Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Вестник "Аз Буки"


Обратно към новините

Употреба на главните букви в български

Четвъртък, 18 Април 2019

Рубрики: Написаното остава

Във всеки европейски език правилата за употреба на главни букви са различни.  В английския Title case във вестникарските заглавия пълнозначните думи се пишат с главна буква, а служебните – с малка. По сходен начин се изписват и названията на исторически епохи, имената на улици и организации: the American Revolutionary War, Cherry Street, American Center for Law and Justice. Във френски това правило се разпространява и върху произведенията на изкуството ...

Прочети още


История на главните букви

Четвъртък, 11 Април 2019

Рубрики: Написаното остава

В повечето азбуки по света не се различават главни и малки букви.  Без буквен регистър прекрасно се справят арабите, евреите, индийците и повечето азиатски народи. Писмеността често се определя от културния кръг, към който принадлежи народът. Различаването на главни и малки букви е характерно предимно за християнските народи. Освен в Европа буквеният регистър е приет в коптската и арменската писменост. В антична Европа първоначално са употребявали само ...

Прочети още


Инфинити басейн ли?! Какво е това?

Четвъртък, 04 Април 2019

Рубрики: Написаното остава

Сред най-новите изобретения на човека, които спират дъха и създават неповторимо усещане за красота, хармония и свобода, са басейните с невидим ръб, построени на живописни места – обикновено в близост до море, океан, на покрива на висока сграда, върху скала и др.  Те създават илюзия за безкрайност благодарение на специалната си конструкция. Басейните имат преливен участък с по-ниско ниво и са проектирани така, че визуално да се сливат с хоризонта (с друга ...

Прочети още


Заглавия с членувана форма – лесно е – нищо не променяме!

Четвъртък, 21 Март 2019

Рубрики: Написаното остава

Някои заглавия съдържат форми, членувани с пълен член: „Железният светилник“ (роман), „Островът на съкровищата“ (роман), „Плажът“ (филм).  Когато включваме такова заглавие в изречение, можем за кратко да забравим правилото за пълен и кратък член. Защото членуваната форма не се променя – независимо каква позиция заема заглавието в изречението: Иван Вазов пише „Българският език“ през 1883 г.; Гледал ли си „Козият рог“?; Всеки трябва да прочете романа „Малкият ...

Прочети още


Гейм конзола или геймконзола?

Четвъртък, 21 Март 2019

Рубрики: Написаното остава

Някои заглавия съдържат форми, членувани с пълен член: „Железният светилник“ (роман), „Островът на съкровищата“ (роман), „Плажът“ (филм).  Поради развитието през последните десетилетия на развлекателната сфера, свързана с компютърните игри и видеоигрите, в езика ни се появяват все повече нови названия със заетата от английски съставка гейм. Прави впечатление това, че в текстовете в интернет такива названия се изписват разнородно, например геймконзола, гейм ...

Прочети още


Оживени дебати в пленарната зала на Народното събрание

Четвъртък, 14 Март 2019

Рубрики: Написаното остава

По време на участието си в телевизионно предаване роден депутат обясни, че Законът за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество е предизвикал оживени дебати в пленарна зала.   Подходящо ли е използването тук на нечленуваната форма, след като се има предвид не коя да е пленарна зала, а пленарната зала на Народното събрание? Вярно е, че има редица собствени имена, които не допускат членуване: Варна, Панчарево, Камчия, ...

Прочети още


Новозеландски овце по старозагорските ливади

Четвъртък, 07 Март 2019

Рубрики: Написаното остава

Как образуваме прилагателни имена от съставни собствени географски имена като Стара Загора, Нови Искър, Велико Търново, Ново село, Горна баня, Бели извор, Бобов дол?   Новообразуваните прилагателни се пишат слято: старозагорски, новоискърски, великотърновски, новоселски, горнобански, белоизворски, бобовдолски. Изписват се с малка буква, освен когато са в началото на изречение или като първа съставка в нови съставни наименования: Великотърновски университет, ...

Прочети още


Нова дума за стара идея (или за метачетенето)

Четвъртък, 28 Февруари 2019

Рубрики: Написаното остава

В модерната епоха удоволствието от четенето се заменя с метачетене.   Няма време за дебели книги, целта е бързо извличане на информация. Метачетенето представлява обучение, при което чрез различни упражнения се развива умение за бързо четене и способност за възприемане на голям процент от информацията. Метачетенето включва избиране на цел, преглед на книгата, фоточетене, въпроси и отговори, рисуване на мисловни карти. Традиционното четете е свързано с произнасяне ...

Прочети още


Защо е важно да знаем значението на новите думи?

Четвъртък, 21 Февруари 2019

Рубрики: Написаното остава

В българския език навлизат много нови думи с неизвестно значение. Една от тези думи е нероли.  Ако я потърсим в интернет, ще я срещнем в словосъчетанията етерично масло Нероли или масло от нероли. Словосъчетанието масло от нероли ни подсказва, че вероятно нероли е име на растение, от което се извлича етерично масло. Сравняваме го с подобни словосъчетания масло от роза, масло от лавандула, масло от бадем и т.н. В интернет срещаме също изречението: Маслото ...

Прочети още


За чуждите думи и чуждиците в езика

Четвъртък, 14 Февруари 2019

Рубрики: Написаното остава

Когато говорим за чужди думи, първото нещо, което ни идва наум, е думата чуждици.  Но чужди думи равно ли е на чуждици? За повечето от носителите на българския език отговорът е еднозначен – ДА! Но така ли е в действителност, или неправилно използваме чужди думи и чуждици като синоними? Чуждите думи са тези думи, които са навлезли или навлизат в българския език от други езици, например чадър, палачинка, математика, кастинг, кайт, лонгборд. Чадър, палачинка ...

Прочети още


Трябва да пишем правилно, затова говорим за това

Четвъртък, 07 Февруари 2019

Рубрики: Написаното остава

Как се пише – затова или за това?   Отговорът е, че и двете са възможни, но зависи от функцията и значението им в изречението. Затова е дума, която може да функционира като наречие или съюз със значение ‘по тази причина’: – Защо не остана? – Болеше ме глава, затова. (или Имах главоболие, затова си тръгнах.). За това представлява съчетание от предлог и показателно местоимение: Минавам през развод и говоря често за това; Ще си платим за това, че унищожаваме ...

Прочети още


Не се заблуждавай, (че) запетайката има значение

Четвъртък, 31 Януари 2019

Рубрики: Написаното остава

Наскоро пресата ни информира, че актьорът Джордж Клуни и неговата съпруга Амал вече са показали близнаците си.  Това е новина, защото досега на фотографите не е било разрешено да ги снимат. Няколко месеца по-рано обаче забраната е била нарушена от френски фотографи. В нашите медии думите на актьора по този повод са предадени така: „Нека не се заблуждават, че ние ще предприемем законови мерки...“. Според Речника на българския език (http://ibl.bas.bg/rbe/) ...

Прочети още


Валчер за магазина на бул. "Джеймс Балчер"

Четвъртък, 24 Януари 2019

Рубрики: Написаното остава

Понякога е трудно да се избере подарък за рожден ден и напоследък става модерно да се подаряват валчери за различни магазини, за да може рожденикът сам да избере какво да си купи.  Правилното изписване обаче не е валчер, а ваучер. Хората, които не говорят английски или не знаят произхода на думата, може погрешно да възприемат този изговор за правилен, защото при чуждите думи у в съчетание с предхождаща гласна а често може слухово да се обърка с л. Думата ...

Прочети още


100 хора

Четвъртък, 17 Януари 2019

Рубрики: Написаното остава

... хиляди млади хора (по-рядко) 13 млади човека, 200 възрастни хора, 10 възрастни човека, няколко бедни хора. При други съчетания като хора с увреждания преобладава употребата на души след бройни числителни: 120 хиляди души с увреждания, (по-рядко) сто човека с увреждания или сто хиляди хора с увреждания. (Примерите са от заявки за търсене в интернет.) Трябва да отбележим, че според Официалния правописен речник на българския език (изд. „Просвета“, София, 2012) ...

Прочети още


За Авгиевите и за авгиевите обори

Четвъртък, 10 Януари 2019

Рубрики: Написаното остава

Притежателните прилагателни, образувани от лични собствени имена, като напр. Вазово (стихотворение), Бетховенов (концерт), Брьогелова (картина), Маринина (приятелка), Иванов (компютър), се пишат с главна буква и само в определени случаи – с малка буква.  Когато прилагателни, образувани главно от имена на герои от митологията или на библейски персонажи, се отнасят за конкретните лица, тези прилагателни се пишат според правилото с главна буква, напр. Херакъл ...

Прочети още


Щурмувахме връх Мусала от хижа „Мусала“, или за употребата на кавички при приложенията

Петък, 04 Януари 2019

Рубрики: Написаното остава

Както е известно, приложенията са съществителни имена, които поясняват друго съществително име.  Те обикновено се „лепят“ за съществителното име, като стесняват неговия обем и съдържание, напр. град Варна, чичо Петьо, булевард „България“. Въпросът, който ще разгледаме тук, е в кои случаи собствените имена, употребени като приложения в съставни собствени имена или в словосъчетания, се пишат в кавички и в кои случаи са без кавички. Според последния нормативен ...

Прочети още


ОЩЕ ли сте любопитни към езика, или ВЕЧЕ загубихте интерес?

Четвъртък, 20 Декември 2018

Рубрики: Написаното остава

Рядко възникват проблеми с употребата на наречията още и вече.   Въз основа на примери ще разгледаме какво значение имат двете думи в момента на говорене по отношение на триадата „минало – настояще – бъдеще“. Ще посоча две ситуации, при които няма колебания в избора на още и вече. Излизаме след десет минути, а ти ОЩЕ/ВЕЧЕ не си се приготвила! Тук няма как да използваме вече, защото към момента на говорене излизането предстои (дамата не е готова да излезе). ...

Прочети още


Не Мишо, а бай ти Мишо!

Четвъртък, 13 Декември 2018

Рубрики: Написаното остава

В българската култура и нейния основен изразител и пазител българския език се демонстрира явно уважение към по-възрастния.  Децата от малки разбират, че Мишо от групата в детската градина е просто Мишо, а Михаил Георгиев от същия вход е бай Мишо, бате Мишо, чичо Мишо или пък дядо Мишо. Когато става дума за възрастни, в подобно уважително положение са както мъжете, така и жените – кака, стрина, леля, баба Мика. Тези батковци, каки и други „овъзрастители“ ...

Прочети още


Детенце се лигави

Четвъртък, 06 Декември 2018

Рубрики: Написаното остава

Във форумите за взаимопомощ между майки много често се появяват изказвания като: На детенце му никнат зъбки, Няма да ваксинираме детенце, в които макар да става въпрос за определено детенце, се използва нечленуваната форма на думата.  Най-често това се възприема като гальовно название. За някои потребители на форумите е дразнещо, а от езикова гледна точка е неправилно. Най-вероятно употребата на нечленуваната форма е повлияна от други гальовни названия, ...

Прочети още


Правилен изговор на представката в- и на предлога в

Четвъртък, 29 Ноември 2018

Рубрики: Написаното остава

Правописната норма изисква да се пише буквата за звучна съгласна и в случаите, когато тя се изговаря като съответната беззвучна съгласна – предположение (изговор претположение), справка (изговор спрафка), град (изговор грат), готов (изговор готоф). Обеззвучаването на звучни съгласни пред беззвучни и в края на думата е характерно за българския език и разминаването между изговор и начин на писане е особеност, която се усвоява сравнително лесно. Понякога обаче ...

Прочети още
where bg

epale