Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 2, 2019

Археометрията – нов поглед към миналото

Основните дейности, изпълнявани от Центъра, са разработване и изпълнение на научноизследователски проекти в областта на археометрията, обучение на студенти и докторанти.
Една от основните задачи на Центъра е да стимулира изследвания, в които да бъдат привлечени преподаватели и студенти. Проучванията са насочени към решаване на проблеми на археологията чрез методите на точните науки. Те позволяват по-точно датиране на находките, определяне на химическия състав на различни предмети и др., което не може да се постигне с традиционните археологически методи. Но най-важното е, че прилагането на обективни методи изключва субективните трактовки.
Методи на археометрията служат основно за анализ на керамика, метал, стъкло, а получените резултати са много по-точни. Най-масовият материал, който се изследва, е строителната керамика. При проучване на селищна могила в с. Каблешково край Поморие се откриват данни за производство на местна керамика.
Друг метод за определяне възрастта на археологическите артефакти е дендрохронологията. Тя позволява на базата на кръговете в големите дървесни видове да се извлече специална скала за датиране.


Четете повече в бр. 2, 10 – 16 януари 2019 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale