Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

KORICA L 

Българският – извън сянката на малките езици

Уникално издание подготви Национално издателство за образование и наука „Аз Буки“. „Лекторатите – български културни територии по света“ е първият по рода си сборник, чиято цел е да представи една сравнително пълна, макар и моментна картина на българския език и култура в университетите по света, в които има своеобразна българска културна територия. Екипът си постави за задача заедно с българските лектори – истинските автори на тази книга, да проучи статута на българския език в университетите и спецификите на този статут. Езикът ни се изучава в рамките на специалността „Българска филология“ или като втори или трети избираем славянски език. В някои университети български учат факултативно студенти от най-различни специалности. Такъв е случаят например с Университета „Аристотел“ в Солун, където вече 17 години бъдещи икономисти и финансисти залягат и над българския. В момента българската държава в лицето на Министерството на образованието и науката, поддържа организационно и финансово 38 лектората по български език, литература и култура в университети в 24 страни. Този факт подсказва, че нашите лекторати са въпрос на национален приоритет. Но са необходими още, и то задружни, усилия на редица заинтересовани институции, за да бъдат лекторатите ни наистина такива, подсказват в интервютата си нашите културни посланици по света.where bg

epale