Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 20, 2018

Предлагат се 11 национални програми за наука

За първи път България има национални програми за наука и те са 11. 

В тях ще бъдат вложени 18 млн. лв. само през първата година, от които 40% са за заплащане на труда на изследователите. Програмите ще се изпълняват от 2 до 4 години от интердисциплинарни екипи с изследователи от висши училища, институти на БАН и на Селскостопанската академия. „Целта е да се обвържат резултатите от научните изследвания с решаването на важни задачи и потребности от различни сектори на обществото и икономиката“, коментира министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. И уточни, че темите са разработени според информациите, подадени от секторните министерства и съвместно с учените. Това не е случайно, голяма част от средствата по новата рамкова програма на ЕС – „Хоризонт Европа“, например ще бъдат изразходвани въз основа на подхода да се изпълняват обществени мисии чрез консолидиране на научния потенциал. Затова и схемата за изпълнението на националните ни програми изисква партньорство и концентрация на ресурсите, а целта е да се преодолее фрагментираността на научните изследвания у нас и консолидиране на работещите изследователски екипи. „Факт е, че имаме висши училища и научни организации, които имат висока научна дейност, и обратно – и това го показват международните бази данни. Ние ще стимулираме най-добрите“, коментира министър Вълчев. И изрично уточни, че е възможно обхватът и броят на програмите да се увеличи през 2019-а, както и финансирането за най-успешните.


Четете повече в бр. 20, 17 – 22 май 2018 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale