Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 1, 2019

Попаднал в затвора и станал... ученик

Може ли да има училище, чиито възпитаници общо са натрупали по-малко от три неизвинени отсъствия през учебната година? И в същото време са постигнали среден успех над 4,25. Оказва се – да. И колкото и куриозно да звучи, това са възпитаниците на най-старото училище в системата на местата за лишаване от свобода – СУ "Димитър Митев" в затвора в Ловеч.
Училището не е задължително за излежаващите присъдата си там. В него има над 220 ученици. То има сгради и в Белене и Плевен, където се провеждат уроци само в началния етап. Общо 38 са първокласниците, един от тях е роден през 1965 година. В IX клас пък се поти над учебниците мъж, вече навършил 60. Учещите в горния етап имат възможност да придобият и професия – специалност "Шлосер" или "Вътрешни ВиК мрежи". Това им дава възможност за по-добра адаптация след излежаване на присъдата. За целта са оборудвани работилници за практически упражнения, назначени са и преподаватели инженери по съответните профили.
"Основните ни проблеми не са с липсата на дисциплина или слаби оценки. Пречи липсата на училищни навици у обучаемите", обяснява инж. Красимир Маринов – директор на СУ "Димитър Митев". Друг проблем е невъзможността за доучване след излежаване на присъдата. С освобождаването си затворникът е принуден да прекъсне и обучението си тук, а записването в друго училище по средата на годината е изключително трудно. Затова по-голямата част чакат новата учебна година и се записват да повторят "недоучения" клас – най-често в самостоятелна форма. Подобен проблем се среща и при получаване на професия. Това може да стане най-рано в Х клас – ако ученикът има "късмета" да бъде в затвора по това време. Тези, които стигнат до зрелостен изпит обаче, се представят повече от достойно. В СУ "Димитър Митев" могат да се похвалят, че и през 2018 г. всички зрелостници успешно са издържали матурите.

 

Четете повече в бр. 1, 4 – 9 януари 2019 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale