Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Профил на купувача

2019 г.

 

На основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки срокът за получаване на оферти в обществена поръчка с предмет: „Отпечатване на вестник „Аз-буки“ и на 9 (девет) на брой научни списания, издавани от НИОН „Аз-буки” през 2019 г. по обособени позиции“, възлагана чрез събиране на оферти с обява

се удължава до 17:00 часа на 30.04.2019 г.

 

Офертите ще се отварят на 07 май 2019 г. в 11.00 ч. на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 125, бл. 5, ет. 5.

 

 ***
 

На основание чл. 187, ал. 1 от ЗОП, НИОН „Аз-буки“ обявява открита процедура по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП за
избор на изпълнител за осъществяване на услуга с предмет: Отпечатване на вестник „Аз-буки“ и на 9 (девет) на брой научни списания, издавани от НИОН „Аз-буки” през 2019 г. по обособени позиции“.
Предметът на настоящата обществена поръчка е разделен в 2 (две) обособени позиции:
Обособена позиция № 1 - „Отпечатване на вестник „Аз-буки“;
Обособена позиция № 2 - „Отпечатване на 9 (девет) на брой научни списания

Срок за подаване на офертите: до 17:00 часа на 19.04.2019 г. – съгласно подадена в АОП информация.
Дата и час на отваряне на офертите: 11:00 часа на 22.04.2019 г.


icon Заповед № РД 07-03 / 09.04.2019 г.

icon Обява

icon Указания за участие

icon Техническа спецификация

icon Образци

icon Проект договор

icon Мостра на научно списание - тяло

icon Мостра на научно списание - корица

 

icon ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 


2018 г.

 

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, срокът за подаване на оферти за избор на изпълнител за осъществяване на услуга с предмет:
Отпечатване на вестник „Аз-буки“ и на 9 /девет/ на брой научни списания, издавани от НИОН „Аз-Буки” през 2018 г. по обособени позиции“, разделен в 2 /две/ обособени позиции:
Обособена позиция № 1 - „Отпечатване на вестник „Аз-буки“;
Обособена позиция № 2 - „Отпечатване на 9 /девет/ на брой научни списания
се удължава до 17:00 часа на 08.02.2018 г. – съгласна подадена в АОП информация.

Дата и час на отваряне на офертите 13.02.2018, 17:30 часа.

 


Избор на изпълнител за осъществяване на услуга с предмет:

Отпечатване на вестник „Аз-буки“ и на 9 /девет/ на брой научни списания,
издавани от НИОН „Аз-Буки” през 2018 г. по обособени позиции“.


Предметът на настоящата обществена поръчка е разделен в 2 /две/ обособени позиции:
Обособена позиция № 1 - „Отпечатване на вестник „Аз-буки“;
Обособена позиция № 2 - „Отпечатване на 9 /девет/ на брой научни списания

 

 
icon Протокол РД 07-06/06.03.2018

icon Заповед № РД 07-02 / 26.01.2018 г.

icon Обява

icon Информация за правилата

icon Образци

icon Проект договор

icon Техническа спецификация

icon Мостра на научно списание - тяло

icon Мостра на научно списание - корица

 

icon ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 


 

Изтегли:

icon Публична покана

icon Публична покана

 


 2014 г.

ПОКАНА


Национално издателство за образование и наука „Аз Буки“ отправя покана до всички заинтересовани кандидати за подаване на оферта за:

- Отпечатване на вестник „Аз Буки“ през 2015 г.
- Отпечатване на девет научни списания през 2015 г.

Кандидатите могат да участват за една, или за двете отделни позиции. Параметрите за изработка за всяка от позициите са описани в Рамково задание за съответния тип изделие.

Изискване към кандидатите е да разполагат със съответната техника за качествена и в срок изработка на изделието, за което подават оферта. Офертите ще се оценяват на база „най-ниска цена“.
„Аз Буки“ си запазва правото по своя преценка да не разглежда оферта на кандидати, които не разполагат с техника за качествена изработка на съответното изделие.

Молим да изпратите вашата оферта съгласно параметрите, описани в Рамково задание, не по-късно от 17.00 ч. на 12.12.2014 г. на адрес:

НИОН „Аз Буки“
бул. „Цариградско шосе“ 125, бл. 5
1113 София

както и в електронен вид на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

За контакти и въпроси относно техническите параметри можете да се обръщате към Евгений Станчев, тел. 0885 817175

 

Изтегли:
icon Заповед РД07-35
icon Писмо покана
icon Рамково задание вестник
icon Рамково задание списание
icon Примерен договор
icon Протокол
icon Заповед РД07-37


2015 г.

ПОКАНА


Национално издателство за образование и наука „Аз Буки“ отправя покана до всички заинтересовани кандидати за подаване на оферта за:

- Отпечатване на вестник „Аз Буки“ през 2016 г.
- Отпечатване на девет научни списания през 2016 г.

Кандидатите могат да участват за една, или за двете отделни позиции. Параметрите за изработка за всяка от позициите са описани в Рамково задание за съответния тип изделие.

Изискване към кандидатите е да разполагат със съответната техника за качествена и в срок изработка на изделието, за което подават оферта. Офертите ще се оценяват на база „най-ниска цена“.
„Аз Буки“ си запазва правото по своя преценка да не разглежда оферта на кандидати, които не разполагат с техника за качествена изработка на съответното изделие.

Молим да изпратите вашата оферта съгласно параметрите, описани в Рамково задание, не по-късно от 17.00 ч. на 17.12.2015 г. (четвъртък) на адрес:

НИОН „Аз Буки“
бул. „Цариградско шосе“ 125, бл. 5
1113 София

както и в електронен вид на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

За контакти и въпроси относно техническите параметри можете да се обръщате към Иван Шопов, тел. 0889 817370

Изтегли:
icon Заповед РД 07-26
icon Писмо покана
icon Рамково задание вестник
icon Рамково задание списание
icon Примерен договор
icon Протокол
icon Заповед РД 07-28


 

2016 г.

ПОКАНА


Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“ отправя покана до всички заинтересовани кандидати за подаване на оферта за:

- Отпечатване на вестник „Аз-буки“ през 2017 г.
- Отпечатване на девет научни списания през 2017 г.

Кандидатите могат да участват за една, или за двете отделни позиции. Параметрите за изработка за всяка от позициите са описани в Рамково задание за съответния тип изделие.
Изискване към кандидатите е да разполагат със съответната техника за качествена и в срок изработка на изделието, за което подават оферта. Офертите ще се оценяват на база „най-ниска цена“. 
„Аз-буки“ си запазва правото по своя преценка да не разглежда оферта на кандидати, които не разполагат с техника за качествена изработка на съответното изделие.
Молим да изпратите вашата оферта съгласно параметрите, описани в Рамково задание, не по-късно от 17.00 ч. на 20.12.2016 г. (вторник) на адрес:

НИОН „Аз-буки“
бул. „Цариградско шосе“ 125, бл. 5
1113 София

както и в електронен вид на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
За контакти и въпроси относно техническите параметри можете да се обръщате към Иван Шопов, тел. 0889 817370

Изтегли:
icon Заповед РД07-19
icon Писмо – покана
icon Рамково задание вестник
icon Рамково задание списание
icon Примерен договор
icon Протокол
icon Заповед РД 07-22


 



where bg

epale