Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 15, 2018

Нови правила за иноваторите

Тази година сесията на Националния иновационен фонд ще се проведе по по-съкратена и обективна процедура. 

Български иновативни компании и представители на научните среди ще могат да кандидатстват за около 5 млн. лв. чрез Фонда. Промените са факт след разпореждане на заместник-министъра на икономиката Александър Манолев и разговори на експертите на Министерството на икономиката и на Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия с представители на бизнеса и научните среди. Измененията вече са приети от Управителния съвет на Фонда.
„Основната цел е да съкратим сроковете и да улесним кандидатите, като същевременно се гарантира, че отпуснатите средства в максимална степен ще бъдат използвани за внедряване на иновации и стимулиране на научна и развойна дейност“, коментира зам.-министър Манолев. В приетите правила за управление на средствата по НИФ се оптимизират и сроковете и начинът на последваща оценка.Четете повече в бр. 15, 12 – 18 април 2018 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale