Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Вестник "Аз Буки"


Обратно към новините

Залагаме на професионалното образование

Четвъртък, 14 Март 2019

Рубрики: Събеседник

«Планирането на държавния план-прием за учебната 2019/2020 г. е съобразено с политиките за преструктуриране приема в посока на STEM профили, технически и ИТ професии и за повишаване на приетите ученици в VIII клас в професионални гимназии и паралелки с професионална подготовка», казва в интервю за в. «Аз-буки» началникът на РУО – София-регион, Росица Иванова.  По думите и усилията са насочени към постигане на посочената за областта прогнозна цел – 67% от ...

Прочети още


Три добри практики и един урок

Четвъртък, 04 Октомври 2018

Рубрики: Събеседник

С три добри наложили се вече практики започва новата учебна година област Русе.  „Те се прилагат от няколко години и показват устойчивост и конкретни резултати“, коментира началникът на Регионалното управление на образованието д-р Росица Георгиева. Първата добра практика е свързана с обучението по религия. То се провежда на областно ниво, а община Русе е водеща и от 2009 г. го финансира целево. Колкото са групите, толкова са и средствата за заплащане на ...

Прочети още


Любимият учител

Четвъртък, 20 Септември 2018

Рубрики: Събеседник

Петър Алексиев е един от любимите учители на учениците в 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“, където преподава български език и литература вече 8 години.  Една от причините за това е, че прилага нестандартни методи на обучение, в които децата активно участват. Интересът му към иновативните техники на преподаване се появява след проекта „Зелени алтернативи“ по програма „Еразъм+“, когато посещава училище в португалския град Авейро. Проектът има за цел темата ...

Прочети още


Фундаменталната наука променя живота ни

Четвъртък, 09 Август 2018

Рубрики: Събеседник

„Много е важно да се извършват фундаментални изследвания, които да разширяват границите на нашето познание.  На базата на натрупаните знания след това се намират приложения и решения на проблемите, които стоят пред човечеството“, казва Зорница Захариева пред в. „Аз-буки“. Тя отговаря за планирането на ресурсите и бюджетния контрол на сектор „Изследвания и информационни технологии“ в ЦЕРН. Казва още, че предстои дълга техническа пауза, по време на която ...

Прочети още


Създаваме партньорства

Четвъртък, 12 Юли 2018

Рубрики: Събеседник

Рангел Марков – кмет на столичния район „Банкя“, има амбицията Минералната баня в града да се превърне в най-големия балнеоложки спа център в България с площ от 5200 кв. м.  И да генерира както преки приходи, така и като добавена стойност за общината. Сградата, построена през 1910 г., е паметник на културата. Но от близо 20 години е затворена. Нейната реставрация вече е започнала. Проектът е съгласуван с Националния институт за паметниците на културата. ...

Прочети още


Хуманитаристиката изгражда личности

Четвъртък, 05 Юли 2018

Рубрики: Събеседник

За да се разреши проблемът с научната работа във висшите училища, трябва да се регламентира статутът на професора изследовател, твърди проф. д-р Петя Осенова – зам.-декан на Факултета по славянски филологии при СУ „Св. Кл. Охридски“ в интервю за в. „Аз-буки“.  Професорът изследовател трябва да бъде по-малко натоварен с преподавателска работа. Но за сметка на това в научните си дирения активно да включва студенти, докторанти, специализанти, което всъщност ...

Прочети още


Изкуството като терапевтичен инструмент

Сряда, 23 Май 2018

Рубрики: Събеседник

Новите програми в НАТФИЗ разширяват избора на младите, казва проф. Станислав Семерджиев.  Ректорът на Академията споделя, че нови специалности се разкриват, тъй като са необходими. Проф. Семерджиев разказва още, че предстои международен форум, който ще събере световните организации в педагогиката на изкуствата. „Основните цели на тази среща са три – въвеждането на задължително образование по изкуства в основното и средното образование. Втората е да се ...

Прочети още


Красотата на физиката е в експериментите

Четвъртък, 29 Март 2018

Рубрики: Събеседник

„Не трябва да се забравя, че физиката е експериментална наука – казва проф. Лалов. При обучението най-ефективно е да се правят различни демонстрации, те са най-интересни за учениците, а и за нас самите. Затова в течение на около 2 часа по време на ежегодните ни конференции изтъкнати колеги в дадена област правят експерименти, за които се иска сериозна подготовка. Това и на мен самия ми доставя огромно удоволствие, а освен това е и много добра обмяна на ...

Прочети още


Златният изобретател

Четвъртък, 04 Януари 2018

Рубрики: Събеседник

Милионен е ефектът от иновациите и патентите на проф. Христо Крачанов.  Той надхвърля 3,4 млн. лв. само през първата година на внедряването им. Проф. Христо Крачанов, д.х.н., е новото име, вписано в Златната книга на българските изобретатели. Работи в областта на органичната химия и хранителните технологии. Автор е на 55 изобретения и притежава 10 патента, регистрирани в чужбина. Създател е на нови технологични решения за производство на слънчогледов пектин, ...

Прочети още


За математиката с любов

Четвъртък, 21 Декември 2017

Рубрики: Събеседник

Математикът Евгений Георгиев преподава на своите ученици от казанлъшката Природо-математическа гимназия „Никола Обрешков“. Да обясниш с прости думи и най-сложното, не е невъзможно. Един сбъднат учител – най-добрият историк и археолог сред математиците и най-математически вещият сред историците. Но си е умение. Ще го срещнете в много български училища. И не е филм гледка като тази – докато учениците залягат над математическите потайности, открити от Архимед, ...

Прочети още


Важно е знанието. Пътят до него е различен

Четвъртък, 23 Ноември 2017

Рубрики: Събеседник

Стараем се и чрез личен пример да показваме добрите страни на учителската професията и да мотивираме желаещите да й се посветят, казва в интервю за вестника д-р Ваня Кастрева, началник на Регионалното управление на образованието – София-град. Политиката на РУО за преодоляване на дефицита на учители по различни предмети е максимално оперативна и публична – като се започне с обявяването на всички свободни работни места на сайта на РУО и се стигне до поддържането ...

Прочети още


Работим с талантите на България

Четвъртък, 26 Октомври 2017

Рубрики: Събеседник

Това заявява за „Аз-буки“ акад. Веселин Дренски.  Директорът на Института по математика и информатика при БАН (ИМИ) припомня още, че той е единственият в рамките на БАН, който има секция за образование. „Институтът е водеща изследователска организация в България, със запазено място в световното научно пространство в областта на математиката, информатиката, информационните технологии. Сътрудниците на Института се занимават с фундаментални и приложни научни ...

Прочети още


Жестомимиката е красноречиво слово

Четвъртък, 10 Юли 2014

Рубрики: Събеседник

Нужна е нова методика за обучение на децата с увреден слух, смята Васил Панев – председател на Съюза на глухите в България. Това ще помогне за тяхното по-пълноценно развитие. Един от най-сериозните проблеми за глухите хора е намирането на работа, а предприятията към Съюза работят на загуба. Четете повече в бр. 28, 10 - 16 юли 2014 г.

Прочети още
where bg

epale