Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Проекти (2)

 

logo zaedno

Проект "Заедно напред"

 

Провокиране на интереси по осигуряване на качествено образование,
обхващане и задържане в образователната система на учениците
от ромския етнос в ОУ „Васил Левски” в с. Новачене, ОУ „Васил Левски”
в гр. Ботевград и ОУ „Кирил и Методий” в гр. Ихтиман

 

виж повече >>>


 

RM Проект "Открытая линия",
осъществяван с финансовата подкрепа на Фонд "Руский мир".

Подготовка и провеждане на майсторски класове на тема:
"Нови тенденции и практики при преподаване на руски език
в чуждоезикова среда"

UnKnown  "Не-Познати в София"
Възстановяване на Мемориала на Незнайния четник от Хвърковатата чета
на Бенковски под връх "Половрак" в Лозен планина

NELLII - Мрежа за инициативи и информация за учене през целия живот
NELLII - Network for Effective Lifelong Learnig Initiatives and Information in Bulgaria
NELLII № 521362-LLP-1-2011-1-BG-KA1-KA1ECETA1
 logo nellii

Компендиум
Добри практики от празниците на ученето
през целия живот в цялата страна 2012

 Анкета

fni logo

Подкрепа при издаване в хартиен вид на научно-методическо
и теоретично списание „Химия. Природните науки в образованието”
------------------------------------

fni logo

Подкрепа при издаване в хартиен вид на научно-методическо
и теоретично списание „Математика и информатика”
------------------------------------

fni logo

Подкрепа при издаване в хартиен вид на научно-методическо
и теоретично списание „Философия”
------------------------------------

fni logo

Подкрепа при издаване в хартиен вид на научно-методическо
и теоретично списание „Педагогика”
------------------------------------

fni logo

Издаване в хартиен вид на научно-методическо и теоретично списание „Стратегии на образователната и научната политика”
------------------------------------

fni logo

Подкрепа при издаване на тематична рубрика, посветена
на оценяването в българското образование – тематично тяло
на сп. „Стратегии на образователната и научната политика”
------------------------------------


 where bg

epale