Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 1, 2018

Хиляди възможности за стаж

Близо 300 училища са регистрирани в проекта "Ученически практики - Фаза 1". 

Ден преди крайния срок - 5 януари 2018 г., са заявили участие около 31 000 ученици. Записалите се работодатели са почти 1100, като от тях близо 400 са публикували обяви за общо над 3300 места за стажуване.
До 5 януари 2018 г. директорите на всички професионални гимназии и училища с професионални паралелки могат да подадат заявка за участие в Проекта. В него могат да се включат всички ученици в дневна и дуална форма на обучение, навършили 16 г. към момента на сключване на договор за практика.
Учениците ще проведат 240 часа практика в реална работна среда по график, който не съвпада със седмичната им учебна програма. При успешно завършване ученикът получава стипендия от 300 лв.

 

Четете повече в бр. 1, 4 – 10 януари 2018 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale