Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 21, 2018

Десети юбилейни награди „Питагор“ 2018

Нарастват общественият интерес и доверието към науката, показва конкурсът на МОН. 

Призове в тазгодишното издание получават 11 български учени със съществен принос за развитието на науката. „Наградите са само малко признание, което заслужава научната общност“, изтъква министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.
В тазгодишната сесия над 50 организации и обществени дружества са номинирали 44 учени от университети и научни институти към БАН, обяви председателят на журито проф. Костадин Костадинов от Института по механика към БАН – два пъти носител на наградата „Питагор“.
Голямата награда „Питагор“ за цялостен принос в развитието на науката е връчена на проф. д-р Екатерина Титянова от Медицинския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ и на чл.-кор. проф. Илия Рашков от Института по полимери към БАН.
Голямата награда за млад учен – статуетка „Питагор“ и 12 000 лева, получава д-р Даниела Донева от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика – БАН. Отличието за утвърден учен в областта на природните и инженерните науки е за проф. Радостина Стоянова от Института по обща и неорганична химия – БАН, и проф. Славка Чолакова от СУ „Св. Кл. Охридски“.
„Питагор“ за утвърден учен в областта на здравето и медицинските науки получава проф. Здравко Каменов от МУ – София.
Споделеното отличие за утвърден учен в областта на социалните и хуманитарните науки – плакет, е връчено на проф. Тодор Танев от СУ „Св. Кл. Охридски“ и проф. Иван Младенов от Института за литература при БАН.
Проф. Георги Вайсилов от Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Кл. Охридски“ е удостоен с награда „Питагор“ за успешен ръководител на международни проекти. Наградата за научен колектив с успешна експлоатация и комерсиализация на научните резултати получава проф. Павлинка Долашка от Института по органична химия с център по фитохимия към БАН.
Носителят на наградата „Питагор“ за значим принос на български учен, работещ в чужбина, е проф. Красимир Панайотов от Института по физика на твърдото тяло при БАН.
Приза на издателство „Елзевиер“ за отлични постижения в глобалните научни изследвания за 2018 г. получават Институтът по органична химия с Център по фитохимия към БАН и специално проф. д.н. Вася Банкова.


Четете повече в бр. 21, 23 – 30 май 2018 г. 


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale