Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 5, 2019

Вълшебният свят на Странджа

Те ще изучават тънкостите на характерния народен инструмент под ръководството на известния музикант Динко Палазов – солист на Професионален фолклорен ансамбъл „Странджа“ – Бургас.
„Сградата на Общинския детски комплекс (ОДК) – Средец, е завършена със средства по трансграничен проект с Турция и като самостоятелна институция отваря врати през юни 2015 г.“, разказва неговият директор Лазар Налбантов. За изминалите малко повече от 3 години в него са разкрити голям брой форми за развиване на интересите, способностите и компетенциите на децата и учениците от общината в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. Обхванати са над 400 деца на възраст от 5 до 19 години, като някои от тях са избрали да участват в повече от една форма на извънкласна дейност.
В ОДК – Средец, има кръжок по електротехника, клубове по народни танци и пеене, школа по изобразително и приложно изкуство, театрална група, школа по китара, а сега и по гайда. Освен това комплексът предлага ранно чуждоезиково обучение по английски език в подготвителните групи на 5 – 6-годишните, разполага и с литературен клуб „Знание“. На голям интерес сред децата се радва клуб „Финансов свят“, който е много актуален и запознава подрастващите с началните стъпки на предприемачеството и мениджмънта. В Детския комплекс учениците се обучават по компютърни технологии, танцуват, спортуват, занимават се със стари занаяти като грънчарство и тъкачество.
„Предстои да обявим третия национален конкурс за детска рисунка, скулптура, приложно изкуство, фотография и литература „Шарено петле“ – информира още Налбантов. – Темата тази година е „Вълшебният свят на Странджа“ и се надявам да имаме участници от поне 10 области от страната, за да станем част от Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците на МОН през следващата учебна година.“ През миналата година конкурсът се провежда под надслов „Странджа – зелената врата на Европа“ и в него участват 281 деца от 9 области на страната. Възпитаниците на ОДК участват в множество различни конкурси, а две поредни години са домакини на областното ниво от Националната викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя“, част от календара на МОН.


Четете повече в бр. 5, 31 януари-6 февруари 2019 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale