Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 10, 2018

В партньорство с университети помагаме с кадри на инвеститорите

Казва Антоанета Барес – изп. директор на „Национална компания индустриални зони“. 

От 2017 г. компанията развива проекта Fast Tracking Success, който е насочен към ускорено професионално изграждане на младите кадри чрез постоянна заетост и стажове в чуждестранни компании в индустриалните зони.
„Програмата цели да се намали и разминаването между търсене и предлагане на кадри, което в момента е един от най-сериозните проблеми за бизнеса у нас. Стремим се да осигуряваме информираност на инвеститорите, особено на чуждестранните, за наличието на работните кадри. Когато една чуждестранна компания дойде при нас, винаги поставя въпроса откъде могат да наемат кадри. Затова искаме да сме полезни с информация“, коментира още Барес.
Партньори са СУ „Св. Климент Охридски“, УНСС, НБУ, Техническият университет в София, Лесотехническият университет, Русенският университет, Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“. Предстои подписване на меморандум с Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, с университети в Бургас и Варна, с Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.
„Амбициозната програма на Компанията е успоредно с обхващането на университетите в България да създадем контакти и с професионалните училища. Бизнесът търси кадри не само сред завършилите висше образование. Професионалните училища дават достатъчно добри специалисти за средното ниво служители“, казва Барес.


Четете повече в бр. 10, 8 – 14 март 2018 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale