Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Вестник "Аз Буки"


Обратно към новините

За интервалите и препинателните знаци

Четвъртък, 18 Януари 2018

Рубрики: Написаното остава

Всеки помни от началната си училищна възраст правилото, че при писане между думите се оставя празно място.  Това правило важи и при писане на текст на компютър, както и при писане на есемеси. За интервалите също си има правила. Най-много грешки се допускат по отношение на интервалите около препинателните знаци. Къде трябва да има интервал – преди или след препинателния знак? Пред точка, запетая, въпросителен знак, удивителен знак, точка и запетая, двуеточие ...

Прочети още


Главоблъсканици с кавичките

Четвъртък, 11 Януари 2018

Рубрики: Написаното остава

В кавички ли се пишат имената на институциите? Това се питаме често, когато ни се налага да изпишем името на дадена институция.  Затруднението е породено основно от два въпроса. Първият от тях е дали имената на институциите по принцип трябва да се слагат в кавички, а вторият – дали името на институцията е съставно (състоящо се от две или повече думи). А какво става, ако името на институцията е съставно собствено име, което съдържа друго собствено име? Къде ...

Прочети още


(С)реброто в роднинските връзки

Четвъртък, 04 Януари 2018

Рубрики: Написаното остава

Полублагородният метал СРЕБРО заема особено място при означаване на роднинските връзки.  Ако при сключването на брак съпрузите си разменят златни халки, то 25 години след тази дата (по традиция) те се даряват със сребърни предмети (най-често пръстени). 25-годишният юбилей е известен като сребърна сватба. Прилагателното сребърен обаче неправилно се употребява при назоваването на един от видовете кръвно родство – родство по съребрена линия (другият вид е ...

Прочети още


За употребата на който и когото

Четвъртък, 21 Декември 2017

Рубрики: Написаното остава

Който е относително местоимение-съюз, чиято основна функция е да въвежда подчинено определително изречение, в което замества определяемата дума от главното изречение.  Правилото, което регулира употребата на формите за мъжки род единствено число който (именителен падеж) и когото (винителен падеж), е ясно и не би трябвало да поражда затруднения. В писмената практика обаче често се срещат отклонения от това правило, затова не е излишно да си го припомним. ...

Прочети още


Няколко думи за повтарянето на същности

Четвъртък, 14 Декември 2017

Рубрики: Написаното остава

Устната реч е нещо неуловимо – трудно е да я запазиш в изначалния ѝ вид.  Записана, престава да е тя. Напомня на онези метали от Менделеевата таблица, които – аха да ги лизне кислород, и избухват в пламъци. В тази (почти) невъзможна за регистриране и изследване стихия на речта плува в свои води явление, което тук ще нарека с неутралния израз „повтаряне на същности“. Едно младо момиче – всеки може да каже така в речта си. По-неприятно е, ако го използва ...

Прочети още


Странни историй с нови трамвай

Четвъртък, 07 Декември 2017

Рубрики: Написаното остава

Напоследък все по-често се натъкваме на изписване на окончанието за множествено число -и като -й при съществителни от мъжки и женски род с основа, завършваща на гласна: Продава се апартамент с три стай. Чудя се дали не бъркам нещо в комбинацийте. В станцийте на метрото е трудно влизането за гратисчийте. Такива случаи срещаме далеч не само при неформално писмено общуване, но и в текстове, публикувани от сериозни електронни и печатни медии: Завършиха ревизийте ...

Прочети още


Олинклузив, ол инклузив или ол-инклузив?

Четвъртък, 30 Ноември 2017

Рубрики: Написаното остава

Олинклузив е една от многото нови думи, навлезли в българския език през последните три десетилетия.  Формата и значението ѝ са изведени от английското прилагателно all-inclusive ʻincluding everythingʼ, т.е. ʻкойто включва всичкоʼ. В българския език тя се употребява основно със специалното си значение в областта на туризма. Под олинклузив се разбира вид туристическа услуга, в чиято цена са включени настаняването, транспортът, консумацията на определени храни ...

Прочети още


Това ще ви усмихне

Четвъртък, 23 Ноември 2017

Рубрики: Написаното остава

Напоследък все по-често срещаме изрази (най-вече в заглавия) като Блогът, който усмихва хората; Тагни приятел, който те усмихва; За нещата, които ни усмихват в понеделник.  А всички знаем, че глаголът е усмихвам се. В изречението този глагол не може да има пряко допълнение. Защо тогава се появяват такива употреби? Това не са грешки, изразите са нарочно използвани, защото привличат вниманието. А привличат вниманието, понеже са необичайни, тоест понеже са ...

Прочети още


За слоганите и езиковата мода

Четвъртък, 16 Ноември 2017

Рубрики: Написаното остава

Заемането на чужди думи е обосновано, когато чрез тях в езика ни се внася нещо ново – нова семантика, нова образност или експресия.   Дали е така обаче при упорито пробиващата си път от 90-те години на миналия век насам английска заемка слоган? Първоначално тя се срещаше само като термин в областта на теорията на рекламата и маркетинга, впоследствие обаче (както и много други съвременни заимствания от английски) удобно се намести и в медийните текстове: ...

Прочети още


Върти ли столът? А вратата?

Четвъртък, 09 Ноември 2017

Рубрики: Написаното остава

Не се чудете на заглавието.  Словосъчетанията въртящ стол и въртяща врата би трябвало да означават, че и столът, и вратата въртят! Защото формите на сегашното деятелно причастие, каквато тук е формата въртящ, посочват признак на предмет, извършван от самия предмет. Ясно е, че не е така – че не столът и не вратата въртят, а че те (могат да) се въртят, т.е. че са въртящи се. Грешката е в изпускането на частицата се. Днес може да се срещнат не само тези, ...

Прочети още


Банкова сметка в лева

Четвъртък, 02 Ноември 2017

Рубрики: Написаното остава

В банкови документи и в специализирани издания получиха разпространение изразите банкова сметка в лева, разплащане в лева, например: Възможно ли е прехвърлянето на пари в евро по сметка в лева? Избирате най-подходящия за Вас начин на разплащане в лева по банков път. Особеното в тези случаи е употребата на бройна форма на съществителното лев. Коректна ли е тази употреба? Нека припомним правилото. Бройна форма за множествено число имат съществителните ...

Прочети още


Вие заета ли сте / заети ли сте довечера?

Четвъртък, 26 Октомври 2017

Рубрики: Написаното остава

Съгласуването по число в учтиво изказване, с което се обръщаме към някого чрез местоимението Вие, поражда редица затруднения и грешки в говорната практика.   Най-рядко се греши при съгласуването по число между местоимението и прилагателно име в състава на сказуемото. Вероятно малцина биха направили комплимент с израза Госпожо, Вие сте прекрасни вместо правилното Госпожо, Вие сте прекрасна! В този случай правилото за съгласуване изисква прилагателното да ...

Прочети още


Под ръка и подръка, но само на път

Четвъртък, 19 Октомври 2017

Рубрики: Написаното остава

Много често в писмената практика се натъкваме на случаи, когато предложното съчетание на път е написано слято.  В популярно списание за изкуство и култура например срещаме коментар за книга със заглавие „Напът към Друан“. В текстове от други издания откриваме изречения като: Не ми допада да живея вечно напът. Той самият обича да е напът. Камен е напът да се пребори с хепатита. Протестите на работещите бяха напът да разклатят правителството. Дори в синодалното ...

Прочети още


Два дена или два дни?

Четвъртък, 12 Октомври 2017

Рубрики: Написаното остава

Как е правилно да се каже: два дена или два дни?  Ако проверите думата ден в Официалния правописен речник на българския език, ще разберете, че и двете словосъчетания са правилни. Едното словосъчетание съдържа формата за множествено число дни, а другото – бройната форма дена. Съществителните имена от мъжки род, които не означават лица, имат бройна форма и тя се използва след числителни бройни имена и след думи като колко, няколко, толкова – например два ...

Прочети още


101 желания

Четвъртък, 05 Октомври 2017

Рубрики: Написаното остава

Харесвате ли „Приказки от 1001 нощ“ и „101 далматинци“?  А откривате ли нещо общо в двете заглавия? Сходствата са две: и двете заглавия съдържат числително – бройно и завършващо на едно, и в двете заглавия има граматична грешка. Първото заглавие сте срещали и като „Приказки от 1001 нощи“ – с правилната форма на съществителното нощ в разглежданото словосъчетание, а именно формата за множествено (а не за единствено) число, тъй като не става дума за една ...

Прочети още


Отпадни води или отпадъчни води

Четвъртък, 28 Септември 2017

Рубрики: Написаното остава

Четох текст, в който се редуваше употребата на словосъчетанията отпадни води и отпадъчни води.  Реших да проверя кое е правилното. Популярна е проверката чрез „Гугъл“. Там съчетанието отпадни води дава 297 000 резултата, а отпадъчни води – 457 000. Тази проверка обаче не е сериозен аргумент какво да се предпочете. Затова искам да споделя къде можем да намерим сериозни аргументи сами. Онлайн, на свободен достъп, Институтът за български език на БАН е публикувал ...

Прочети още


Необичаино, но факт

Четвъртък, 21 Септември 2017

Рубрики: Написаното остава

Вече имахме възможност да коментираме случващите се напоследък странни „историй“ с нови „трамвай“, иначе казано – погрешното изписване на окончанието за множествено число -и като -й при някои съществителни от мъжки и женски род. Но правописните неволи с участието на буквите и и й далеч не свършват с това. В писмената практика може да се натъкнем също така на немотивирано заместване на й с и. Например думи като наречията случайно, обичайно, обстойно и съществителните ...

Прочети още


Бенефициент или бенефициер е получателят на парични средства?

Четвъртък, 14 Септември 2017

Рубрики: Написаното остава

В средствата за масова информация често се натъкваме на термините бенефициент и бенефициер, които придобиват все по-голяма популярност поради актуалните си значения, свързани с предоставянето на финансови средства от органи на ЕС или от други институции. Двата термина произхождат от латинския език и са утвърдени отдавна в българската правна терминология. Те имат противоположни значения, като с бенефициент се означава лицето (юридическо или физическо), което ...

Прочети още


За скъпите цени и студените температури

Петък, 08 Септември 2017

Рубрики: Написаното остава

Да се вгледаме в следните изречения, извлечени от текстове от съвременния периодичен печат: Решението е взето и новите, по-скъпи цени на винетките влизат в сила от 10 декември. Продажбите не вървели въпреки евтините цени на самолетните билети. Горещите температури са заплаха и за възрастните хора. Не трябва да забравяме, че декември е месец на студените температури. Това, което прави впечатление тук, е употребата на определенията скъп/евтин, когато става ...

Прочети още


За хората и троловете

Четвъртък, 31 Август 2017

Рубрики: Написаното остава

Сигурно ви се е случвало да изкажете положителното си отношение към нещо (напр. кауза) или някого (напр. политик) под формата на коментар в интернет пространството.  Какво е интернет тролът? В Речник на думите в българския език четем: „Човек, който публикува противоречиви, провокиращи или извън темата съобщения в онлайн дискусионни форуми, стаи за разговори, с основна цел да предизвика емоционален отговор от другите потребители, да ги провокира или тормози ...

Прочети още




where bg

TUbg

Erih bg

epale