Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 51-2, 2018

Фотоконкурс „Моето училище е най-хубавото”

Освен него сред победителите има още една млада фотографка от същото училище – Ивелина Иванова от VII клас, а участниците са още повече. Сред победителите в Националния фотоконкурс тази година има и трима ученици от ОУ „Виделина“ – с.Сейдол, област Разград. Той се провежда под патронажа на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев.
Общо 266 творби на ученици от I до XII клас от цялата страна и от чужбина участват в надпреварата, чиято цел е да се популяризира ученическото творчество и да се представи училищната общност през погледа на нейни членове.
Първоначалната селекция на най-добрите фотографии е на учениците от Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография в София.
Членове на авторитетното жури са: проф. д-р Станислав Семерджиев – президент на Международната асоциация на ви¬сшите училища по кино и теле¬визия и ректор на НАТФИЗ „Кр. Сарафов“, инж. Цветанка Апос¬толова – директор на Националната професионална гимназия по по¬лиграфия и фо¬тография, фоторепортерът Олег Попов – един¬ственият бълга¬рин, участвал в мениджърския екип на Агенция „Ройтерс“, и д-р Адриана Любе¬нова – преподава¬тел по иконопис в Пловдивския уни¬верситет „Паисий Хилендарски“.

 

Четете повече в бр. 51 – 52, 20 декември 2018 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale