Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 12, 2018

Индустриалната революция създава нов тип лидери

проф. д.т.н. Димитър Радев – ректор на Висшето училище по телекомуникации и пощи в интервю за в. „Аз-буки“: 

„През тази година се дипломират първите бакалаври със специалност „Компютърно администриране на софтуерни приложения“. Една изключително актуална и навременна специалност на фона на бързото развитие на технологиите. Преди няколко месеца на своя лекция, изнесена във ВУТП, еврокомисарят Мария Габриел подчерта нуждата от подобен тип специалисти в европейски мащаб. Вярвам, че знанията на нашите випускници тепърва ще намират широко приложение.“

Знанията на студентите са придобити и чрез много практика – с помощта на партньори, включително технологични гиганти като DXC, Atos, IBM. Представители на много фирми не само помагат в провеждането на практики, но се включват и в самото обучение. Те предоставят техника за лабораториите, а техни представители водят лекции – изключително интересни и полезни по оценка на самите студенти. Дават предложения при изготвянето на учебни планове. Подкрепят студенти, които биха искали да привлекат на работа. „С удоволствие присъстват и при провеждането на изпити. Вярвайте ми, техните критерии са изключително високи. Много по-трудно е да защитиш тезата си пред бизнеса, отколкото в академична среда.
От тази година заедно със „СофтУни“ стартирахме практикум по програмиране за първокурсниците. От следващата година близо 85% от студентите ще минават този практикум“, казва проф. д.т.н. Радев.

 

Четете повече в бр. 12, 22 – 28 март 2018 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale