Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 25, 2018

Биоресурсите! За да ни има и утре

На територията на България се срещат над 3500 вида висши растения и повече от 500 низши растения и гъби. 

Това я нарежда на челните места в Европа по биоразнообразие на растенията. За съжаление, по-голяма част от лечебното богатство се изнася като суров материал извън България, от което губи значително икономиката на страната.
С изграждането на Център по компетентност за устойчиво оползотворяване на биоресурсите ще бъдат създадени условия, които да стимулират преработването на лечебните растения в страната и превръщането им в източник на продукти с висока добавена стойност в рамките на националната икономика. Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и е на обща стойност 23 791 055 лв., от които 20 222 396 лв. европейско финансиране и 3 568 658 лв. национално финансиране. Срокът за изпълнение 30.03.2018 г. – 30.12.2023 г. Бенефициент на проекта е Институтът по органична химия с Център по фитохимия – БАН, а партньори са Агробиоинститутът при Селскостопанската академия, Факултетът по химия и фармация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Биологическият факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Институтът по полимери при Българската академия на науките. Асоцирани партньори на Проекта са престижният университетски и изследователски комплекс във Вагенинген и холандската фирма „Юнилевър“ –третата по големина в света компания за продукти, предназначени за краен потребител, работеща в областта на хранителните технологии.

 

Четете повече в бр. 25, 21 – 27 юни 2018 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale