Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Вестник "Аз Буки"


Обратно към новините

Защо „мекането“ е толкова заразно?

Четвъртък, 13 Юни 2019

Рубрики: Написаното остава

Често слушаме как българският език е труден за усвояване, защото след всяко правило започвали изключенията.  Има обаче едно абсолютно безизключително правило, с което ни проглушават ушите в училище: глаголите от І и ІІ спрежение в 1 л. мн. ч. сег. вр. имат окончание (ок.) -м, а не -ме. Обаче учителката на моя първокласник ме уведомява: „Утре ще учиМЕ буква З“, а вечерта журналист от водеща национална телевизия предупреждава: „Репортажът, който ще видиМЕ ...

Прочети още


Видя ли в смисъл на ‘чу ли’, ‘разбра ли’

Четвъртък, 06 Юни 2019

Рубрики: Написаното остава

Има и един такъв разговорен израз в българската реч: видя ли.  Използваме го, когато искаме да привлечем вниманието на събеседника към нещо случило се. С видя ли понякога подчертаваме, че е станало както ние сме предвидили, а не както нашият събеседник си е мислил. Любопитното при този израз е замяната на едно от сетивата с друго, тоест събеседникът често пъти не вижда, а чува, усеща или разбира нещо. Ето три примера за употребата на видя ли. – Кажи, моето ...

Прочети още


Отново за кавичките и главните букви

Четвъртък, 30 Май 2019

Рубрики: Написаното остава

В много разпространените напоследък готварски книги и блогове се среща твърде разнообразно изписване на названията на продукти, кулинарни произведения и под. в съчетания от типа на сирене „Моцарела“, сирене „Пармезан“, торта „Захер“, пица „Маргарита“.  Освен по посочения начин тези названия биват изписвани също като: сирене Моцарела, сирене моцарела, торта Захер, торта захер. От какво правописно правило следва да се ръководим тук? В разглеждания случай ...

Прочети още


Кирилица

Четвъртък, 23 Май 2019

Рубрики: Написаното остава

Съвременната българска азбука е кирилицата. Как се е появило нейното име?  Кирилицата е втората българска и славянска азбука след глаголицата. Кирилицата възниква в края на IX – началото на X в. в пределите на Първото българско царство. Названието на новата графична система произхожда от монашеското име Кирил на Константин Философ. Допуска се, че отначало това название се е отнасяло за глаголицата, тъй като именно тази азбука е сътворил той. Думата кирилица ...

Прочети още


Доходите намаляха благодарение на кризата

Четвъртък, 16 Май 2019

Рубрики: Написаното остава

Благодарение на е сложен предлог за изразяване на причинни отношения.  Речниците определят неговото значение по следния начин: „поради, по причина на, вследствие на (някакво благоприятно, добро условие)“ („Български тълковен речник“, 1994), „при посочване на положителен принос или роля на някого или нещо“ („Речник на българския език“, т. 1, 2001). В семантично отношение благодарение на има пресечни точки с други предлози, включващи се в причинно-следствени ...

Прочети още


Приятно ми е: Анна с две „нн“

Четвъртък, 09 Май 2019

Рубрики: Написаното остава

Съвременната българска личноименна система допуска безпрепятствено навлизането на нови и нетипични имена.  Заемането на чужди по произход лични имена предполага, че те трябва да бъдат адаптирани към нормите на българския език, за да не предизвикват объркване и неразбиране. Не така обаче стоят нещата на практика. Системните наблюдения над имената на новородените деца у нас показват, че нерядко родителите предпочитат да изписват имената, избрали за своите ...

Прочети още


Летописът и летописта

Сряда, 24 Април 2019

Рубрики: Написаното остава

В Официалния правописен речник на българския език думата летопис е от мъжки род, но в редица научни и медийни текстове от близкото минало и съвременността тя се употребява и в мъжки, и в женски род.  Това състояние засвидетелства и Речникът на българския език, сравни: ЛЕТОПЍС м. и ЛЕТОПЍС, -та̀, мн. -и, ж. … Днес в славната летопис…; твоя героичен летопис... Макар че днес правилна е формата от мъжки род, любопитно е да изясним причината за варирането ...

Прочети още


Употреба на главните букви в български

Четвъртък, 18 Април 2019

Рубрики: Написаното остава

Във всеки европейски език правилата за употреба на главни букви са различни.  В английския Title case във вестникарските заглавия пълнозначните думи се пишат с главна буква, а служебните – с малка. По сходен начин се изписват и названията на исторически епохи, имената на улици и организации: the American Revolutionary War, Cherry Street, American Center for Law and Justice. Във френски това правило се разпространява и върху произведенията на изкуството ...

Прочети още


История на главните букви

Четвъртък, 11 Април 2019

Рубрики: Написаното остава

В повечето азбуки по света не се различават главни и малки букви.  Без буквен регистър прекрасно се справят арабите, евреите, индийците и повечето азиатски народи. Писмеността често се определя от културния кръг, към който принадлежи народът. Различаването на главни и малки букви е характерно предимно за християнските народи. Освен в Европа буквеният регистър е приет в коптската и арменската писменост. В антична Европа първоначално са употребявали само ...

Прочети още


Инфинити басейн ли?! Какво е това?

Четвъртък, 04 Април 2019

Рубрики: Написаното остава

Сред най-новите изобретения на човека, които спират дъха и създават неповторимо усещане за красота, хармония и свобода, са басейните с невидим ръб, построени на живописни места – обикновено в близост до море, океан, на покрива на висока сграда, върху скала и др.  Те създават илюзия за безкрайност благодарение на специалната си конструкция. Басейните имат преливен участък с по-ниско ниво и са проектирани така, че визуално да се сливат с хоризонта (с друга ...

Прочети още


Заглавия с членувана форма – лесно е – нищо не променяме!

Четвъртък, 21 Март 2019

Рубрики: Написаното остава

Някои заглавия съдържат форми, членувани с пълен член: „Железният светилник“ (роман), „Островът на съкровищата“ (роман), „Плажът“ (филм).  Когато включваме такова заглавие в изречение, можем за кратко да забравим правилото за пълен и кратък член. Защото членуваната форма не се променя – независимо каква позиция заема заглавието в изречението: Иван Вазов пише „Българският език“ през 1883 г.; Гледал ли си „Козият рог“?; Всеки трябва да прочете романа „Малкият ...

Прочети още


Гейм конзола или геймконзола?

Четвъртък, 21 Март 2019

Рубрики: Написаното остава

Някои заглавия съдържат форми, членувани с пълен член: „Железният светилник“ (роман), „Островът на съкровищата“ (роман), „Плажът“ (филм).  Поради развитието през последните десетилетия на развлекателната сфера, свързана с компютърните игри и видеоигрите, в езика ни се появяват все повече нови названия със заетата от английски съставка гейм. Прави впечатление това, че в текстовете в интернет такива названия се изписват разнородно, например геймконзола, гейм ...

Прочети още


Оживени дебати в пленарната зала на Народното събрание

Четвъртък, 14 Март 2019

Рубрики: Написаното остава

По време на участието си в телевизионно предаване роден депутат обясни, че Законът за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество е предизвикал оживени дебати в пленарна зала.   Подходящо ли е използването тук на нечленуваната форма, след като се има предвид не коя да е пленарна зала, а пленарната зала на Народното събрание? Вярно е, че има редица собствени имена, които не допускат членуване: Варна, Панчарево, Камчия, ...

Прочети още


Новозеландски овце по старозагорските ливади

Четвъртък, 07 Март 2019

Рубрики: Написаното остава

Как образуваме прилагателни имена от съставни собствени географски имена като Стара Загора, Нови Искър, Велико Търново, Ново село, Горна баня, Бели извор, Бобов дол?   Новообразуваните прилагателни се пишат слято: старозагорски, новоискърски, великотърновски, новоселски, горнобански, белоизворски, бобовдолски. Изписват се с малка буква, освен когато са в началото на изречение или като първа съставка в нови съставни наименования: Великотърновски университет, ...

Прочети още


Нова дума за стара идея (или за метачетенето)

Четвъртък, 28 Февруари 2019

Рубрики: Написаното остава

В модерната епоха удоволствието от четенето се заменя с метачетене.   Няма време за дебели книги, целта е бързо извличане на информация. Метачетенето представлява обучение, при което чрез различни упражнения се развива умение за бързо четене и способност за възприемане на голям процент от информацията. Метачетенето включва избиране на цел, преглед на книгата, фоточетене, въпроси и отговори, рисуване на мисловни карти. Традиционното четете е свързано с произнасяне ...

Прочети още


Защо е важно да знаем значението на новите думи?

Четвъртък, 21 Февруари 2019

Рубрики: Написаното остава

В българския език навлизат много нови думи с неизвестно значение. Една от тези думи е нероли.  Ако я потърсим в интернет, ще я срещнем в словосъчетанията етерично масло Нероли или масло от нероли. Словосъчетанието масло от нероли ни подсказва, че вероятно нероли е име на растение, от което се извлича етерично масло. Сравняваме го с подобни словосъчетания масло от роза, масло от лавандула, масло от бадем и т.н. В интернет срещаме също изречението: Маслото ...

Прочети още


За чуждите думи и чуждиците в езика

Четвъртък, 14 Февруари 2019

Рубрики: Написаното остава

Когато говорим за чужди думи, първото нещо, което ни идва наум, е думата чуждици.  Но чужди думи равно ли е на чуждици? За повечето от носителите на българския език отговорът е еднозначен – ДА! Но така ли е в действителност, или неправилно използваме чужди думи и чуждици като синоними? Чуждите думи са тези думи, които са навлезли или навлизат в българския език от други езици, например чадър, палачинка, математика, кастинг, кайт, лонгборд. Чадър, палачинка ...

Прочети още


Трябва да пишем правилно, затова говорим за това

Четвъртък, 07 Февруари 2019

Рубрики: Написаното остава

Как се пише – затова или за това?   Отговорът е, че и двете са възможни, но зависи от функцията и значението им в изречението. Затова е дума, която може да функционира като наречие или съюз със значение ‘по тази причина’: – Защо не остана? – Болеше ме глава, затова. (или Имах главоболие, затова си тръгнах.). За това представлява съчетание от предлог и показателно местоимение: Минавам през развод и говоря често за това; Ще си платим за това, че унищожаваме ...

Прочети още


Не се заблуждавай, (че) запетайката има значение

Четвъртък, 31 Януари 2019

Рубрики: Написаното остава

Наскоро пресата ни информира, че актьорът Джордж Клуни и неговата съпруга Амал вече са показали близнаците си.  Това е новина, защото досега на фотографите не е било разрешено да ги снимат. Няколко месеца по-рано обаче забраната е била нарушена от френски фотографи. В нашите медии думите на актьора по този повод са предадени така: „Нека не се заблуждават, че ние ще предприемем законови мерки...“. Според Речника на българския език (http://ibl.bas.bg/rbe/) ...

Прочети още


Валчер за магазина на бул. "Джеймс Балчер"

Четвъртък, 24 Януари 2019

Рубрики: Написаното остава

Понякога е трудно да се избере подарък за рожден ден и напоследък става модерно да се подаряват валчери за различни магазини, за да може рожденикът сам да избере какво да си купи.  Правилното изписване обаче не е валчер, а ваучер. Хората, които не говорят английски или не знаят произхода на думата, може погрешно да възприемат този изговор за правилен, защото при чуждите думи у в съчетание с предхождаща гласна а често може слухово да се обърка с л. Думата ...

Прочети още
where bg

epale