Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 25, 2018

Нанонауките – с най-много престижни публикации

Сред акцентите в отчета на БАН за 2017 г. е работата с младите учени. 

И през изминалата година усилията на Академията бяха насочени към подобряване на качеството и ефективността на научните изследвания в полза на обществото и държавата и при решаването на социалнозначими проблеми. Това се казва в отчета на БАН, представен в парламентарната Комисия по образование и наука. С постановление на Министерския съвет от 2016 г. на Академията са възложени стратегически задачи, касаещи пряко развитието на страната в различни области: мерки за преодоляване на демографската криза; въвеждане на съвременни методи в образованието и работата с млади таланти; изграждане на автоматизирана информационна система „Археологическа карта на България“; управление на сеизмичния риск за сгради.
От началото на 2017 г. започна кампанията „БАН представя своите институти“. Целта е да се популяризират пред обществото резултатите от научните изследвания в областта на биоразнообразието и опазването на околната среда, биомедицината, археологията, дизайна и изпитването на нови лекарствени препарати.

 

Четете повече в бр. 25, 21 – 27 юни 2018 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale