Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 19, 2018

Допълнителни средства за достъп до образование

Близо 22,5 млн. лв. за реализиране на по-ефективни мерки за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на риска от отпадане от системата на предучилищното и училищното образование отпусна по бюджетите на общините Министерският съвет. 

Средствата са предвидени в бюджета на МОН за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата.
Още 1 366 384 лв. се отпускат за кариерно ориентиране и консултиране на ученици. Парите отиват в центрове за подкрепа за личностно развитие. С тях ще бъдат подпомогнати дейности за кариерно ориентиране на учениците чрез стимулиране развитието на личностните им качества и придобиването на социални компетентности.
„Това, което трябва да направим, като образователна система, е да не допуснем нито едно дете да отпадне преждевременно“, коментира министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на кръгла маса, организирана от бизнеса. По думите му не бива да се чака учениците на станат гимназисти, за да изберат към каква професия да се насочат. „Още в прогимназиалната степен трябва да ги запознаем с предимствата на професионалното образование и с възможностите за реализация, които дава промишлеността“, отбелязва той.


Четете повече в бр. 19, 10 – 16 май 2018 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale