Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Вестник "Аз Буки"


Обратно към новините

За употребата на прилагателните ерозионен, ерозивен и ерозиен

Четвъртък, 20 Септември 2018

Рубрики: Написаното остава

Прилагателните имена ерозионен, ерозивен и ерозиен са словообразувателни синоними, образувани от основата на съществителното ерозия с прибавяне на различни суфикси с една и съща функция. Тяхното лексикално значение е еднакво: който се отнася до ерозия. Тези прилагателни се употребяват много често за образуване на синонимни термини словосъчетания, включващи определени съществителни имена. Съчетаването на синонимни терминоелементи (каквито са прилагателните ...

Прочети още


За наш’те и ваш’те

Четвъртък, 13 Септември 2018

Рубрики: Написаното остава

Българската буква щ служи за означаване на звукосъчетанието [шт], затова къща и леща се пишат с по четири букви, а думите всъщност съдържат по пет звука.  Съществуват обаче някои особености при употребата на тази буква и те са свързани с това, че не във всички случаи, когато двата звука [ш] и [т] са един до друг, те се бележат с щ. Съществителното име от женски род пустош, чиято нечленувана форма завършва на -ш и при членуване към нея се добавя -та, има ...

Прочети още


Шерпи

Сряда, 05 Септември 2018

Рубрики: Написаното остава

Във връзка с издирването на алпиниста Боян Петров много често ставаше дума за шерпите и тяхното участие в операцията. Направи впечатление обаче, че се използваше както формата „един шерп“, така и „един шерпа“. Как е правилната форма за единствено число на думата? Шерпа е наименованието на етническа група, населяваща планинските райони на Непал – Хималаите, както и области в Китай, Индия и Бутан. Известни са с алпинистките си умения и доброто познаване на ...

Прочети още


Полуграмотност или грамотност и половина

Четвъртък, 30 Август 2018

Рубрики: Написаното остава

Притеснително често в интернет може да се видят обяви за стоки на полувин цена, солариум за полувин тяло или празненство за полувин годинка на детето.  Очевидно е, че в тях е допусната правописна грешка. Неправилно е да се пише също полвин или наполвина. Трябва да се запомни, че думата половин се пише с -о-, наред с производните от нея думи като половинка, наполовина, половинчат, преполовявам, разполовявам, както и сложните думи, в които тя участва като ...

Прочети още


Екскурзия през Август

Четвъртък, 23 Август 2018

Рубрики: Написаното остава

През летния сезон ни заливат с реклами за почивки из цял свят – както на море, така и на планина.  Зачестяват обаче някои интересни правописни явления в обявите: предлагат ни например почивки през месец Юли и Август, екскурзии в България и в Чужбина, пътувания с Български и Гръцки туристически агенции. Това изписване с начална главна буква най-вероятно е повлияно от английски, където имената на дните от седмицата и месеците се пишат по този начин, както ...

Прочети още


Каква марка е джипът?

Четвъртък, 16 Август 2018

Рубрики: Написаното остава

По магазините можем да намерим елка „Касио“, веро „Ехо“, памперси „Бочко“, дори джип БМВ.  Какво е интересното в наименованията на тези артикули? Хората от по-младото поколение едва ли са използвали джобния калкулатор „ЕЛКА 101“, препарата за миене на съдове „Веро“ или маркерите „Flo-Master“, които отдавна вече не се произвеждат. Съществителните елка, веро, памперс, джип, флумастер всъщност произлизат от имена на търговски марки, които поради популярността ...

Прочети още


Дрони като клони или дронове като клонове

Четвъртък, 09 Август 2018

Рубрики: Написаното остава

Преобладаващата част от едносричните съществителни имена от мъжки род образуват множествено число с окончание -ове (столове, кранове, китове), докато при многосричните окончанието обикновено е -и (учители, продукти).  Срещат се и някои изключения: вятър – ветрове, огън – огньове, център – центрове; швед – шведи, шоп – шопи, ген – гени, зъб – зъби, сноб – сноби. Има някои съществителни, които образуват няколко различни форми за множествено число (понякога ...

Прочети още


Физиотерапевт или физиотерапист?

Четвъртък, 02 Август 2018

Рубрики: Написаното остава

На пръв поглед въпросът коя от двете думи е правилна, изглежда с ясен отговор – думата физиотерапевт е добре позната и отдавна заета в българския език.  Тя се намира в системни отношения с цяла група други думи с втора съставка -терапевт, които назовават специалности/професии в областта на медицината и човешкото здраве – психотерапевт, биоенерготерапевт, ароматерапевт, трудотерапевт, фитотерапевт, иглотерапевт, хипнотерапевт, балнеотерапевт, обаче няма ...

Прочети още


Превеждам или привеждам?

Четвъртък, 26 Юли 2018

Рубрики: Написаното остава

Глаголите привеждам и превеждам не са дублети.  Те се различават по значение. Когато предаваме дадена дума или изречение от един език на друг, т.е. правим превод на текст, изразяваме това действие с глагола превеждам/преведа. Затова е правилно: преведете на (или от) английски; преведен на (или от) френски; в агенцията се превеждат документи; книгата е превеждана многократно. Освен посочения глагол тълковните речници отразяват и друг (омонимен) глагол ...

Прочети още


Откога са трапезните прибори? (II част)

Четвъртък, 19 Юли 2018

Рубрики: Написаното остава

Дълго преди изобретяването на вилицата в Европа в Китай се появяват прословутите клечки.  Първите бронзови пръчици се отнасят към 1200 г. пр.н.е. и са били използвани за готвене. По време на династията Хан (221 – 206 пр.н.е.) пръчките за хранене вече присъстват на трапезата. Китайското им име – куайдзъ, се пише с два йероглифа. Първият – куай, самостоятелно означава ‘бързо’, затова до него се изписва още един, със значение ‘бамбук’. На английски китайските ...

Прочети още


Откога са трапезните прибори? (I част)

Четвъртък, 12 Юли 2018

Рубрики: Написаното остава

Около 30% от човечеството използва за хранене вилици и още толкова – пръчици за хранене.  Останалите ядат с ръце. Националното ястие на много народи от Средна Азия, Башкирия и Татарстан се казва беш-бармак, т.е. пет пръста – според древния начин на хранене. То е толкова популярно, че в Киргизстан вместо т.нар. Big Mac Index се използва индекс на беш-бармака. Така например през 2015 г. жителите на Бишкек с една месечна заплата са можели да си позволят 22 ...

Прочети още


Правна рамка и нормативна рамка

Четвъртък, 05 Юли 2018

Рубрики: Написаното остава

Има ли разлика в значението на словосъчетанията правна рамка и нормативна рамка?  Многозначната дума рамка тук е употребена със значение ‘обхват, предел, граници, в които нещо съществува и се развива’. Съдържателното различие между словосъчетанията произтича от семантиката на прилагателните правен и нормативен. Първото прилагателно е производно от съществителното право (разбирано като ‘съвкупност от установените в дадено общество правила, които се поддържат ...

Прочети още


Метрополис и мегалополис

Четвъртък, 28 Юни 2018

Рубрики: Написаното остава

Думите метрополис и мегалополис са термини от областта на социологията и имат гръцки произход. Формално те са с един и същи завършек – -полис (гр. роlis ‘град’), и с различна първа част. За разлика от по-често употребимата дума мегалополис, в която мегало- (гр. megalos) означава ‘голям’, метрополис е по-рядко срещана. Нейната първа съставка метро- произлиза от гръцкото meter (в случая със значение ‘майка’). И двете думи навлизат в езика ни през миналия ...

Прочети още


Овце, овци и един изпит

Четвъртък, 21 Юни 2018

Рубрики: Написаното остава

Националното външно оценяване в IV клас за 2018 г. включваше текста „Вълци, овце и овен“.  В него от думата овца бяха употребени формите овце, овцете и две овце. Развълнувани родители задаваха въпроси в социалните мрежи как е правилно – овце или овци. Съществителните притежават граматичните категории род и число. Думата овца е от женски род, но противно на най-честия модел думи от женски род да образуват множествено число с окончание -и (тип жена – жени), ...

Прочети още


Впрочем

Четвъртък, 14 Юни 2018

Рубрики: Написаното остава

В съвременния български език често се употребява наречието впрочем.  По произход то има пряка връзка със старобългарското прилагателно прочь, прочий ‘другият, останалият, следващият’ и с производното от него наречие прочее ‘следователно, тъй че, наистина, и така нататък’. В структурата на думата ясно се открива един типичен модел за образуване на наречия от предлог и стара падежна форма на някакво име: въ + прочемъ, буквално ‘сред, между останалите, другите’. ...

Прочети още


Да заместим ли дроновете с роболети?

Четвъртък, 07 Юни 2018

Рубрики: Написаното остава

В дните около 24 май Институтът за български език съвместно с Представителството на Европейската комисия в България организира фейсбук игра „Предложи нова дума!“.  Нейната цел беше да се намерят родни съответствия на няколко сравнително нови чужди думи: дрон, бранд, имиджмейкър, емоджи, слоган, тренди, флашмоб, тунинговам и тъчскрийн. Участниците в играта предложиха над 1000 възможни „превода“ на тези заемки. Най-активно „превеждана“ беше думата дрон, като ...

Прочети още


Честитим имения ден на всички именици

Четвъртък, 31 Май 2018

Рубрики: Написаното остава

За изненада може би на мнозина формите имения(т) ден, имени(те) дни, именик, именици, именица, именичка, имениче и пр. се пишат с едно н, а не с двойно н (-нн-).  Основателно ли е това? При прилагателни имена от типа гумен, локумен, бирен, вълнен и др. не е налице условието за удвояване на съгласната н, поради което формите им се изписват с едно н: гумения(т), локумена, бирено, вълнени. Същият е случаят и с прилагателното имен (което се среща само в съчетанието ...

Прочети още


Нова ли е думата новизъм?

Сряда, 23 Май 2018

Рубрики: Написаното остава

Думата новизъм звучи като нова, но всъщност не е. Откриваме я в „Периодическото списание на Българското книжовно дружество“ от 1889 г., в списание „Български преглед“ от 1900 г.  Употребена е също от Иван Вазов в статията „Нашият поетичен език“, публикувана във вестник „Развигор“ през 1921 г. Срещаме я и в стенограма от заседание на Народното събрание през 1932 г. Тази дума се използва с две значения. Като новизми се означават както новите думи в езика, ...

Прочети още


Новост, нововъведение, иновация или… нищо ново под слънцето

Четвъртък, 17 Май 2018

Рубрики: Написаното остава

Като че все повече стават думите, които навлизат от чужд език и заварват в българския език свои „домакини“ – думи, които вече ползваме от години, понякога от векове. За българите от XIX век телеграфът е бил новост, за българите от 70-те години на ХХ век копирната машина е нововъведение, а за българите от XXI век 3D печатът е иновация. При това особена разлика в значението няма – става дума за нещо ново и непознато, което често пъти (но не задължително) ...

Прочети още


Жул не е от Шумен

Четвъртък, 10 Май 2018

Рубрики: Написаното остава

В нашия правопис съществуват известни ограничения при употребата на буквите ю, я и ь.  Съществуващите правописни правила са напълно категорични: не се пишат буквите ю, я и ь след буквите ж, ч и ш. Това означава, че не са възможни буквените съчетания жю, жя и жьо; чю, чя и чьо; шю, шя и шьо. Както лесно можем да забележим, въпросът е тясно свързан с книжовното произношение на звуковете ж, ч и ш. Посоченото правописно правило и грешките, свързани с неговото ...

Прочети още
where bg

epale