Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 21, 2018

Синхронизираме финансирането за наука

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) е изплатил 15 153 601 лв. през 2017 г. 

Проектите на БАН са за близо 7,4 млн. лв., тези на държавните висши училища – над 6,4 млн. лв., на частните – 226 341 лв., на Министерството на здравеопазването – 232 920 лв., а на Селскостопанската академия – 851 611 лева. Това съобщи управителят на Фонда проф. д-р Веселин Брезин при представянето на годишния отчет за 2017 г.
Процентът на разходите за научни изследвания у нас е относително нисък – по данни на „Евростат“ той представлява 0,07 % от БВП, докато средният процент за останалите страни членки на ЕС е 0,47 %, обясни проф. Березин. „33,320 млн. лв. е необходимият минимален бюджет на Фонда за 2018 г.“, каза председателят на Изпълнителния съвет проф. Николай Лазаров при представянето на Оперативната програма на ФНИ за тази година. Предвиденият бюджет е 15 739 000 лв., към които наскоро Министерският съвет одобри допълнително 8 млн. лв. Това ще позволи да бъдат обявени и нови конкурси, а не само да се изплащат траншовете за проектите от минали години.
„Търсим постигането на синергия между различните източници на финансиране на научни изследвания, опитваме се да надграждаме Оперативната програма чрез националните научни програми, работата на ФНИ и работата на научните институции – обясни зам.-министърът на образованието и науката проф. Иван Димов. – Резултатът е, че започваме да вървим по пътя, по който ще се превърнем в средноевропейска страна, която инвестира в научни изследвания и е убедена, че ще получи добавена стойност от тях.“


Четете повече в бр. 21, 23 – 30 май 2018 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale