Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 20, 2018

В подкрепа на българистиката зад граница

Министърът на образованието и науката ще назначава на срочни трудови договори и ще командирова преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища. 

Причините могат да бъдат, ако е установена тенденция на спад в интереса към изучаването на езика ни в съответната държава за последните 5 години или е необходимо целенасочено развитие на българистиката там и насърчаване на образователно-научното сътрудничество. Това предвижда проект на Постановление на Министерския съвет за назначаване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища.
Просветният министър ще командирова преподаватели и когато чуждестранното висше училище не им изплаща трудово възнаграждение, няма двустранни процедури за обществено осигуряване или реципрочност при изпращане на преподаватели по езика на договорилите се страни. Наши преподаватели ще пътуват и при мотивирано предложение на българско дипломатическо представителство и при съгласие на съответното чуждестранно висше училище.


Четете повече в бр. 20, 17 – 22 май 2018 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale