Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 9, 2018

БГ учени търсят обяснения на „икономиката в сянка“

Институтът за изследване на обществата и знанието – БАН, се включи в подетата в началото на миналата година кампания на Българска академия на науките „БАН представя своите институти“. 

Тя цели да покаже пред обществото дейността на научните звена на Академията и да привлече вниманието както на бизнеса, така и на младите хора към науката и изследователската дейност. Представянето под надслов „Наука, социални иновации и експертиза в полза на обществото“ показва резултатите от редица социално значими изследвания, по които учените работят в последните няколко години. Стремежът им е активно да участват в обществения дебат върху социално значими проблеми, като образование, заетост, здраве и стареене, иновации, предприемачество. Работят в интердисциплинарни екипи. Представляват различни школи и традиции в социологията и философията.
Текущите проекти, в които участват, са около 60, като половината са със собствено финансиране. Това е едининственият институт от областта на обществените и хуманитарните науки с участие в проекти финансирани по програмата „Хоризонт 2020“, подчертава директорът – проф. Румяна Стоилова. Българските учени са част от консорциума „Европейско социално изследване“ заедно с УНСС, Агенцията за социални анализи и Съюза на икономистите. Консорциумът е сред обектите в Националната пътна карта за научни инфраструктури.

 

Четете повече в бр. 9, 1 – 7 март 2018 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale