Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 12, 2018

11,5 % от заетите българи се обучават професионално

11,5 от българите на възраст 25 – 64 години са придобили нови знания, умения, компетенции или са повишили квалификацията си по професионални причини през 2016 г. 

Това показват данни от анализ на „Евростат“ за европейците, които са участвали в курсове за обучение, свързани с тяхната работа.
Средно в ЕС около 1/3 от заетите хора са участвали в различни видове професионални обучения – неформални или официални курсове и семинари, които водят до подобряване на техните специфични знания и умения. Най-висок процент на повишаване на компетенциите, свързани с работата, е регистриран в Холандия (61%), Швеция (59%) и Финландия (58%), а най-нисък – в Гърция и Румъния (по 8 на сто).
Степента на участие в различните видове професионални обучения обикновено нараства заедно с нивото на образование на участниците. Делът е по-висок при заетите лица с висше образование (46%), отколкото при завършилите средно образование (28%). Тези с основно или по-ниско средно образование (16%) участват най-малко в обученията, свързани с работата.
Най-честата причина да не участват в професионални обучения, според анкетираните е липсата на време. В 17 държави членки това е посочено като основна причина, като най-високи проценти са регистрирани в Обединеното кралство (98%), Гърция (79%), Полша и Словения (по 60%).

 

Четете повече в бр. 12, 22 – 28 март 2018 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale