Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 8, 2019

Да ти мине часът неусетно

С негова помощ училищните ръководства, учителите и учениците от цялата страна могат да направят оценка на дигиталната среда и на придобитите в клас цифрови умения.
От какво е продиктуван този избор? „Вероятно защото още през 2012 г. нашето училище беше обявено за ментор на иновациите в България от „Майкрософт“. Още преди това започнахме да работим с българския електронен образователен продукт „Енвижън“ – компютър, който е при учителя, и мишка при всяко дете. След това започнахме да използваме малко по-сложни софтуерни продукти и общо взето сме като пионери, които тестват нови неща“, обяснява директорът на 137. СУ Владимир Миков.
Идеята за иновативните методи на преподаване в гимназията възниква преди 6 – 7 години, когато Миков кара курс в Чехия за обучител „Социални умения“ – за развиване на ефективна комуникация, работа в екип, решаване на проблеми и т.н. Курсът е насочен към създаването на младежка работна сила за бизнеса, който има нужда не само от знаещи хора, а и от такива, които да могат да общуват, да имат социални умения. И тогава му хрумва, че не е нужно това да се случва чак във висшето училище, а може да се приложи още в средното.


Четете повече в бр. 8, 21 – 27 февруари 2019 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale