуации, при които няма колебания в избора на още и вече. Излизаме след десет минути, а ти ОЩЕ/ВЕЧЕ не си се приготвила! Тук няма как да използваме вече, защото към момента на говорене излизането предстои (дамата не е готова да излезе). ...

Прочети още


Не Мишо, а бай ти Мишо!

Четвъртък, 13 Декември 2018

Рубрики: Написаното остава

В българската култура и нейния основен изразител и пазител българския език се демонстрира явно уважение към по-възрастния.  Децата от малки разбират, че Мишо от групата в детската градина е просто Мишо, а Михаил Георгиев от същия вход е бай Мишо, бате Мишо, чичо Мишо или пък дядо Мишо. Когато става дума за възрастни, в подобно уважително положение са както мъжете, така и жените – кака, стрина, леля, баба Мика. Тези батковци, каки и други „овъзрастители“ ...

Прочети още


Детенце се лигави

Четвъртък, 06 Декември 2018

Рубрики: Написаното остава

Във форумите за взаимопомощ между майки много често се появяват изказвания като: На детенце му никнат зъбки, Няма да ваксинираме детенце, в които макар да става въпрос за определено детенце, се използва нечленуваната форма на думата.  Най-често това се възприема като гальовно название. За някои потребители на форумите е дразнещо, а от езикова гледна точка е неправилно. Най-вероятно употребата на нечленуваната форма е повлияна от други гальовни названия, ...

Прочети още


Правилен изговор на представката в- и на предлога в

Четвъртък, 29 Ноември 2018

Рубрики: Написаното остава

Правописната норма изисква да се пише буквата за звучна съгласна и в случаите, когато тя се изговаря като съответната беззвучна съгласна – предположение (изговор претположение), справка (изговор спрафка), град (изговор грат), готов (изговор готоф). Обеззвучаването на звучни съгласни пред беззвучни и в края на думата е характерно за българския език и разминаването между изговор и начин на писане е особеност, която се усвоява сравнително лесно. Понякога обаче ...

Прочети още


Съюзи с особени изисквания

Четвъртък, 22 Ноември 2018

Рубрики: Написаното остава

В училище сме учили правила като това, че пред съюзи като че, но и когато винаги се пише запетая, а пред и, или и да не се пише.  Макар и това да е вярно по принцип, има и някои по-нетипични случаи, на които трябва да се обърне специално внимание. Такъв случай са съставните съюзи като: въпреки че, макар че, освен че, в случай че, при условие че. Често срещана грешка при употребата на тези съюзи е запетаята да се слага пред че, но трябва да се запомни, ...

Прочети още


Лале ли си, зюмбюл ли си… Наръчник ли си, ръководство ли си

Четвъртък, 15 Ноември 2018

Рубрики: Написаното остава

Хората си приличаме: когато трябва да използваме някаква машина или да монтираме мебели например, търсим да прочетем отпечатаните инструкции.  Понякога инвестираме часове в четене, друг път държим в ръце книжката и стъпка по стъпка следваме каквото ни съветват знаещите. Инструкциите за потребителя могат да се нарекат в българския език с две думи, чийто корен идва от ръката: наръчник и ръководство. Къде е разликата? Ако тръгнем от името, отпечатаните инструкции ...

Прочети още


Хайде да ядем деца!

Четвъртък, 08 Ноември 2018

Рубрики: Написаното остава

Ето един популярен пример, който демонстрира важната роля на запетаята: „Хайде да ядем деца!“. Така написано, изречението има напълно различен смисъл от: „Хайде да ядем, деца!“. Обръщенията се отделят със запетаи от останалата част от изречението („Официален правописен речник на българския език“, изд. „Просвета“, 2012). Обръщението може да бъде в началото на изречението: Деца, тръгваме на път!, в средата: Хайде, мамо, да тръгваме!, както и в края: Тръгваме ...

Прочети още


Супер суперкомпютър

Четвъртък, 01 Ноември 2018

Рубрики: Написаното остава

Много хора се колебаят как се пише: супер компютър или суперкомпютър.  Отговорът е, че и двата варианта са правилни, но имат различно значение. Има самостоятелна дума супер, която може да бъде съществително (със значение „супермаркет“, например Отивам до супера), наречие („отлично, много добре“, например Чувствам се супер) или неизменяемо прилагателно име („отличен, превъзходен“, например супер промоция). Тогава съчетанието супер компютър означава „отличен, ...

Прочети още


Недей да грешиш форми с недей, недейте!

Четвъртък, 25 Октомври 2018

Рубрики: Написаното остава

Повелителното наклонение е категория на глагола, която показва, че действието се извършва по волята на говорещото лице. Със специални форми за второ лице единствено число и второ лице множествено число ние предаваме молба, заповед, съвет, увещание, пожелание и др. Например: реши/решете задачата. Ако искаме да изразим забрана нещо да се извърши, използваме два типа форми= 1. С частицата за отрицание не. По този начин се образуват форми само от глаголи от ...

Прочети още


За синонимията на думите безопасност и сигурност

Четвъртък, 18 Октомври 2018

Рубрики: Написаното остава

Думите безопасност и сигурност в българския език са частични (непълни) синоними (т.е. многозначни думи, които се синонимизират само в отделни значения).  В този смисъл думите сигурност и сигурен функционират и в значения, които липсват съответно при безопасност и безопасен. Такива са например значенията на сигурен ‘достоверен, безспорен, неоспорим, който отговаря на действителността’ (сигурна информация, сигурен източник) и ‘уверен, убеден’ (Сигурен съм, ...

Прочети още


Прочее

Четвъртък, 11 Октомври 2018

Рубрики: Написаното остава

Езикът се развива, но в него оцеляват старинни думи и изрази. Понякога се затрудняваме да ги осмислим, защото произходът им не е прозрачен. Такъв е случаят с прочее. Прочее по произход е старобългарско наречие, образувано от прилагателното име прочь, прочий ‘другият, останалият, следващият’, и се употребява за време или в утвърдително значение ‘наистина’. Изразът и прочее ‘и така нататък’ е бил познат на нашите далечни предци. Съвременните наследници прочее ...

Прочети още


Оформяне на цитат и пунктуация при цитиране

Четвъртък, 04 Октомври 2018

Рубрики: Написаното остава

Ограждането на текст в кавички е начин да се посочи, че този текст е от друг автор, затова и кавичките са най-често използваният знак при цитиране.  Цитатът може да се отдели от основния текст без кавички, а чрез използване на различно графично оформяне, напр. писане на цитирания текст в курсив. При въвеждане на цитат на нов ред (като отделен абзац) също не се използват кавички. Така обикновено се цитира лирически текст. Докато начините за оформяне на цитат ...

Прочети още


От време на време пристигам навреме

Четвъртък, 27 Септември 2018

Рубрики: Написаното остава

Чудили ли сте се дали се пише от горе или отгоре, на време или навреме, до сега или досега, до край или докрай? Общото правило гласи, че сложни наречия, образувани от предлог и наречие или предлог и съществително, се пишат слято („Официален правописен речник на българския език“, 2012). За част от тези сложни наречия няма колебание дали се пишат слято, тъй като се възприемат като една дума с обособено значение: наум, начело, предвид, наистина, всъщност, ...

Прочети още
where bg

epale