Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 18, 2018

Все повече младежи се насочват към професионалното

Нарастване на броя на учащите в професионални училища отчита НСИ. 

Общият брой на учащите в тях е 142 021 хиляди показва изследването "Образованието в Република България през учебната 2017/2018 г.". През 2015/2016 г. те са 135 578, а през 2016/2017 г. - 131 436. В професионалните училища преобладават момчетата, които са 60,2% от общия брой.
Най-сериозно е нарастването на учащите в професионални гимназии (с III степен професионална квалификация), които са 100 602 през настоящата учебна година. За сравнение, те са били 92 534 през 2015/2016 г. и 89 803 през миналата учебна година. В училищата по изкуствата и спортните училища (с III степен на професионална квалификация) са записани 9061 ученици, което е ръст в сравнение със 7926 през 2015/2016 г. и 8133 през 2016/2017 г. В професионални колежи (с IV степен на ПК) с прием след средно образование са записани 1047, в професионални гимназии (с II степен на ПК) - 28 875, а в професионални паралелки за придобиване на I степен на професионална квалификация - 2436.
Професионалното образование и обучение през учебната 2017/2018 г. се води в 22 училища по изкуствата, 24 спортни училища, 359 професионални гимназии и 29 професионални колежа с прием след средно образование.
През учебната 2017/2018 г. 1048 ученици се обучават в 38 частни професионални гимназии и частни професионални колежи. От тях едно е частното училище по изкуствата, 10 са професионалните гимназии и 27 професионалните колежи.

 

Четете повече в бр. 18, 3 – 9 май 2018 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale