Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 9, 2019

Съмишленици в похода за знания

Част от нея стана и срещата на съмишленици в похода за знания, в каквато се превърна организираната от Национално издателство "Аз-буки" дискусия "Решаваме заедно". Всички участници - директори и учители от столични училища, депутати, родители, представители на обществени и ученически съвети, музейни работници, се обединиха около идеята, че организирането на уроци извън класната стая помага на децата да научат много по-добре материала. Превръща ги в любознателни откриватели, помага за смяна на лидерството в полза на знаещите, подпомага кариерното ориентиране на младите хора, подкрепя гражданското образование.
"Да разберем от какво имат нужда децата по време на урока. Да могат да почувстват подкрепата на своите учители и родители. Да повдигнем темата урокът само в класната стая ли може да се случва, или и в музея, театъра, парка. Това ни мотивира да стартираме през май 2016 г. инициативата "Музей в училище, училище в музея - каза по време на дискусията Милена Дамянова - председател на Парламентарната комисия по образованието и науката. - Поискахме да бъде облекчен режимът за извеждане на децата от училище, поискахме създаването на специална програма, която да подкрепя партньорството между училището и музея. Направихме критерии и преди седмица учредихме специална награда в подкрепа на това партньорство. Вярвам, че всяко дете има талант, наша задача е да направим всичко възможно да открием и развием този талант.".


Четете повече в бр. 9, 28 февруари – 6 март 2019 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale