Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 22, 2018

Европейски облак за отворена наука до 2020

Чрез него ще се споделят данни, постижения и резултати между страните в ЕС. 

Бъдещото финансиране на научните изследвания и иновациите в Съюза е обсъдено от Съвета по конкурентоспособност в Брюксел. Заседанието в частта "Научни изследвания" е под ръководството на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев.
"Затвърдихме позицията си, че научните изследвания и иновациите играят ключова роля в намирането на решения за огромните предизвикателства, пред които сме изправени - климатични промени, цифрово-индустриална революция, емиграция", коментира министър Вълчев. По думите му е необходима синергия между новата 9. Рамкова програма за научни изследвания "Хоризонт Европа", другите програми за финансиране на ЕС и националните научноизследователски програми, за да се увеличи максимално добавената стойност за ЕС, която инвестициите създават.
Той отбеляза още, че въпреки че Европа инвестира много в научните изследвания и иновациите, все още не може да постигне целта, която сама си е поставила - размерът на инвестициите да достигне 3% от БВП. Други трудности среща и при превръщането на резултатите от научноизследователската работа в жизнеспособни икономически продукти и услуги..


Четете повече в бр. 22, 31 май – 6 юни 2018 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale