Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 50, 2018

Земята на Провадия

Днес правоприемникът на някогашното Земеделско се нарича Професионална гимназия „Земя“. Професиите, които дава, са в областта на машиностроенето, транспорта и селското стопанство.
Защо някои профили с давност близо век са запазени? Според Виолета Станкова – директор на „Земя“, въпросът е риторичен. Добре познава пазара на труда и тези професии са потребни. Търсят се специалисти по транспорт на селското стопанство и е факт, че паралелките по специалността първи се пълнят.
Обучават и възрастни в самостоятелна и вечерна форма.
С пилотен проект обхващат и 100 възрастни, пожелали да валидират знанията и уменията си. Интересът им е свързан с мерките на Земеделското министерство за кандидатстващите по програмите за млад фермер. Искат се съответни квалификации, за да участват с проекти.
Гимназията има 19 паралелки – седем са за вечерно обучение. Много хора, навършили 16 години, но без образование, искат да завършат. В тази насока училището работи и с Бюрото по труда. Обучението на възрастни е най-вече в растениевъдството. Някои стигат до първа квалификационна степен. Близо до Провадия има големи лозови масиви. Макар и сезонно ангажирани, работещите в тях успяват да придобият определени умения.
„Повечето хора, които се записват при нас, имат някаква квалификация, искат да получат и други. С бизнеса работим сериозно, понякога нещата вървят добре, в други случаи – не толкова“, обяснява Станкова. Бизнесът от селскостопанския сектор наема малък брой работна ръка. Често отказват, но после пак търсят училището.


Четете повече в бр. 50, 13 – 19 декември 2018 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale