Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 6, 2018

Без обучение кадри не се създават

Разговорът с директора на столичната Професионална гимназия по механоелектротехника „Н. Й. Вапцаров“ Мардирос Зовикян започва минорно с информацията, че гимназията е правоприемник на архивите на 40 закрити професионални гимназии. 

„Това не е добре и говори за перспективите на обществото, защото без кадри за промишлеността България е обречена“, загрижено отбелязва той. Има собствено мнение, което не крие, и винаги взима отношение по даден въпрос – особено ако засяга професионалното образование в България.
От две години в гимназията се прилага и дуална форма на обучение – през 2016-а гимназията се включва в българо-швейцарския проект ДОМИНО с разкриването на паралелка по професията „Електротехник“, специалност „Електрообзавеждане на производството“. Училището има договорни отношения с няколко големи компании в България. Учениците от две паралелки – в X клас и VIII клас, посещават всеки четвъртък фирмите, но не работят, тъй като законодателството не позволява. Затова директорът очаква да се промени нормативната база, така че и учениците, ненавършили 16 години, да имат достъп до предприятията.


Четете повече в бр. 6, 8 – 14 февруари 2018 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale