Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 10, 2018

Търновската конституция е сред най-демократичните за времето си

18-04-2019

Тя признава на българина права, каквито малцина негови съвременници в Европа...

Прочети още

Как се вдига училище „на крака“

07-03-2019

Професионалната гимназия по транспорт в столичния квартал „Гара Искър“ е...

Прочети още

Образованието на XXI век изисква личностен подход

28-03-2019

Нова национална програма подкрепя креативни университетски преподаватели. 

Прочети още

Да ти мине часът неусетно

21-02-2019

В края на 2018 г. Министерството на образованието и науката избира 137. СУ...

Прочети още

Тук се случват чудеса

14-03-2019

На кого е наречена една от най-масовите коли – Fiat Topolino? 

Прочети още

Грижата за кадрите започва от училище

04-04-2019

„Професията ще ви носи винаги удовлетворение от свършената работа, защото...

Прочети още

Съмишленици в похода за знания

28-02-2019

Компетентностен подход в обучението е целта на инициативата "Музей в...

Прочети още

Изкуственият интелект – достижение или заплаха

21-03-2019

Отговор на въпроса търси японският изследовател д-р Хироши Ямакава. 

Прочети още

История на главните букви

11-04-2019

В повечето азбуки по света не се различават главни и малки букви. 

Прочети още

Правна консултация

Рубриката води
Георги Гълъбов, Адвокатско дружество „Стоянчева и Димитров“

Охранява ли се охраняемият прелез?

Правилно ли са употребени думите охраняем и охраняемост тук?
Думите, завършващи на -аем, -яем, -уем (като сгъваем, сглобяем, манипулируем), са запазени следи от едно вече изчезнало в нашия език морфологично явление – старото сегашно страдателно причастие. Днес те функционират като прилагателни имена, а не като глаголни форми. Роля за тяхното разпространение има до голяма степен влиянието на руския език. Много от тези прилагателни (като например спускаем, изискуем) са заемки от руски. Това, което трябва да знаем, е, че прилагателните на -аем, -яем, -уем изразяват значението ‘който има способност да се поддава на действието, означено от основата’. Така сгъваем означава ‘който има способност да бъде сгъван’, сглобяем – ‘който може да се сглобява’ и пр.
Цитираният по-горе текст от закона би бил коректен, ако в него се има предвид възможност за охраняване на прелез. Ако се говори за прелез, който е под охрана, който реално се охранява, следва да се употреби миналото страдателно причастие охраняван (и съответно производното от него абстрактно съществително охраняваност), а не прилагателното охраняем (и съществителното охраняемост).
Неправилната употреба на охраняем вместо охраняван е много често срещана лексикална грешка, която откриваме например в следните изречения:
Обектът е строго охраняем.
Комплексът има собствен охраняем паркинг.
На охраняемия портал провериха документите ни.

Проф. д-р Диана Благоева
работи в Секцията за българска лексикология и лексикография на Института за български език – БАН.

Четете повече в бр. 10, 8 – 14 март 2018 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale