Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Вестник "Аз Буки"


Обратно към новините

Овце, овци и един изпит

Четвъртък, 21 Юни 2018

Рубрики: Написаното остава

Националното външно оценяване в IV клас за 2018 г. включваше текста „Вълци, овце и овен“.  В него от думата овца бяха употребени формите овце, овцете и две овце. Развълнувани родители задаваха въпроси в социалните мрежи как е правилно – овце или овци. Съществителните притежават граматичните категории род и число. Думата овца е от женски род, но противно на най-честия модел думи от женски род да образуват множествено число с окончание -и (тип жена – жени), ...

Прочети още


Впрочем

Четвъртък, 14 Юни 2018

Рубрики: Написаното остава

В съвременния български език често се употребява наречието впрочем.  По произход то има пряка връзка със старобългарското прилагателно прочь, прочий ‘другият, останалият, следващият’ и с производното от него наречие прочее ‘следователно, тъй че, наистина, и така нататък’. В структурата на думата ясно се открива един типичен модел за образуване на наречия от предлог и стара падежна форма на някакво име: въ + прочемъ, буквално ‘сред, между останалите, другите’. ...

Прочети още


Да заместим ли дроновете с роболети?

Четвъртък, 07 Юни 2018

Рубрики: Написаното остава

В дните около 24 май Институтът за български език съвместно с Представителството на Европейската комисия в България организира фейсбук игра „Предложи нова дума!“.  Нейната цел беше да се намерят родни съответствия на няколко сравнително нови чужди думи: дрон, бранд, имиджмейкър, емоджи, слоган, тренди, флашмоб, тунинговам и тъчскрийн. Участниците в играта предложиха над 1000 възможни „превода“ на тези заемки. Най-активно „превеждана“ беше думата дрон, като ...

Прочети още


Честитим имения ден на всички именици

Четвъртък, 31 Май 2018

Рубрики: Написаното остава

За изненада може би на мнозина формите имения(т) ден, имени(те) дни, именик, именици, именица, именичка, имениче и пр. се пишат с едно н, а не с двойно н (-нн-).  Основателно ли е това? При прилагателни имена от типа гумен, локумен, бирен, вълнен и др. не е налице условието за удвояване на съгласната н, поради което формите им се изписват с едно н: гумения(т), локумена, бирено, вълнени. Същият е случаят и с прилагателното имен (което се среща само в съчетанието ...

Прочети още


Нова ли е думата новизъм?

Сряда, 23 Май 2018

Рубрики: Написаното остава

Думата новизъм звучи като нова, но всъщност не е. Откриваме я в „Периодическото списание на Българското книжовно дружество“ от 1889 г., в списание „Български преглед“ от 1900 г.  Употребена е също от Иван Вазов в статията „Нашият поетичен език“, публикувана във вестник „Развигор“ през 1921 г. Срещаме я и в стенограма от заседание на Народното събрание през 1932 г. Тази дума се използва с две значения. Като новизми се означават както новите думи в езика, ...

Прочети още


Новост, нововъведение, иновация или… нищо ново под слънцето

Четвъртък, 17 Май 2018

Рубрики: Написаното остава

Като че все повече стават думите, които навлизат от чужд език и заварват в българския език свои „домакини“ – думи, които вече ползваме от години, понякога от векове. За българите от XIX век телеграфът е бил новост, за българите от 70-те години на ХХ век копирната машина е нововъведение, а за българите от XXI век 3D печатът е иновация. При това особена разлика в значението няма – става дума за нещо ново и непознато, което често пъти (но не задължително) ...

Прочети още


Жул не е от Шумен

Четвъртък, 10 Май 2018

Рубрики: Написаното остава

В нашия правопис съществуват известни ограничения при употребата на буквите ю, я и ь.  Съществуващите правописни правила са напълно категорични: не се пишат буквите ю, я и ь след буквите ж, ч и ш. Това означава, че не са възможни буквените съчетания жю, жя и жьо; чю, чя и чьо; шю, шя и шьо. Както лесно можем да забележим, въпросът е тясно свързан с книжовното произношение на звуковете ж, ч и ш. Посоченото правописно правило и грешките, свързани с неговото ...

Прочети още


Предаване в български на чужди собствени имена с двойни гласни или съгласни

Четвъртък, 03 Май 2018

Рубрики: Написаното остава

Собствени имена, които се пишат с двойни гласни или съгласни в чужди езици, обикновено се предават на български с единична гласна или съгласна. Двойни гласни и съгласни за отбелязване на два еднакви звука използваме единствено там, където има свързване на две морфеми. Дължината на гласните в изходния език не се отбелязва. Това правило е съобразено с особеностите на българския език, където удвояването на даден звук не води до качествени промени в произношението. ...

Прочети още


За индийците и индианците (II част)

Четвъртък, 26 Април 2018

Рубрики: Написаното остава

Авторите от XIX в. са били наясно с двузначността на названието индийци и с причините, които я пораждат.  Това личи например от следния пасаж от в. „Балканска зора“ (1892): „Христофор Колумб пак си останал на старите понятия върху родът на страната, която открил. Той през целия си живот останал в това заблуждение, в което е държал и съвременниците си. По тая причина още и досега е останало навик да се викат индийци или западноиндийци старите жители на Америка“. ...

Прочети още


За индийците и индианците (I част)

Четвъртък, 19 Април 2018

Рубрики: Написаното остава

Думите индиец и индианец, индийски и индиански се отнасят към т.нар. пароними (двойки от думи с близко звучене, които обаче се различават по смисъл и може погрешно да бъдат  употребени една вместо друга).  Може и да е учудващо, но погрешни употреби на индийски вместо индиански действително не липсват. Понякога подобни употреби са резултат от неправилен превод от някои западноевропейски езици, като английски, френски и др., където една и съща дума изразява ...

Прочети още


Ако някой срещне някой…

Четвъртък, 12 Април 2018

Рубрики: Написаното остава

Навярно повечето от вас са чували за големия шотландски поет Робърт Бърнс (1759 – 1796), а може би са чели негови творби.  Една от тях, придобила голяма популярност, е стихотворението „В цъфналата ръж“. Преводът от английски е на българския преводач Владимир Свинтила. Да се насладим на литературната творба: Идейки си запъхтяна вечерта веднъж, Джени вир-водица стана в цъфналата ръж. Джени зъзне цяла, Джени пламва изведнъж. Бърза, мокра до колени, в ...

Прочети още


На Вас ти говоря, госпожице доктор

Четвъртък, 05 Април 2018

Рубрики: Написаното остава

Сигурно се е случвало да се почудите как да се обърнете към непознат човек, бил той Ваш връстник, по-възрастен, по-млад, мъж или жена. Българският език е демократичен език на демократичен народ. Да, за добро и за зло, в българската лингвокултура по стечение на много обстоятелства йерархичното деление на хората и съпътстващите го езикови разграничения във формата на обръщение до голяма степен са изтрити. И това особено ясно личи, ако сравним българския с ...

Прочети още


За правописа на прилагателни от типа Бай-Ганьов и байганьовски

Четвъртък, 29 Март 2018

Рубрики: Написаното остава

Със сигурност, поне в училище, ви се налага да използвате прилагателни имена, посочващи притежание и образувани от личното и фамилното име на даден творец, на герой от художествено произведение и пр.  Какъв е правописът на такива прилагателни? Те са сложни по състав и се пишат полуслято, с дефис между двете части, всяка от които е с главна буква. Такива са прилагателните Иван-Вазова творба, Димитър-Талев роман, Димчо-Дебеляново стихотворение, Валери-Петрова ...

Прочети още


Имената на улици и булеварди – с кавички или без кавички?

Четвъртък, 22 Март 2018

Рубрики: Написаното остава

Днес съществува изобилие от варианти за изписване на имената на улиците и булевардите, напр.: улица „Арда“, улица Арда, ул. Арда, ул. „Арда“, Арда и др. или булевард „Руски“, булевард Руски, бул. Руски, бул. „Руски“, Руски и др.  Може би се чудите кой от всички варианти е правилен. Имената на улиците и булевардите са собствени имена. Те се ограждат с кавички, тъй като са приложение към предхождащите ги думи улица или булевард или към съкращенията на тези ...

Прочети още


Съкращенията на единиците за измерване

Четвъртък, 15 Март 2018

Рубрики: Написаното остава

Още в началното училище се запознаваме със съкращенията на мерните единици сантиметър, километър, килограм и т.н.  Може би под влияние на съкращения от типа на дес. от десетица, лв. от лев, г. от година и др. в ученическите тетрадки тези съкращения често може да се видят неправилно написани като см., км., кг. Прието е след съкращенията на единиците за измерване от международната система SI при писане да не се поставя точка. В тази метрична система са включени ...

Прочети още


Охранява ли се охраняемият прелез?

Четвъртък, 08 Март 2018

Рубрики: Написаното остава

В „Закона за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата“ срещаме следната дефиниция: „Охраняем железопътен прелез“ е прелезът, който е снабден с бариери. Светлините на прелезите са сигнали, а не белег за охраняемост.  Правилно ли са употребени думите охраняем и охраняемост тук? Думите, завършващи на -аем, -яем, -уем (като сгъваем, сглобяем, манипулируем), са запазени следи от едно вече изчезнало в нашия език морфологично явление – старото ...

Прочети още


Гражданство – България/BGR, българин или българско?

Четвъртък, 01 Март 2018

Рубрики: Написаното остава

Някога замисляли ли сте се дали служителите на МВР са попълнили правилно личната Ви карта?  Обърнете внимание, че на лицевата ѝ част наред с Вашето име, презиме и фамилия, ЕГН и пол, с датата на раждане и датата на валидност на документа, с номера на самия документ, е посочено и Вашето гражданство. А то е… „БЪЛГАРИЯ/BGR“!? (Ако трябва да бъдем коректни, името на държавата ни трябва да бъде изписано официално като РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. Странно защо обаче ...

Прочети още


За броколите и мюслито

Четвъртък, 22 Февруари 2018

Рубрики: Написаното остава

Заетите от чужди езици думи често създават затруднения – някои заради значението, други – заради формата.  Тук се спирам на лексеми от втория вид. Как казвате: имамбаялдъто или имамбаялдъта? Ако използвате първата форма, не грешите, защото думата, подобно на други заемки, завършващи на гласна, е от среден род и се членува (като всички други думи от същия род) с определителния член -то. Затова казвайте само вкусно имамбаялдъ, а не вкусен или вкусна имамбаялдъ. ...

Прочети още


Акцент ли? Ами да, аз говоря чужд език с акцент

Четвъртък, 15 Февруари 2018

Рубрики: Написаното остава

Ние, българите, учим чужди езици. Когато произнасяме чуждите думи и сравняваме произношението си с това на носителите на съответния език, виждаме, че при нас нещо е по-различно. Произнасяме както трябва, знаем какво искаме да кажем, пък нещо ни отличава от англичаните, французите, руснаците... Акцент. Ние имаме акцент. В училища, университети и езикови курсове ни учат, че трябва да сме изрядни, дори перфектни – да говорим „като тях“. Спорно е до каква степен ...

Прочети още


Правдив ли е праведният и праведен ли е правдивият

Четвъртък, 08 Февруари 2018

Рубрики: Написаното остава

Правдив и праведен са две думи, които не употребяваме често.    И то не защото безвъзвратно са напуснали речниковия фонд на българския език – там са все още, – а защото времената, в които живеем, не ни дават достатъчно поводи да ги употребяваме. Нека поразсъждаваме върху тези две еднокоренни думи, които са синоними и пароними (макар последното да не е безспорно). Когато наричаме един човек правдив, то ние имаме предвид такъв човек, „който постъпва съобразно ...

Прочети още
where bg

epale