Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 22, 2018

Европейският съюз с по-голям бюджет

Проектът за финанси за 2019-а предвижда ръст от 3%. 

По-значително е заложеното нарастване на средствата за наука и за образование. Еврокомисията предлага ръст от 10,4% на парите за образование по програмата "Еразъм+", като общата й стойност достига 2,6 млрд. евро. Ръст от 8,4% или общо 12,5 млрд. евро са средствата за научни изследвания и иновации в рамките на "Хоризонт 2020". От тях 194 млн. евро са за новото съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии.
Нарасналото финансиране по двете програми е част от средствата, разписани специално за подпомагане на икономическия растеж в Съюза. Общите разходи за това достигат близо 80 млрд. евро бюджетни кредити за поети задължения през 2019 г. В тях влизат и 3,8 млрд. евро за инфраструктурни мрежи по Механизма за свързване на Европа, което е ръст от цели 36,4% спрямо 2018 г. Допълнителни 233,3 млн. евро са предвидени за инициативата за младежка заетост в подкрепа на младите хора, живеещи в региони, в които равнището на младежката безработица е високо. Към тях се добавя и равностойно финансиране със средства от Европейския социален фонд.
Общият размер на проектобюджета е 166 млрд. евро, или нарастване с 3%.

 

Четете повече в бр. 22, 31 май – 6 юни 2018 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale