Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 13, 2019

Образованието на XXI век изисква личностен подход

"Разликата между образованието на XX и XXI век се състои основно в това дали преподавателят е креативен, така че да провокира придобиването на творчески компетентности и усвояването и развитието на умението да учим през целия живот и да мислим критично. Това е една от основните роли на преподавателите, която ще важи в още по-голяма степен за бъдещите поколения от преподаватели и студенти." Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на заключителната среща по проект "Иновативни инструменти за подобряване уменията на преподавателите във висшите училища за повишаване качеството на висшето образование в България". Той се финансира по програма "Еразъм+".
Другата голяма разлика между образованието на XX и XXI е, че децата са различни и всяко от тях изисква специфичен подход, за да се насърчи личностното му развитие, каза министър Вълчев.
"Трябва да направим нова национална програма за висшето образование по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", за да ви подкрепим и да ви стимулираме да създадете вътрешноуниверситетски политики за развитието на креативните преподаватели. За да поддържаме мрежата от ВУ, за да имаме добро висше образование, ние днес трябва да инвестираме в преподавателите с акцент върху младите", каза още министър Вълчев.

 

Четете повече в бр. 13, 28 март – 3 април 2019 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale