Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 11, 2018

Търновската конституция е сред най-демократичните за времето си

18-04-2019

Тя признава на българина права, каквито малцина негови съвременници в Европа...

Прочети още

Как се вдига училище „на крака“

07-03-2019

Професионалната гимназия по транспорт в столичния квартал „Гара Искър“ е...

Прочети още

Образованието на XXI век изисква личностен подход

28-03-2019

Нова национална програма подкрепя креативни университетски преподаватели. 

Прочети още

Да ти мине часът неусетно

21-02-2019

В края на 2018 г. Министерството на образованието и науката избира 137. СУ...

Прочети още

Тук се случват чудеса

14-03-2019

На кого е наречена една от най-масовите коли – Fiat Topolino? 

Прочети още

Грижата за кадрите започва от училище

04-04-2019

„Професията ще ви носи винаги удовлетворение от свършената работа, защото...

Прочети още

Съмишленици в похода за знания

28-02-2019

Компетентностен подход в обучението е целта на инициативата "Музей в...

Прочети още

Изкуственият интелект – достижение или заплаха

21-03-2019

Отговор на въпроса търси японският изследовател д-р Хироши Ямакава. 

Прочети още

История на главните букви

11-04-2019

В повечето азбуки по света не се различават главни и малки букви. 

Прочети още

Правна консултация

Рубриката води
Георги Гълъбов, Адвокатско дружество „Стоянчева и Димитров“

Съкращенията на единиците за измерване

Може би под влияние на съкращения от типа на дес. от десетица, лв. от лев, г. от година и др. в ученическите тетрадки тези съкращения често може да се видят неправилно написани като см., км., кг. Прието е след съкращенията на единиците за измерване от международната система SI при писане да не се поставя точка. В тази метрична система са включени основни и производни единици като: метър (м), килограм (кг), секунда (сек), ампер (А), квадратен метър (м2), мегават (мВт), декар (дка) и др., чийто пълен списък е публикуван в „Наредбата за единиците за измерване, разрешени за използване в Република България“.
За графичните съкращения на единиците за измерване е важно да се знае следното:
1. Независимо от това дали са изписани с кирилски, или с латински букви (мин, дм, т; s, ha, V), след тях не се поставя точка (освен ако не са в края на изречението).
2. Когато се означава конкретен момент от денонощието, след съкращенията на час, минута и секунда се пише точка: Прибрах се в 5 ч. и 10 мин. сутринта, но За 5 ч и 10 мин стигнахме до морето.
3. Пишат се с малка буква с изключение на съкращенията на единици, образувани от собствени имена (Хц, А, N). Пълните форми на тези единици обаче се пишат винаги с малка буква (херц, ампер, нютон).
4. Изписват се с прави букви независимо от използвания в текста шрифт: мм, а не мм, мм.
5. Не се оставя разстояние между отделните знаци в съкращението: см3, кВт/ч, 0С.

Гл. ас. д-р Миглена Михайлова-Паланска
работи в Секцията по терминология и терминография на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ към БАН.

 Четете повече в бр. 11, 15 – 21 март 2018 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale