Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 9, 2018

Да усъвършенстваш кода на образователната система

От тази учебна година Природо-математическа гимназия „Яне Сандански“ – гр. Гоце Делчев, е едно от двете иновативни училища в Благоевградска област. 

Да се впишеш в дискурса, наречен „иновативно училище“, е предизвикателство, амбиция, смелост и работохолизъм – качества, станали отличителен знак за ръководния екип и преподавателите. Всички те са професионалисти, които ентусиазирано обновяват образователните пътеки, прокарват нишките на новото, за да сплетат новата визия на едно нестандартно, но със сигурност полезно и интересно иновативно преподаване. В него знанието за нещата и явленията идват в цялост и взаимообвързаност, а между учебните предмети съществува интегритет. Ако учениците трябва да се запознаят с епохата на Романтизма например, те ще могат да я съпреживеят творчески едновременно от гледната точка на няколко учебни дисциплини – литература, история, музика, изобразително изкуство, философия. Подобна многоизмерна представа за нещата се гради и при природните науки, където дадено явление или процес се разглеждат през призмата на биологията, химията, физиката. Реализират се интердисциплинарни уроци и по математика, информатика и информационни технологии, английски език. Уникалното на този холистичен, интегриран подход при преподаването е не само в богатството от информация, но и в едновременното панорамно разширяване на познавателните хоризонти в няколко ракурса.

 

Четете повече в бр. 9, 1 – 7 март 2018 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale