Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 6, 2018

Правдив ли е праведният и праведен ли е правдивият

Правдив и праведен са две думи, които не употребяваме често.   

И то не защото безвъзвратно са напуснали речниковия фонд на българския език – там са все още, – а защото времената, в които живеем, не ни дават достатъчно поводи да ги употребяваме.
Нека поразсъждаваме върху тези две еднокоренни думи, които са синоними и пароними (макар последното да не е безспорно). Когато наричаме един човек правдив, то ние имаме предвид такъв човек, „който постъпва съобразно с правдата, с истината, справедливостта, морала; честен, нравствен, справедлив“ (Речник на българския език – http://ibl.bas.bg/rbe). Когато наричаме един човек праведен, говорим за човек, „който няма грехове; безгрешен, невинен“ (пак там).
И в двата случая става дума за човек, който държи на правдата/истината. Праведният е и правдив – той няма грехове и следователно съблюдава Божия закон да не лъже, да държи на правдата. Правдивият обаче може да не е праведен – освен „Не лъжи!“ има и други Божи заповеди, които може да е нарушил, и после – евентуално съвсем правдиво – да си е дал сметка за това.
И правдивият, и праведният са обект на възхищение, но праведният е и обект на преклонение – той е човек, надмогнал човешкото и доближил се до светците. Затова макар и близки, думите правдив и праведен не са взаимозаменяеми – всяка носи своето специфично значение и следва да се внимава при употребата им.


*Иво Панчев
е главен асистент в Секция за общо и сравнително езикознание на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“.
Занимава се с превод, лингвокултурология, съпоставително езикознание.


Четете повече в бр. 6, 8 – 14 февруари 2018 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale