Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Вестник "Аз Буки"


Обратно към новините

За броколите и мюслито

Четвъртък, 22 Февруари 2018

Рубрики: Написаното остава

Заетите от чужди езици думи често създават затруднения – някои заради значението, други – заради формата.  Тук се спирам на лексеми от втория вид. Как казвате: имамбаялдъто или имамбаялдъта? Ако използвате първата форма, не грешите, защото думата, подобно на други заемки, завършващи на гласна, е от среден род и се членува (като всички други думи от същия род) с определителния член -то. Затова казвайте само вкусно имамбаялдъ, а не вкусен или вкусна имамбаялдъ. ...

Прочети още


Акцент ли? Ами да, аз говоря чужд език с акцент

Четвъртък, 15 Февруари 2018

Рубрики: Написаното остава

Ние, българите, учим чужди езици. Когато произнасяме чуждите думи и сравняваме произношението си с това на носителите на съответния език, виждаме, че при нас нещо е по-различно. Произнасяме както трябва, знаем какво искаме да кажем, пък нещо ни отличава от англичаните, французите, руснаците... Акцент. Ние имаме акцент. В училища, университети и езикови курсове ни учат, че трябва да сме изрядни, дори перфектни – да говорим „като тях“. Спорно е до каква степен ...

Прочети още


Правдив ли е праведният и праведен ли е правдивият

Четвъртък, 08 Февруари 2018

Рубрики: Написаното остава

Правдив и праведен са две думи, които не употребяваме често.    И то не защото безвъзвратно са напуснали речниковия фонд на българския език – там са все още, – а защото времената, в които живеем, не ни дават достатъчно поводи да ги употребяваме. Нека поразсъждаваме върху тези две еднокоренни думи, които са синоними и пароними (макар последното да не е безспорно). Когато наричаме един човек правдив, то ние имаме предвид такъв човек, „който постъпва съобразно ...

Прочети още


За първия и петия

Четвъртък, 01 Февруари 2018

Рубрики: Написаното остава

... (стр. 103). За разлика от него в нормативния речник от 2002 г. – Нов правописен речник на българския език (НПР), отново при правилото за употребата на дефиса, е посочено, че дефисът се използва при изписване на числителни редни с арабска цифра и букви от края на числителното редно, които не съвпадат със съответното числително бройно (стр. 115). Казано по друг начин – при изписването на числително редно чрез комбинация от цифри и букви при числителните от първи ...

Прочети още


SMS na latinitsa

Четвъртък, 25 Януари 2018

Рубрики: Написаното остава

... бр. 19 от 13 март 2009 г.) регламентира как еднозначно да се предават „български географски имена, имена на исторически личности, културни реалии, както и термини с български произход в съответната научна област със средствата на специално конструирана версия на латинската азбука“ (чл. 1, ал. 3). Именно този закон може да бъде ориентир за внасяне на системност при изписването на български думи с латински букви. При прегледа на представената официална версия ...

Прочети още


За интервалите и препинателните знаци

Четвъртък, 18 Януари 2018

Рубрики: Написаното остава

Всеки помни от началната си училищна възраст правилото, че при писане между думите се оставя празно място.  Това правило важи и при писане на текст на компютър, както и при писане на есемеси. За интервалите също си има правила. Най-много грешки се допускат по отношение на интервалите около препинателните знаци. Къде трябва да има интервал – преди или след препинателния знак? Пред точка, запетая, въпросителен знак, удивителен знак, точка и запетая, двуеточие ...

Прочети още


Главоблъсканици с кавичките

Четвъртък, 11 Януари 2018

Рубрики: Написаното остава

В кавички ли се пишат имената на институциите? Това се питаме често, когато ни се налага да изпишем името на дадена институция.  Затруднението е породено основно от два въпроса. Първият от тях е дали имената на институциите по принцип трябва да се слагат в кавички, а вторият – дали името на институцията е съставно (състоящо се от две или повече думи). А какво става, ако името на институцията е съставно собствено име, което съдържа друго собствено име? Къде ...

Прочети още


(С)реброто в роднинските връзки

Четвъртък, 04 Януари 2018

Рубрики: Написаното остава

Полублагородният метал СРЕБРО заема особено място при означаване на роднинските връзки.  Ако при сключването на брак съпрузите си разменят златни халки, то 25 години след тази дата (по традиция) те се даряват със сребърни предмети (най-често пръстени). 25-годишният юбилей е известен като сребърна сватба. Прилагателното сребърен обаче неправилно се употребява при назоваването на един от видовете кръвно родство – родство по съребрена линия (другият вид е ...

Прочети още


За употребата на който и когото

Четвъртък, 21 Декември 2017

Рубрики: Написаното остава

Който е относително местоимение-съюз, чиято основна функция е да въвежда подчинено определително изречение, в което замества определяемата дума от главното изречение.  Правилото, което регулира употребата на формите за мъжки род единствено число който (именителен падеж) и когото (винителен падеж), е ясно и не би трябвало да поражда затруднения. В писмената практика обаче често се срещат отклонения от това правило, затова не е излишно да си го припомним. ...

Прочети още


Няколко думи за повтарянето на същности

Четвъртък, 14 Декември 2017

Рубрики: Написаното остава

Устната реч е нещо неуловимо – трудно е да я запазиш в изначалния ѝ вид.  Записана, престава да е тя. Напомня на онези метали от Менделеевата таблица, които – аха да ги лизне кислород, и избухват в пламъци. В тази (почти) невъзможна за регистриране и изследване стихия на речта плува в свои води явление, което тук ще нарека с неутралния израз „повтаряне на същности“. Едно младо момиче – всеки може да каже така в речта си. По-неприятно е, ако го използва ...

Прочети още


Странни историй с нови трамвай

Четвъртък, 07 Декември 2017

Рубрики: Написаното остава

Напоследък все по-често се натъкваме на изписване на окончанието за множествено число -и като -й при съществителни от мъжки и женски род с основа, завършваща на гласна: Продава се апартамент с три стай. Чудя се дали не бъркам нещо в комбинацийте. В станцийте на метрото е трудно влизането за гратисчийте. Такива случаи срещаме далеч не само при неформално писмено общуване, но и в текстове, публикувани от сериозни електронни и печатни медии: Завършиха ревизийте ...

Прочети още


Олинклузив, ол инклузив или ол-инклузив?

Четвъртък, 30 Ноември 2017

Рубрики: Написаното остава

Олинклузив е една от многото нови думи, навлезли в българския език през последните три десетилетия.  Формата и значението ѝ са изведени от английското прилагателно all-inclusive ʻincluding everythingʼ, т.е. ʻкойто включва всичкоʼ. В българския език тя се употребява основно със специалното си значение в областта на туризма. Под олинклузив се разбира вид туристическа услуга, в чиято цена са включени настаняването, транспортът, консумацията на определени храни ...

Прочети още


Това ще ви усмихне

Четвъртък, 23 Ноември 2017

Рубрики: Написаното остава

Напоследък все по-често срещаме изрази (най-вече в заглавия) като Блогът, който усмихва хората; Тагни приятел, който те усмихва; За нещата, които ни усмихват в понеделник.  А всички знаем, че глаголът е усмихвам се. В изречението този глагол не може да има пряко допълнение. Защо тогава се появяват такива употреби? Това не са грешки, изразите са нарочно използвани, защото привличат вниманието. А привличат вниманието, понеже са необичайни, тоест понеже са ...

Прочети още


За слоганите и езиковата мода

Четвъртък, 16 Ноември 2017

Рубрики: Написаното остава

Заемането на чужди думи е обосновано, когато чрез тях в езика ни се внася нещо ново – нова семантика, нова образност или експресия.   Дали е така обаче при упорито пробиващата си път от 90-те години на миналия век насам английска заемка слоган? Първоначално тя се срещаше само като термин в областта на теорията на рекламата и маркетинга, впоследствие обаче (както и много други съвременни заимствания от английски) удобно се намести и в медийните текстове: ...

Прочети още


Върти ли столът? А вратата?

Четвъртък, 09 Ноември 2017

Рубрики: Написаното остава

Не се чудете на заглавието.  Словосъчетанията въртящ стол и въртяща врата би трябвало да означават, че и столът, и вратата въртят! Защото формите на сегашното деятелно причастие, каквато тук е формата въртящ, посочват признак на предмет, извършван от самия предмет. Ясно е, че не е така – че не столът и не вратата въртят, а че те (могат да) се въртят, т.е. че са въртящи се. Грешката е в изпускането на частицата се. Днес може да се срещнат не само тези, ...

Прочети още


Банкова сметка в лева

Четвъртък, 02 Ноември 2017

Рубрики: Написаното остава

В банкови документи и в специализирани издания получиха разпространение изразите банкова сметка в лева, разплащане в лева, например: Възможно ли е прехвърлянето на пари в евро по сметка в лева? Избирате най-подходящия за Вас начин на разплащане в лева по банков път. Особеното в тези случаи е употребата на бройна форма на съществителното лев. Коректна ли е тази употреба? Нека припомним правилото. Бройна форма за множествено число имат съществителните ...

Прочети още


Вие заета ли сте / заети ли сте довечера?

Четвъртък, 26 Октомври 2017

Рубрики: Написаното остава

Съгласуването по число в учтиво изказване, с което се обръщаме към някого чрез местоимението Вие, поражда редица затруднения и грешки в говорната практика.   Най-рядко се греши при съгласуването по число между местоимението и прилагателно име в състава на сказуемото. Вероятно малцина биха направили комплимент с израза Госпожо, Вие сте прекрасни вместо правилното Госпожо, Вие сте прекрасна! В този случай правилото за съгласуване изисква прилагателното да ...

Прочети още


Под ръка и подръка, но само на път

Четвъртък, 19 Октомври 2017

Рубрики: Написаното остава

Много често в писмената практика се натъкваме на случаи, когато предложното съчетание на път е написано слято.  В популярно списание за изкуство и култура например срещаме коментар за книга със заглавие „Напът към Друан“. В текстове от други издания откриваме изречения като: Не ми допада да живея вечно напът. Той самият обича да е напът. Камен е напът да се пребори с хепатита. Протестите на работещите бяха напът да разклатят правителството. Дори в синодалното ...

Прочети още


Два дена или два дни?

Четвъртък, 12 Октомври 2017

Рубрики: Написаното остава

Как е правилно да се каже: два дена или два дни?  Ако проверите думата ден в Официалния правописен речник на българския език, ще разберете, че и двете словосъчетания са правилни. Едното словосъчетание съдържа формата за множествено число дни, а другото – бройната форма дена. Съществителните имена от мъжки род, които не означават лица, имат бройна форма и тя се използва след числителни бройни имена и след думи като колко, няколко, толкова – например два ...

Прочети още


101 желания

Четвъртък, 05 Октомври 2017

Рубрики: Написаното остава

Харесвате ли „Приказки от 1001 нощ“ и „101 далматинци“?  А откривате ли нещо общо в двете заглавия? Сходствата са две: и двете заглавия съдържат числително – бройно и завършващо на едно, и в двете заглавия има граматична грешка. Първото заглавие сте срещали и като „Приказки от 1001 нощи“ – с правилната форма на съществителното нощ в разглежданото словосъчетание, а именно формата за множествено (а не за единствено) число, тъй като не става дума за една ...

Прочети още
where bg

TUbg

Erih bg

epale