Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

„Заедно напред“ се осъществява от НИОН „Аз Буки“ с подкрепата на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от
етническите малцинства – съгласно подписан договор БС – 33.14-1-061/01.10.2015


Ученето като игра

Инициативата на „Аз Буки“ – „Заедно напред“, започна с обучение на учители
Брой 3, 21 - 27. II. 2016 г.

icon виж материала >>>


Учим и живеем заедно

Интеграция чрез образование е целта на инициативата „Заедно напред“, която стартира „Аз Буки“
Брой 51 – 52, 17. XII. 2015 г.

icon виж материала >>>where bg

epale