Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Вестник "Аз Буки"


Обратно към новините

Не Мишо, а бай ти Мишо!

Четвъртък, 13 Декември 2018

Рубрики: Написаното остава

В българската култура и нейния основен изразител и пазител българския език се демонстрира явно уважение към по-възрастния.  Децата от малки разбират, че Мишо от групата в детската градина е просто Мишо, а Михаил Георгиев от същия вход е бай Мишо, бате Мишо, чичо Мишо или пък дядо Мишо. Когато става дума за възрастни, в подобно уважително положение са както мъжете, така и жените – кака, стрина, леля, баба Мика. Тези батковци, каки и други „овъзрастители“ ...

Прочети още


Детенце се лигави

Четвъртък, 06 Декември 2018

Рубрики: Написаното остава

Във форумите за взаимопомощ между майки много често се появяват изказвания като: На детенце му никнат зъбки, Няма да ваксинираме детенце, в които макар да става въпрос за определено детенце, се използва нечленуваната форма на думата.  Най-често това се възприема като гальовно название. За някои потребители на форумите е дразнещо, а от езикова гледна точка е неправилно. Най-вероятно употребата на нечленуваната форма е повлияна от други гальовни названия, ...

Прочети още


Правилен изговор на представката в- и на предлога в

Четвъртък, 29 Ноември 2018

Рубрики: Написаното остава

Правописната норма изисква да се пише буквата за звучна съгласна и в случаите, когато тя се изговаря като съответната беззвучна съгласна – предположение (изговор претположение), справка (изговор спрафка), град (изговор грат), готов (изговор готоф). Обеззвучаването на звучни съгласни пред беззвучни и в края на думата е характерно за българския език и разминаването между изговор и начин на писане е особеност, която се усвоява сравнително лесно. Понякога обаче ...

Прочети още


Съюзи с особени изисквания

Четвъртък, 22 Ноември 2018

Рубрики: Написаното остава

В училище сме учили правила като това, че пред съюзи като че, но и когато винаги се пише запетая, а пред и, или и да не се пише.  Макар и това да е вярно по принцип, има и някои по-нетипични случаи, на които трябва да се обърне специално внимание. Такъв случай са съставните съюзи като: въпреки че, макар че, освен че, в случай че, при условие че. Често срещана грешка при употребата на тези съюзи е запетаята да се слага пред че, но трябва да се запомни, ...

Прочети още


Лале ли си, зюмбюл ли си… Наръчник ли си, ръководство ли си

Четвъртък, 15 Ноември 2018

Рубрики: Написаното остава

Хората си приличаме: когато трябва да използваме някаква машина или да монтираме мебели например, търсим да прочетем отпечатаните инструкции.  Понякога инвестираме часове в четене, друг път държим в ръце книжката и стъпка по стъпка следваме каквото ни съветват знаещите. Инструкциите за потребителя могат да се нарекат в българския език с две думи, чийто корен идва от ръката: наръчник и ръководство. Къде е разликата? Ако тръгнем от името, отпечатаните инструкции ...

Прочети още


Хайде да ядем деца!

Четвъртък, 08 Ноември 2018

Рубрики: Написаното остава

Ето един популярен пример, който демонстрира важната роля на запетаята: „Хайде да ядем деца!“. Така написано, изречението има напълно различен смисъл от: „Хайде да ядем, деца!“. Обръщенията се отделят със запетаи от останалата част от изречението („Официален правописен речник на българския език“, изд. „Просвета“, 2012). Обръщението може да бъде в началото на изречението: Деца, тръгваме на път!, в средата: Хайде, мамо, да тръгваме!, както и в края: Тръгваме ...

Прочети още


Супер суперкомпютър

Четвъртък, 01 Ноември 2018

Рубрики: Написаното остава

Много хора се колебаят как се пише: супер компютър или суперкомпютър.  Отговорът е, че и двата варианта са правилни, но имат различно значение. Има самостоятелна дума супер, която може да бъде съществително (със значение „супермаркет“, например Отивам до супера), наречие („отлично, много добре“, например Чувствам се супер) или неизменяемо прилагателно име („отличен, превъзходен“, например супер промоция). Тогава съчетанието супер компютър означава „отличен, ...

Прочети още


Недей да грешиш форми с недей, недейте!

Четвъртък, 25 Октомври 2018

Рубрики: Написаното остава

Повелителното наклонение е категория на глагола, която показва, че действието се извършва по волята на говорещото лице. Със специални форми за второ лице единствено число и второ лице множествено число ние предаваме молба, заповед, съвет, увещание, пожелание и др. Например: реши/решете задачата. Ако искаме да изразим забрана нещо да се извърши, използваме два типа форми= 1. С частицата за отрицание не. По този начин се образуват форми само от глаголи от ...

Прочети още


За синонимията на думите безопасност и сигурност

Четвъртък, 18 Октомври 2018

Рубрики: Написаното остава

Думите безопасност и сигурност в българския език са частични (непълни) синоними (т.е. многозначни думи, които се синонимизират само в отделни значения).  В този смисъл думите сигурност и сигурен функционират и в значения, които липсват съответно при безопасност и безопасен. Такива са например значенията на сигурен ‘достоверен, безспорен, неоспорим, който отговаря на действителността’ (сигурна информация, сигурен източник) и ‘уверен, убеден’ (Сигурен съм, ...

Прочети още


Прочее

Четвъртък, 11 Октомври 2018

Рубрики: Написаното остава

Езикът се развива, но в него оцеляват старинни думи и изрази. Понякога се затрудняваме да ги осмислим, защото произходът им не е прозрачен. Такъв е случаят с прочее. Прочее по произход е старобългарско наречие, образувано от прилагателното име прочь, прочий ‘другият, останалият, следващият’, и се употребява за време или в утвърдително значение ‘наистина’. Изразът и прочее ‘и така нататък’ е бил познат на нашите далечни предци. Съвременните наследници прочее ...

Прочети още


Оформяне на цитат и пунктуация при цитиране

Четвъртък, 04 Октомври 2018

Рубрики: Написаното остава

Ограждането на текст в кавички е начин да се посочи, че този текст е от друг автор, затова и кавичките са най-често използваният знак при цитиране.  Цитатът може да се отдели от основния текст без кавички, а чрез използване на различно графично оформяне, напр. писане на цитирания текст в курсив. При въвеждане на цитат на нов ред (като отделен абзац) също не се използват кавички. Така обикновено се цитира лирически текст. Докато начините за оформяне на цитат ...

Прочети още


От време на време пристигам навреме

Четвъртък, 27 Септември 2018

Рубрики: Написаното остава

Чудили ли сте се дали се пише от горе или отгоре, на време или навреме, до сега или досега, до край или докрай? Общото правило гласи, че сложни наречия, образувани от предлог и наречие или предлог и съществително, се пишат слято („Официален правописен речник на българския език“, 2012). За част от тези сложни наречия няма колебание дали се пишат слято, тъй като се възприемат като една дума с обособено значение: наум, начело, предвид, наистина, всъщност, ...

Прочети още


За употребата на прилагателните ерозионен, ерозивен и ерозиен

Четвъртък, 20 Септември 2018

Рубрики: Написаното остава

Прилагателните имена ерозионен, ерозивен и ерозиен са словообразувателни синоними, образувани от основата на съществителното ерозия с прибавяне на различни суфикси с една и съща функция. Тяхното лексикално значение е еднакво: който се отнася до ерозия. Тези прилагателни се употребяват много често за образуване на синонимни термини словосъчетания, включващи определени съществителни имена. Съчетаването на синонимни терминоелементи (каквито са прилагателните ...

Прочети още


За наш’те и ваш’те

Четвъртък, 13 Септември 2018

Рубрики: Написаното остава

Българската буква щ служи за означаване на звукосъчетанието [шт], затова къща и леща се пишат с по четири букви, а думите всъщност съдържат по пет звука.  Съществуват обаче някои особености при употребата на тази буква и те са свързани с това, че не във всички случаи, когато двата звука [ш] и [т] са един до друг, те се бележат с щ. Съществителното име от женски род пустош, чиято нечленувана форма завършва на -ш и при членуване към нея се добавя -та, има ...

Прочети още


Шерпи

Сряда, 05 Септември 2018

Рубрики: Написаното остава

Във връзка с издирването на алпиниста Боян Петров много често ставаше дума за шерпите и тяхното участие в операцията. Направи впечатление обаче, че се използваше както формата „един шерп“, така и „един шерпа“. Как е правилната форма за единствено число на думата? Шерпа е наименованието на етническа група, населяваща планинските райони на Непал – Хималаите, както и области в Китай, Индия и Бутан. Известни са с алпинистките си умения и доброто познаване на ...

Прочети още


Полуграмотност или грамотност и половина

Четвъртък, 30 Август 2018

Рубрики: Написаното остава

Притеснително често в интернет може да се видят обяви за стоки на полувин цена, солариум за полувин тяло или празненство за полувин годинка на детето.  Очевидно е, че в тях е допусната правописна грешка. Неправилно е да се пише също полвин или наполвина. Трябва да се запомни, че думата половин се пише с -о-, наред с производните от нея думи като половинка, наполовина, половинчат, преполовявам, разполовявам, както и сложните думи, в които тя участва като ...

Прочети още


Екскурзия през Август

Четвъртък, 23 Август 2018

Рубрики: Написаното остава

През летния сезон ни заливат с реклами за почивки из цял свят – както на море, така и на планина.  Зачестяват обаче някои интересни правописни явления в обявите: предлагат ни например почивки през месец Юли и Август, екскурзии в България и в Чужбина, пътувания с Български и Гръцки туристически агенции. Това изписване с начална главна буква най-вероятно е повлияно от английски, където имената на дните от седмицата и месеците се пишат по този начин, както ...

Прочети още


Каква марка е джипът?

Четвъртък, 16 Август 2018

Рубрики: Написаното остава

По магазините можем да намерим елка „Касио“, веро „Ехо“, памперси „Бочко“, дори джип БМВ.  Какво е интересното в наименованията на тези артикули? Хората от по-младото поколение едва ли са използвали джобния калкулатор „ЕЛКА 101“, препарата за миене на съдове „Веро“ или маркерите „Flo-Master“, които отдавна вече не се произвеждат. Съществителните елка, веро, памперс, джип, флумастер всъщност произлизат от имена на търговски марки, които поради популярността ...

Прочети още


Дрони като клони или дронове като клонове

Четвъртък, 09 Август 2018

Рубрики: Написаното остава

Преобладаващата част от едносричните съществителни имена от мъжки род образуват множествено число с окончание -ове (столове, кранове, китове), докато при многосричните окончанието обикновено е -и (учители, продукти).  Срещат се и някои изключения: вятър – ветрове, огън – огньове, център – центрове; швед – шведи, шоп – шопи, ген – гени, зъб – зъби, сноб – сноби. Има някои съществителни, които образуват няколко различни форми за множествено число (понякога ...

Прочети още


Физиотерапевт или физиотерапист?

Четвъртък, 02 Август 2018

Рубрики: Написаното остава

На пръв поглед въпросът коя от двете думи е правилна, изглежда с ясен отговор – думата физиотерапевт е добре позната и отдавна заета в българския език.  Тя се намира в системни отношения с цяла група други думи с втора съставка -терапевт, които назовават специалности/професии в областта на медицината и човешкото здраве – психотерапевт, биоенерготерапевт, ароматерапевт, трудотерапевт, фитотерапевт, иглотерапевт, хипнотерапевт, балнеотерапевт, обаче няма ...

Прочети още
where bg

epale