Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Темата

 

TEMATA

Един проект
на Национално издателство „Аз Буки”
и Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование

През 2013 г. всеки брой на сп. „Стратегии на образователната и научната политика”
ще публикува анализи от научни изследвания, тенденции в развитието на оценяването
в световен мащаб, данни и изводи от участието на българските ученици в международни сравнителни оценявания. (PISA, PIRLS, ICCS, ESLC, TALIS).

Ще има и специална рубрика за идеи от практиката, свързани
с проблематиката на оценяването.
where bg

epale