Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 45, 2018

Уменията за смятане са добри за здравето

Това показва проучване на уменията за възрастни – част от Програмата на ОИСР за международна оценка на компетенциите за възрастни. Възрастните трябва да могат да използват широк спектър от математически умения в много всекидневни ситуации – например при вземане на решения, справяне с цифрова информация или опит за оценка на релевантността на цифри. Неотдавнашните промени в света на труда – например дигиталната революция и увеличаването на работните места в сектора на услугите и сферата на комуникациите, също означават, че работниците се нуждаят от добри математически умения, за да изпълнят правилно поставяните им задачи. Въпреки това не всички хора имат способността да разбират цифрите и да ги използват правилно. А владеенето на тези умения е свързано с други важни аспекти на индивидуалното благополучие, включително здравето. Затова и повишаването на средното равнище на уменията за смятане при възрастните, независимо дали са свързани, или не с пазара на труда, изглежда напълно оправдана цел. Нейното осъществяване наред с други неща изисква и по-добро разбиране на факторите, които влияят върху способността на хората да използват математическите изчисления в ежедневието или на работното място. Данните от PIAAC разкриват големи несъответствия в математическите умения не само между отделните страни, но и между различните подгрупи възрастни в рамките на отделните държави. Неумението да се смята, има вредни ефекти в много аспекти на живота, тъй като на възрастните им се налага да го използват в много ситуации и на работното си място, и във всекидневието.
В нов работен документ на ОИСР се анализират данните от „Проучване на уменията за възрастни“, за да се установят връзките между уменията им за смятане и интензивността на използването на смятането във всекидневието и на работното място. Документът показва, че в повечето страни интензивното ангажиране със смятане е от решаващо значение за подобряване или поддържане на този вид умение след напускане на образованието. Умението да се смята, изглежда, играе важна роля в желанието на възрастните да търсят адекватна информация, преди да вземат решение. Нещо повече, това умение е свързано с индивидуалното благосъстояние, като например здравето.
В повечето страни, участвали в изследването за уменията на възрастните, се подчертава силната връзка между здравето и академичните умения. Средно вероятността за деклариране на добро до отлично здраве е 22% по-висока за възрастни с 4-то или 5-о ниво по смятане, отколкото за възрастни с ниво 1 или по-ниско. Тази разлика е още по-голяма при най-възрастните – така например във възрастовата граница между 16 и 25 години разликата в здравното състояние между хора с добри и слаби умения за смятане е 5,5 процентни пункта, докато сред хората на възраст между 55 и 65 години тази разлика е 32%. Данните не показват до каква степен това несъответствие между отделните възрастови групи се дължи на различията между поколенията, а не на ефекта от застаряването.


Четете повече в бр. 45, 8 – 14 ноември 2018 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale