Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Вестник "Аз Буки"


Обратно към новините

Затваря се вратата пред нерегламентиран прием

Четвъртък, 07 Февруари 2019

Рубрики: Реформи

Създаването на механизми за избягване на субективизма при вземане на решения за преместването и приема на ученици и запазване интереса на всички обучаващи е залегнало в проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование.  Той е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на МОН. Съгласно проекта „приемане на ученик“ е всеки случай на записване в I клас преди началото на съответната ...

Прочети още


Квалификацията - по приоритетни теми

Четвъртък, 30 Август 2018

Рубрики: Реформи

Приоритетните направления ще се определят от МОН за всяка година.  Това ще се разпише в Наредба №12, стана ясно по време на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование. Измененията, представени пред социалните партньори, предвиждат представените от МОН приоритетни направления за квалификация за конкретната година да бъдат задължителни в системата. Набелязаните приоритетни теми на национално ниво за учебната 2018/2019 ...

Прочети още


Знанието е ценност, а оценката – следствие

Петък, 03 Август 2018

Рубрики: Реформи

Изменения и допълнения на Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците, на Наредба № 8 за информацията и документацията за системата на предучилищното и училищното образование, и на Наредба № 10 за организацията на дейностите в училищното образование (и трите приети през 2016 г. – б.а.) предлага Министерството на образованието и науката.  Проектите на документите са качени на страницата на МОН за обсъждане както от специалисти, учители, ...

Прочети още


Как се става професор

Четвъртък, 31 Май 2018

Рубрики: Реформи

... длъжността "професор", като в повечето научни области минимумът е 550 точки. Така например кандидат за професорско място в област "Педагогически науки" трябва да има общо 550 точки, като от тях 50 са за дисертационен труд за присъждане на степен "доктор" и 100 - за хабилитационен труд. Още 200 точки се изискват от научни публикации, по 100 точки - за цитирания и за преподавателска дейност, участие в проекти и създаване на учебници.. Четете повече в бр. 22, ...

Прочети още


Растат предизвикателствата пред учителската професия

Четвъртък, 01 Март 2018

Рубрики: Реформи

Във време, когато ролята на учителите става все по-очевидна, кои са основните предизвикателства, свързани с търсенето и предлагането на хора с тази професия?  Как образователните системи решават проблемите? Как може човек да стане учител? Каква подкрепа получава, след като вече е квалифициран? Какви са възможностите за кариера в тази професия? Отговори на тези въпроси търси мрежата „Евридика“ в най-новия си сравнителен преглед на националните политики за ...

Прочети още


За плагиатството няма давност

Четвъртък, 22 Февруари 2018

Рубрики: Реформи

Плагиатството е несъвместимо с академизма и за него няма давност.  Около това се обединиха членовете на парламентарната Комисия по образованието и науката, които в рамките на три дни обсъждаха проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за развитие на академичния състав в Република България. Документът предвижда създаването на национална комисия за етика в науката, механизми за наблюдение на качеството на научните изследвания и резултатите от тях, ...

Прочети още


Фронт срещу фалшивите новини

Четвъртък, 11 Януари 2018

Рубрики: Реформи

По инициатива на еврокомисаря Мария Габриел ЕК призова интернет платформите за по-ефективен контрол на незаконното съдържание онлайн. Проблемът с генерирането на фалшиви новини и незаконно съдържание в социалните медии е сред най-сериозните за решаване в дневния ред на Европейския съюз. Около това се обединиха представителите на ЕК и частните оператори в мрежата на проведен форум в Брюксел. Участниците в дебатите формулираха ребром съществуващите трудности, ...

Прочети още


17 000 деца жертва на родителски конфликт

Четвъртък, 07 Декември 2017

Рубрики: Реформи

17 000 деца у нас са били въвлечени в родителски конфликти и това ги е поставило в риск.  Цифрата за изминалата 2016 г. е показателна, тъй като кризите в семейството рефлектират негативно върху за децата. Това обяви председателят на Държавната агенция за закрила на детето Офелия Кънева на националната конференция „Насилието и детето на XXI век“ в Пловдив. Университетски преподаватели и учени, депутати, представители на министерства и неправителствени организации, ...

Прочети още


Лаборатории за креативност

Четвъртък, 30 Ноември 2017

Рубрики: Реформи

Уникални лаборатории развиват креативността на децата 17 проекта, насочени към учители и ученици, изпълняват учени от БАН. Най-много са тези на Института по математика и информатика, който е и пионер в работата с млади таланти и в квалификацията на учители. Един от проектите е насочен към работа с учителите по внедряване и използване на изследователски подходи. „През първите шест месеца на Програмата са обучени 1000 български учители в различни области ...

Прочети още


Съвместни усилия връщат децата в училище

Четвъртък, 23 Ноември 2017

Рубрики: Реформи

24 екипа в шестте общини на област Перник работят по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.  Това съобщава началникът на РУО – Перник, Ваня Коконова. Най-много са екипите в областния център – 15. Общо в екипите работят 314 представители на училища, детски градини, на общините, на дирекциите за социално подпомагане, на МВР. Ръководители ...

Прочети още


Бъдещето принадлежи на ценностните системи

Четвъртък, 23 Ноември 2017

Рубрики: Реформи

„Образователната система в България като подготвящ фактор за пазара на труда“ – това е темата на семинара, организиран от Двунационалната търговска камара България – Израел. В работата му се включиха министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и Н.Пр. Ирит Лилиан – посланик на Израел в България. Мнения и препоръки отправиха управленци, политици, представители на средното и висшето образование, на бизнеса, експерти. „Структурата на класната стая ...

Прочети още


Програмирането привлича интереса на поколение XXI век.

Четвъртък, 23 Ноември 2017

Рубрики: Реформи

930 ученици от X клас са издържалите входния тест за участие в националната програма „Обучение за IT кариера“.  Те ще изучават тънкостите на новата професия „Приложен програмист“ в присъствена форма в определените 5 центъра в страната. В Националната програма, приета с решение на Министерския съвет, е заложено включването на поне 200 ученици през настоящата учебна година и успешното завършване с тест на първия етап на 150 от тях. Тригодишното обучение ...

Прочети още


Разпознават ли младите коруцията

Четвъртък, 16 Ноември 2017

Рубрики: Реформи

Международното изследване на гражданското образование (International Civic and Citizenship Education Study, ICCS) проучва как училището и обществото подготвят младите хора за ролята им на граждани.  Осъществява се от Международната асоциация за оценяване на образователните постижения (IEA) съвместно с Австралийския съвет за образователни проучвания (ACER) и Лабораторията за педагогически експерименти в Университета Тре в Рим (Laboratorio Pedagogia Sperimentale). ...

Прочети още


Родители искат повече психолози в образованието

Четвъртък, 16 Ноември 2017

Рубрики: Реформи

Пред депутати от 2 парламентарни комисии – образователната и за взаимодействие с неправителствените организации те настояват за мандатност за директорите и за шефовете на регионалните управления на образованието, видеонаблюдения в яслите, детските градини и училищата; квалификация на директори и учители; наличието на специалисти – психолози, логопеди, социални работници, в системата, особено когато има деца със СОП; правила за създаване на синдикати в образованието ...

Прочети още


Повече автономия в борбата срещу насилието

Четвъртък, 09 Ноември 2017

Рубрики: Реформи

По-ясни правила и двукратно облекчение на административни процедури се предлагат в актуализирания Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в системата на предучилищното и училищното образование.  Заедно с облекчаването на класификатора и дневника отпадат и централно зададените срокове за това кога и за какво време трябва да се извършат дейностите. Дава се по-голяма автономия на институциите, облекчени са процесите за разработване на цялостните ...

Прочети още


Предпочитаният избор

Четвъртък, 02 Ноември 2017

Рубрики: Реформи

 „Основната цел на Концепцията за промени в професионалното образование и обучение е то да стане предпочитаният избор за учениците.“  Това сподели зам.-министърът на образованието и науката Таня Михайлова пред членовете на парламентарната Комисия по образованието и науката към 44. НС, които се запознаха с проекта на Концепцията. В изнесеното заседание на Комисията във Велико Търново участваха и директори на професионални гимназии и представители на бизнеса. ...

Прочети още


Как да задържиш амбициозните

Четвъртък, 02 Ноември 2017

Рубрики: Реформи

„Учениците, които бъдат приети в националната програма „Обучение за ИТ кариера“, трябва да бъдат доста мотивирани, тъй като обучението по професията „Приложен програмист“ ще бъде сериозно.  Освен това те ще трябва да правят това, когато не са на училище – през ваканциите си и в почивните дни. И затова особено важно е как да ги подкрепяме и задържим, когато стане трудно.“ Това коментира за „Аз-буки“ доц. Стела Стефанова – директор на Технологично училище ...

Прочети още


Да създаваш професия на бъдещето

Четвъртък, 05 Октомври 2017

Рубрики: Реформи

Зам.-министър Таня Михайлова: "Дълги години на професионалното образование се гледаше като на образование, което приема ученици, неприети на други места. Крайно време е този модел да се разбие, да се промени нагласата на обществото и учениците."  Тя откри в Ловеч поредната дискусия по разработваната в МОН концепция за развитие на професионалното образование и обучение в България за следващите 5 години. Нейното широко обсъждане започна в средата на септември ...

Прочети още


4500 юноши участват в програмата „Деца и младежи в риск“

Четвъртък, 28 Септември 2017

Рубрики: Реформи

Над 4500 младежи и 3500 деца участват в дейностите по програма BG06 „Деца и младежи в риск“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 и изпълнявана в партньорство със Съвета на Европа.   200 учители от детски градини са обучени да работят с деца от уязвими групи, подготвени са 41 ромски образователни медиатори и 19 младежки работници. Изградени са 4 младежки центъра в Пловдив, Стара Загора, Добрич и Враца. ...

Прочети още


Учи и работи

Четвъртък, 21 Септември 2017

Рубрики: Реформи

Четири паралелки с дуално обучение отварят врати на 15 септември в Пловдив.  „Това е идея, по която не сме преставали да работим от години“, пояснява началникът на РУО – Пловдив, Иванка Киркова. Но действителното й реализиране започва през изминалата учебна година, когато в града са приети първите ученици в такава паралелка, и то с държавен план-прием, а не по проект. За учебната 2018/2019 г. пловдивчани си поставят амбициозна задача, планирайки 6 паралелки ...

Прочети още
where bg

epale